School afgebrand

27 oktober 2010 (11:31)

Zaterdagmorgen 16 oktober is het schoolgebouw van de CBS Hoeksteen en OBS de Vlint aan de Maresiusstraat 22 en 24 in de wijk Gravenburg in de stad Groningen uitgebrand. Hierin zijn ook gevestigd de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Alle betrokken organisaties zoeken gezamenlijk met de gemeente naar een oplossing voor de ongeveer 1000 kinderen die in het getroffen gebouw onderwijs, kinderopvang of buitenschoolse opvang kregen. Onderdak op korte termijn Voor de komende 7 ą 8 weken zijn er in Groningen en Hoogkerk tijdelijke plekken gevonden, waar de kinderen les krijgen. Leerlingen van De Vlint krijgen onderdak in het Werkman College in de Schoolstraat en in een aantal schoolgebouwen in Vinkhuizen. Leerlingen van de Hoeksteen krijgen onderdak in de school Don Helder Camara in Beijum, De Hamrik bij het Noorderstation en de Anne Frankschool in Hoogkerk. Ook de kinderopvang en de naschoolse opvang worden op de genoemde locaties ondergebracht. De peuterspeelzaal heeft zelf een onderkomen gevonden. Vervoer Voor het vervoer van en naar de verder weg gelegen locaties zullen bussen ingezet worden. Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip. Noodlokalen Vanaf 1 januari 2011 kunnen de basisscholen De Vlint en De Hoeksteen voor langere tijd gebruik maken van 40 noodlokalen in de wijk Gravenburg. Na de herfstvakantie Uiterlijk vrijdag 29 oktober aanstaande in de herfstvakantie ontvangen alle ouders een brief thuis. In deze brief staat hoe de onderwijssituatie voor hun kind na de herfstvakantie zal zijn geregeld. Zodra er meer informatie bekend is, leest u het hier op deze pagina. Meer informatie De betrokken organisaties geven op hun websites meer informatie over de verdere gang van zaken. Voor bijvoorbeeld de lesprogrammering en de opvang kunt u terecht op de de sites van: De Vlint De Hoeksteen COP Groningen (peuterspeelzaal Ukkie Dukkie) Kids First Kinderopvang SKSG Kinderopvang
« Vorig artikel (Artikel 2 van 7) Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriėn

Laatste artikelen

Vrienden