Nieuwsbrief 6 2009-2010 OBS de Wateringe

30 oktober 2009 (11\1124) | Categorie: OBS De Wateringe

 

 

 

Nieuwsbrief  6

donderdag  29 oktober  2009

 

Belangrijke data

 

29                oktober                  inleveren oud papier 8.00-8.30 en 15.00-15.30

 3                november               NIO en NPVJ  groep 8

 3                november              Informatieavond overblijf 19.30 uur

 5                november               Informatiemiddag Helinium voor leerlingen groep 8

 5                november               Informatieavond Helinium voor ouders groep 7+8

 5                november               Voorstelling Roodkapje: groep 1 en 2

10                november               Vergadering oudervereniging

16 t/m 20     november               rapportweek groep 3 t/m 8

 

Afscheid Yvonne Meerman

 

Op 1 november zal juf Yvonne Meerman gaan genieten van haar pensioen. Na vele jaren met veel plezier gewerkt te hebben bij voornamelijk de kleuters, krijgt zij nu voldoende gelegenheid zich bezig te houden met haar hobby’s.

Op 11 november a.s. zullen de collega’s officieel afscheid nemen van haar.

Wij wensen juf Yvonne een hele fijne toekomst toe!

 

Wijzigingen in de groepsbezetting

 

In verband met het vertrek van juf Yvonne, zal juf Janneke de taken van haar overnemen . Op dinsdag en vrijdag zal juf Janneke werken in groep  1/2 A.

Juf Marianne Elsenburg zal in groep 4 één dag per week voor de groep staan.

Meester Hans gaat op woensdag in groep 7 les geven.

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst: OVERBLIJF

 

Op dinsdag 3 november om 19.30 uur a.s. zal in de aula van de school een informatieavond worden gehouden over de tussenschoolse opvang(overblijf).

Vanaf 1 december zal de tussenschoolse opvang verzorgd worden door de Kinderkoepel in samenwerking met de huidige overblijfmedewerkers.

Omdat er een aantal veranderingen zullen plaatsvinden met betrekking tot o.a. de manier van aan- en afmelden, kosten enz, is het belangrijk dat u bij deze avond aanwezig bent.

Deze avond wordt door school in samenwerking met de Kinderkoepel georganiseerd.

Dhr Boelen zal toelichten waarom de school een professionele organisatie inschakelt voor de tussenschoolse opvang. Daarna zal mevrouw VuykNoorland uitleg geven over de Kinderkoepel en de praktische uitvoering van de tussenschoolse opvang op onze school. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst zal ca 21.00 uur worden afgerond.

 

 Vergadering oudervereniging 10 november 2009

 

Plaats:                         aula

Tijd:                            19.30 uur

 

1. Opening                                                   7.   Sinterklaas

2. Ingekomen post                                         8.   Kerst

3. Mededelingen                                            9.   Actielijst          

4. Verslag penningmeester                              10. Volgende vergadering

5. Goedkeuring vorig verslag                                     11. Rondvraag

6. Evaluatie kinderboekenweek                        12. Sluiting

  

Informatieavond Helinium

 

Donderdag 5 november is er een informatieavond van het Helinium. Deze avond wordt georganiseerd voor de ouders  van groep 8. De ouders van groep 7 zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom. De avond start om 19.30 uur en wordt gehouden in de aula van onze school.

De avond wordt afgesloten rond 20.30 uur.

 

Welkom                                              

 

Jasmine Marcussen en Amber Groenendijk komen binnenkort bij ons op school! Wij wensen hun een fijne schooltijd toe!!!    

 

Jarigen in november

 

Lilian Maria, Aydin Akbulut, Megan Swiebel, Burak Duman, Peter van Hulst, Almina Kaya, Tugcenur Koral, Rowdey Velthove. Alle kinderen: VAN HARTE GEFELICITEERD!!! 

« Vorig artikel  (Artikel 19 van 319)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden