Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden - Geen asfalt in het groen

Geen asfalt in het groen

26 mei 2008 (09:37) | Categorie: vliegveld Hilversum

Geen asfalt in het groen

26-05-2008 · Groenlinks heeft afgelopen zaterdag op de Gijsbrecht

 en zondag op de Hoorneboegsche heide haar 10 argumenten tegen

verharding van de landingsbaan vliegveld Hilversum aan veel

 burgers van Hilversum uitgedragen.

 Niet alleen de inwoners van Hilversum zullen meer

lawaaioverlast ondervinden, ook de vele recreanten in

de natuur direct rondom Hilversum zullen met deze

 overlast te maken krijgen.

 Veel recreanten komen van ver: uit Brabant,

Coevorden, Utrecht en Amsterdam,

 allemaal mensen die komen genieten van d

e natuur die wij eigenlijk zal zo gewoon vinden.

Nu helemaal genieten van het heidehaantje dat je kunt horen!


Daarom 10 argumenten om niet meer maar minder

 lawaaroverlast te willen!

1. Niet meer, maar minder

Nu al klagen bewoners van Hilversum-Zuid over

de lawaaioverlast van kleine vliegtuigjes die

 (vooral in het weekeinde) laag overvliegen.

Op een zonnige dag kun je niet eens rustig in je achtertuin zitten.

 Wettelijk mogen die toestellen niet onder een bepaalde

hoogte komen. Vaak vliegen de lestoestellen zo laag '

dat je de piloot kunt zien zitten'.

Er is nog nooit een piloot veroordeeld voor hinderlijk

laagvliegen. Het leefklimaat en woongenot in

 Hilversum-Zuid verslechteren als er méér toestellen komen

overvliegen.

2. Belofte maakt schuld

Het vliegveld vraagt al jarenlang om verharde landingsbanen. D

e wethouders en de gemeenteraad van de gemeente

 Hilversum waren daar (tot voor kort) altijd tegen.

 Er is geen enkel nieuwe omstandigheid om daar

nu een ander besluit over te nemen.

3. Groene trechter

Het gebied van het vliegveld ligt midden in de smalle

 groene strook tussen de Veluwe en de

Utrechtse veenweidegebieden. Als onderdeel van de

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het onbebouwde

groene gebied tussen Hilversum en Loosdrecht de enige

(door de rijksoverheid erkende) verbindingszone tussen

 die twee natuurgebieden. het vliegveld ligt eigenlijk

op de verkeerde plek.

 Tienduizenden vierkante meter asfaltering in dat gebied

zou je niet moeten willen.

4. Andere bedreigde locaties

De verharding van een deel van het vliegveld brengt

ook het omliggende gebied in de gevarenzone.

De afgelopen jaren zijn (door het Rijk en de provincie Utrecht)

miljoenen geïnvesteerd om van het Noorderpark

 (direct ten zuiden van het vliegveld) een stiltepark te maken.

De verharde landingsbaan en het vliegverkeer

worden in zuidelijke richting opgeschoven.

Als op het vliegveld 'asfalt in het groen' wordt geaccepteerd,

 wat is er dan in de nabije toekomst mogelijk op

Zonnestraal, het MOB-complex, het kazerneterrein,

de maneges en de sportvelden tussen Kerkelanden en Loosdrecht?

 Als we niet oppassen ligt de Zuiderheide straks binnen bebouwd gebied.

5. Tegenrapport

De provincie Noord-Holland en de wethouders van

Wijdemeren en Hilversum hebben ingestemd met

 woningbouwplan ter Sype (en de daartoe benodigde

verdraaiing en verharding van de landingsbanen)

omdat een natuuronderzoek van de Grontmij zou

'aantonen' dat het niet schadelijk voor het milieu,

groen en natuur is. Deskundigen zeggen dat dat rapport

naar die conclusie is 'toegeschreven'.

Een aantal grote Hilversumse en Gooise natuurorganisaties

werkt aan een tegenrapport met weerleggingen.

Op z'n minst zou daar op gewacht kunnen worden.6. Ze zeggen het zèlf

Het is niet GroenLinks dat zegt dat er meer vliegtuigen

 zullen overkomen, en dat die meer geluidsoverlast zullen

veroorzaken, maar het zijn het vliegveld, de provincie en

de wethouders van Hilversum en Wijdemeren zèlf die zeggen

dat verdraaiing en verharding van de hoofdlandingsbaan ertoe

 leidt dat meer vliegverkeer over Hilversum-Zuid moet worden a

fgewikkeld. Uit hùn technische rapporten blijkt dat het

aantal 'geluidsbehinderde woningen' fors toeneemt.

7. Elders in den lande

Uit de jaarcijfers van andere voormalige grasvliegvelden

(die een verharde landingsbaan hebben gekregen) blijkt dat in

 al die gevallen na verloop van enkele jaren er méér vliegtuigen

 landen en opstijgen. Ook daar werd toen gezegd 'dat er niet

meer overlast zou komen'. Ook het Hilversumse vliegveld

zegt dat betonbanen nodig zijn 'voor de (financiële) e

xploitatie' van het vliegveld.

8. Loze beloftes

Er is nu al een contract tussen de gemeente Hilversum

 en het vliegveld. Dat contract maakt nu al mogelijk dat

er méér vliegtuigen op Hilversum mogen landen; er zit nog rek in.

 Als volgend jaar i.v.m. de nieuwe wet op de kleine

 burgerluchtvaart de provincie Noord-Holland

dit contract van de gemeente gaat 'overnemen',

verandert er feitelijk niets. Bovendien wordt vanaf volgend

jaar (als die nieuwe wet dóórgaat) op een heel andere manier

de geluidshinder 'berekend'.

9. Lelystad

Omdat Schiphol meer gróte luchtvaart wil, moet een

deel van de middelgrote luchtvaart (van Schiphol-Oost)

verdwijnen. Dat willen ze verhuizen naar Vliegveld Lelystad

. Daarom wil Lelystad van z'n kleine luchtvaart af.

 Dat willen ze zo veel mogelijk in de buurt houden.

Er wordt al over gesproken om dat op

 vliegveld Hilversum onder te brengen.

10.Woningbouw

GroenLinks is niet tegen woningbouw. Sterker nog:

ook wij vinden dat er genoeg goedkope huisvesting moet zijn.

Maar niet woningbouw tegen elke prijs!

We gaan toch ook geen woningen midden op de hei neerzetten?

We gaan toch ook niet woningen bouwen langs

het Gebed Zonder End, of bovenop het ecoduct?

Als woningbouw in ter Sype alleen mogelijk is door

 meer geluidsoverlast in Hilversum-Zuid,

moet daar een àndere oplossing voor worden gevonden.

 
« Vorig artikel  (Artikel 96 van 151)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)