Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden - omschrijving van Kerkelanden

omschrijving van Kerkelanden

7 februari 2009 (10:06) | Categorie: div.

Kerkelanden

 

Samengesteld volume en sobere detaillering bij voorzieningen
Introvert hof met centraal gelegen parkeerplaatsen
Hoogbouw en een vijver als accent bij de entree van de wijk
Bebouwing bestaande uit rijen met eengezinswoningen
Structurenend groen met wandelpaden en maatschappelijke voorzieningen
Gebied in hoofdlijnen
Kerkelanden is een op zichzelf staande wijk gelegen in het zuidwesten
die aan het eind van de jaren ‘60 is gebouwd.

De wijk is planmatig ontworpen
en heeft een orthogonale structuur waarbij de richtingen noordoost-
zuidwest en noordwest-zuidoost lopen.

De bebouwing bestaat uit vrijwel identieke hoven met eengezinswoningen,

enkele hoogbouwflats
en voorzieningen in laagbouw, gegroepeerd rond een autovrij middengebied.
Aan de zuidoostkant van de wijk ligt de hoofdentree met winkelcentrum.
De hoofdentree is in de wijk duidelijk geaccentueerd met een
groenzone en vijver met daarlangs hoogbouwflats. Kerkelanden wordt
aan twee kanten begrensd door belangrijke verkeerswegen: de
Diependaalselaan en de Vreelandseweg. De overige grenzen worden
gevormd door de Kerkelandenlaan (zuidoostzijde) en de
gemeentegrens(westkant).
De wijk heeft twee entrees, via de Kerkelandenlaan en de Oscar
Romerolaan. Deze sluiten aan op de ontsluitingsweg (Kerkelandenlaan
/ Kloosterlaan) die als ring door het gebied loopt. De hoven takken in de
hele wijk aan op deze ontsluitingsweg, waardoor er sprake is van een
zogenaamde boomstructuur.

Er is voor de auto geen doorgaande verbinding tussen de verschillende hoven.

De ontsluitingsweg is in het zuidelijk deel van de wijk bij de

entree’s het drukst.

De woningen liggen daar niet direct aan deze weg, maar in hoven erachter.

Daar waar de ontsluitingsweg rustiger is liggen de woningen wel direct aan de weg.
De wijk is opgebouwd uit verschillende introverte hoven met rijen eengezinswoningen,
een aantal blokken met gestapelde woningen en een centrale zone met voorzieningen.

Een hof wordt gevormd door een
orthogonale compositie van woningrijen, waarbij deze compositie
(stempel) herhaald voorkomt.

Echter in het westen van de wijk heeft ieder hof een eigen compositie.

De gestapelde woningen bevinden zich ook in hoofdzaak

aan de westkant van de wijk en als accent bij de entrees van de wijk.
Groenvoorzieningen spelen een belangrijke rol in de wijk.

De randen van de wijk zijn vormgegeven met groenvoorzieningen

en waterpartijen,
maar ook verschillende delen binnen de wijk zijn door middel van groene
zones van elkaar gescheiden.

Binnen de wijk bevinden zich een aantal belangrijke structurerende

groengebieden.

Hier zijn naast wandelpaden maatschappelijke voorzieningen in lage,

gedifferentieerde gebouwen opgenomen.

De wijkentrees zijn door vijvers en groen herkenbare plekken in de wijk.

Op buurtniveau zijn de centrale plekken,
voor spelen of parkeren, binnen de stempels belangrijke ruimtes.


Bebouwing in hoofdlijnen


De architectuur van de woningen in de rijen, hoven en (hoogbouw)blokken
is gebaseerd op herhaling van de individuele woning.

De rijwoningen hebben in het algemeen een eenvoudige opbouw bestaande uit
twee lagen met zadeldak.

Hierbij is de nokrichting evenwijdig aan de voorgevellijn.

Met name in het westen van de wijk is de opbouw van de
rijwoningen meer gedifferentieerd. Rijen met een afwijkende opbouw
als drie lagen met plat dak (drive-in woningen) of één of twee lagen met
een plat dak komen voor. De hoofdvorm van de individuele woning binnen
een rij is echter gelijk aan de overige woningen in de rij.

De woningen zijn sober gedetailleerd. Luifels, kozijnen en ook boeiborden zijn
eenvoudig vormgegeven.

De woningen hebben gemetselde gevels,soms gecombineerd

 plaatmateriaal.

Hellende daken zijn gedekt met pannen.


Bijzondere gebouwen


Centraal in de wijk komen bijzondere gebouwen als scholen en een
winkelcentrum voor. Deze gebouwen zijn meestal vrijstaande en hebben
een wisselende oriëntatie. De gebouwen zijn individueel en afwisselend.
Ze hebben veelal een opbouw van één tot twee lagen en een
samengesteld volume. De detaillering is in het algemeen sober.

 

http://www.hilversum.nl/welstandsnota2008/14kerkelanden.pdf

« Vorig artikel  (Artikel 79 van 151)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)