Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden - Regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden

Regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden

19 augustus 2010 (07:40) | Categorie: bericht van de gemeente

Regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden

 bericht van de gemeente

 Het probleem aanpakken met duidelijke afspraken en voorzieningen

 Regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden

Overlast
Honden nemen in veel huishoudens een belangrijke plaats in. Maar het plezier van de hond mag niet ontaarden in overlast voor de ander. Hondenpoep is steevast één van de meest geuite klachten van bewoners wanneer gevraagd wordt wat hen in de woonomgeving het meest ergert. Maar ook loslopende honden vormen soms een probleem dat irritatie en soms angst bij anderen veroorzaakt. De gemeente pakt het probleem aan. Zij creëert nu een nieuw hondenbeleid met duidelijke herkenbare regels en passende voorzieningen.

Verantwoordelijkheid
Hilversum wil een gemeente zijn waar het bezit van een hond plezierig is voor hondenbezitters en waar niet-hondenbezitters weinig hondenoverlast ervaren. Dit betekent dat eigenaren van een hond de verantwoordelijkheid nemen voor hun hond en dat zij bewust overlast door hondenpoep (hygiëne) en hinder door loslopende honden (veiligheid) voorkomen. Dit vraagt een mentaliteitsverandering van menig hondenbezitter en een goed voorzieningenbeleid vanuit de gemeente. Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is voorlichten, voorzieningen en bekeuren.

Regels voor hondenbezitters
Om hondenoverlast te beperken, zijn er drie regels waaraan iedere hondenbezitter zich moet houden.

1. Honden aan de lijn
Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aangelijnd zijn op de weg, in een park, plantsoen of groenstrook.

2. Opruimplicht
U mag uw hond niet laten poepen op voetpaden, kinderspeelplaatsen of speelweiden en binnen de hondenpoepvrije zones. Mocht uw hond daar toch zijn behoefte doen, dan bent u verplicht de poep van de hond, direct op te ruimen. De zakjes met hondenpoep mogen in de gewone afvalbak worden weggegooid.

3. Geen honden bij (kinder)speelterreinen
Speel-/trap- en sportvelden, kinderspeelplaatsen en schoolpleinen zijn en blijven verboden gebied. (Ook) voor (aangelijnde) honden. Ook centrum- en winkelgebieden zijn verboden voor honden, behalve wanneer u in het bezit bent van een ontheffing.

Handicap
Houders van blindengeleidehonden en zogenoemde hulphonden voor gehandicapten, zijn vrijgesteld van de aanlijn- en opruimplicht. Mensen die aangewezen zijn op een vervoermiddel vanwege hun handicap, hoeven de poep van hun hond niet op te ruimen. Wel moet de hond aangelijnd zijn.

Communicatie
De gemeente houdt u met behulp van de Raadhuis aan huispagina’s in de Gooi en Eembode en door middel van de website op de hoogte van nieuwe maatregelen en voorzieningen. Voor het instellen van een algehele opruimplicht en het aanscherpen van bestaande regels, is een projectleider aangesteld. Hondenbezitters en niet-hondenbezitters kunnen meedenken over oplossingen. Op deze manier zal er meer begrip voor de maatregelen ontstaan.

Afvalbakken
Er worden extra afvalbakken geplaatst zodat hondenbezitters aan hun opruimplicht kunnen voldoen. De hondenbezitter dient zelf een geschikt opruimmiddel, bijvoorbeeld een plastic zakje, bij zich te hebben. Verpakt in een opruimzakje, mag hondenpoep in de gewone afvalbak worden gedeponeerd. Er worden extra informatieborden geplaatst, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. De route en frequentie van een hondenpoepzuiger wordt nader bekeken, tevens wordt de noodzaak van uitlaat/rengebieden onderzocht.

Handhaving
Om erop toe te zien dat de hondenbezitter zich aan de regels houdt, zal er meer gecontroleerd worden en wordt handhaving ingezet. Hondenbezitters worden beboet wanneer ze de poep van hun hond niet opruimen, geen opruimmiddel bij zich hebben en/of wanneer hun hond (los) loopt op plekken waar dit niet mag. De boete bedraagt 60 euro. Bevindt een hond zich in een verbodsgebied, dan bedraagt de boete 90 euro.

De hondenbelasting in Hilversum, in 2009 geraamd op € 365.000,-, vloeit rechtstreeks in de algemene middelen. De belasting is daarmee niet direct gekoppeld aan maatregelen in bovengenoemd hondenbeleid. Na een jaar zullen het hondenbeleid en de daarmee gemoeide kosten worden geëvalueerd.

Toch nog last van honden(poep)? Neem dan contact op met het Servicemeldpunt via telefoonnummer: 035 629 23 45.

« Vorig artikel  (Artikel 72 van 151)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)