Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden

Augustinushof:

10 april 2008 (11:07) | Categorie: straatnamen

vernoemd naar  Aurelius Augustinus (354-430),
kerkvader. Augustinus was de invloedrijkste denker van het toenmalige
westerse christendom.

 

                              

 


Pas in 387 werd hij gedoopt. In 391 werd hij tot priester gewijd
en vier jaar later tot bisschop.
Weergekeerd van zijn reizen in Noord Afrika trok hij zich

terug in een klooster.
Hij werd echter 'teruggeroepen in de wereld',
eerst als presbyter (leidinggevend ambtsdrager), later als bisschop.
Hij heeft meer dan 500 geschriften op zijn naam staan
waaronder het beroemde Di Civitate Dei (Over de Staat Gods).

De heilige Augustinus van Hippo is één van de belangrijkste
'Leraren' van de christelijke kerk.
Hij werd geboren in 354, in Thagaste in Numidië (in het oosten
van het tegenwoordige Algerije).
In deze tijd was het nog niet vanzelfsprekend dat een jonge
Romein christelijk werd opgevoed.
Bij Augustinus was dat wel het geval. Zoals hij zelf zegt
 in een van zijn beroemdste boeken -
Belijdenissen - groeide hij op in een gelovig huis dankzij
zijn vrome moeder Monica.
Kreeg hij via zijn moeder in elk geval thuis een christelijke

getinte opvoeding,
op school was alles nog gericht op de studie van Grieks en Latijn
en het klassieke gedachtegoed.
Hoewel hij zich zijn schooltijd met afschuw zal blijven herinneren,
werd Augustinus zelf ook leraar in het belangrijkste
vak dat het klassieke onderwijs kende,
de Rhetorica . Hij gaf dat onder meer in Carthago en Milaan
Uit zijn boeken blijkt hoe goed Augustinus de godenwereld
van de Grieken en Romeinen kende.
Als jongeman heeft hij een tijd geworsteld met deze
klassiek-'heidense' erfenis voordat
hij uiteindelijk definitief koos voor het christelijk geloof.
Van de tekst die in de middeleeuwen
het rijkst van illustraties is voorzien
- De Civitate Dei - hebben museum Meermanno en den de
Koninklijke Bibliotheek diverse copieën met in

totaal bijna 500 miniaturen.

Calvijnhof

10 april 2008 (03:18) | Categorie: straatnamen

naar Johannes Calvijn (eigenlijk Jean Cauvin)(1509-1564).
Calvijn was met Luther de belangrijkste protestantse kerkhervormer,
de grondlegger van het calvinisme.

Hij ging onder invloed van Luthers geschriften tot de hervorming over.

 

                              


Calvijn heeft meer dan andere reformanten aandacht geschonken aan
economische en sociale (wan-)toestanden.

Calvijn werd geboren als de zoon van Gérard Cauvin en Jeanne Lefranc
en was de vierde van zes kinderen. Vooral zijn uit Cambrai/Kamerijk
afkomstige moeder oefende een vrome invloed op Calvijn uit.
Door de positie van Calvijns vader als bisschoppelijk ambtenaar,
kon Calvijn huisonderwijs volgen met een groep adellijke jongens
Later volgde hij onderwijs aan het College der Capetten
(een vooraanstaande jongensschool),

waar hij een ijverige leerling bleek te zijn.

In 1523 werd Calvijn op 14-jarige leeftijd door zijn vader naar het
Collège de la Marche in Parijs gestuurd,
waar hij onderwijs volgde in Latijn en Frans bij onder

andere Mathurin Cordier.
Daarnaast bezocht Calvijn enige tijd het Collège Montaignu.
Gérard Cauvin wilde aanvankelijk dat zijn zoon priester zou worden,
maar toen dit door een conflict met het kapittel onmogelijk werd,
liet hij Calvijn rechten en letteren studeren.

 

Klik op volgende pagina

Arminiushof

9 april 2008 (01:32) | Categorie: straatnamen

 Jacobus Arminius werd in 1559 of 1560 geboren te Oudewater.
 Op het moment van zijn geboorte was zijn vader,

die wapensmid was, al overleden.
 Jacobus Arminius werd opgevoed door Theodorus Aemilius,
een priester met protestantse sympathieën.

 


Omstreeks 1572 (het jaar dat Oudewater veroverd werd

door de opstandelingen) verhuisde

Arminius met Aemilius naar Utrecht.
Waarschijnlijk studeerde Arminius daar aan de Hieronymusschool.
Nadat Aemilius in 1574 of 1575 overleed,
kwam Arminius in contact met de wiskundige Rudolphus Snellius,

die ook uit Oudewater kwam.  

In 1588 werd Arminius bevestigd als predikant van de Oude Kerk.
In Amsterdam trouwde Arminius in 1590

 met Lijsbet Reael (1569-1648). 

naar Jacobus Arminius (1560-1609), Nederlands Protestants

godgeleerde.Hoogleraar in de theologie in Leiden.
Arminius' leer omtrent kerkorde en vrije wil verschilde

van de gangbare calvinistische.
Hij verzette zich tegen de strenge uitleg van de
 Predestinatieleer (goddelijke voorbeschikking van de mens)
van zijn ambtsgenoot Gomarus.

Tijdens het Twaalfjarige Bestand kwam het tot
een confrontatie tussen de Arminianen en Gomaristen,
die eindigde met de veroordeling van de leer van Arminius
tijdens de synode van Dordrecht 1618.
Zijn volgelingen richtten de Remonstrantse Broederschap op.

ontstaan van de straatnamen

9 april 2008 (01:29) | Categorie: straatnamen

De introductie van kerkelijke en humanistische figuren.

 


In mei 1967 kwam de commissie met een uitgewerkt voorstel.
Hierbij kreeg de huidige Kerkelandenlaan de naam Kerkelanden.
De Kloosterlaan kreeg de naam van de kerkvader Augustinus.
Langs de Kerkelandenlaan kwamen de Lutherhove, Calvijnhove,
Ignatiushove en Menno Simonszhove. Bij de Menno Simonszhove kwam
de Ersmuslaan te liggen.

 Aan de huidige Kloosterlaan kwamen achtereenvolgens
de Spinozahove (links), de Comeniushove (rechts), Arminiushove (links),
Gomarushove (rechts) en links helemaal achteraan de Janseniushove.
Men hield nog enkele namen achter de hand,

namelijk die van William Booth,
Franciscus van Assisi en Johannes Hus.

Op 22 mei reageerde het college.
Dat wilde graag dat het eerste gedeelte van de Kerkelanden(laan)
Zeverijnstraat zou gaan heten, omdat het in het verlengde van deze straat
lag en wilde dat Ignatiushove vervangen werd door Franciscus van Assisihove

 

Afgezien van deze kleine aanpassingen ging het college akkoord.

Men wilde oud-minister Bogaers uitnodigen om het

eerste bordje te onthullen.

Het voorstel werd naar de raad gestuurd.

In de raadsvergadering viel met name het raadslid Reijinga

over de toevoeging '-hove'.

Hij had zich in de Dikke Van Dale verdiept en geen

fundament gevonden om het woord 'hove' voor de

eenheden te bezigen.

Volgens het raadslid voor de VVD was dit woord

in de Van Dale niet als zelfstandig naamwoord te vinden.

Hij stelde voor om het woord 'hof' te gebruiken.

Hij kreeg de steun van mevr. Vuyk van de PSP.

Deze verandering werd aangenomen,

evenals de vervanging van Ignatius

(de stichter van de Jezuïetenorde) door Augustinus.

 

« Vorig artikel  (Artikel 2 van 2)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)