Weekdeals (728x90)
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Hilversum - Kerkelanden

Vliegen bij de Gooise Zweefvlieg club

15 augustus 2009 (12:14) | Categorie: vliegveld Hilversum

De Gooise huist sinds de vijftiger jaren op vliegveld Hilversum.
Hier hebben we een hangaar met werkplaats en clubhuis met terras.
Vanaf maart tot december vliegen we zodra het weer het toelaat elk weekeinde en woensdag.
 Vliegend boven het Gooi hebben we uitzicht op de Loosdrechtse plassen, het Gooi en Utrecht.

Kampen
Om langere perioden achter elkaar te kunnen vliegen organiseren we elk jaar een aantal kampen.
 Zo rond mei het voorjaarskamp en tijdens de zomermaanden het zomer- en buitenlandkamp.
Tijdens het zomerkamp krijg je als lid de basistechnieken van het zweefvliegen goed en snel onder de knie.zomerkamp 
 Door deze intensieve leerperiode is het niet verwonderlijk dat al tijdens het kamp leerlingen solo gaan
en alleen de lucht in mogen. Alles natuurlijk onder deskundige begeleiding van een instructeur op de grond. Iets voor jou?: hier.
 
Met de gevorderde vliegers en familie gaan we elk jaar op pad naar een vliegveld in het buitenland.
We vliegen dan met name langere afstanden, soms tot wel 500 km op een dag.

Eigendom
De leden zijn gezamenlijk eigenaar van al het materieel.
 Naast de gebouwen en het rollend materieel beschikken we momenteel over 7 zweefvliegtuigen.
Van twee tweezitters voor de basisopleiding, vier eenzitters voor de solo vliegende en gevorderde
zweefvliegers tot aan een prestatie tweezitter, een Janus B.
Om de lucht in te komen maken we gebruik van een lier en van ons sleepvliegtuig, de Husky.

Betaalbaar
Of je nu al een zweefcrack bent of nog moet beginnen maakt niets uit.
 Doordat een aantal leden de instructiebevoegdheid heeft krijgt iedereen de
kans om zich de kunst van het zweefvliegen eigen te maken: we leiden iedereen zelf op.
 Deze instructielessen zijn doordat we als club georganiseerd zijn in principe gratis.
Om onze gebouwen, rollend materieel en vliegtuigen in goede staat te
houden doen we ook zelf het onderhoud. Hierdoor houden we onze prachtige sport zelf betaalbaar.
 Naast het zweefvliegen is dus het samen onderhouden
van het clubeigendom een van de andere activiteiten binnen de GoZC.

 

Sfeer proeven
Zin gekregen om eens een proefvlucht te komen maken of om gewoon eens
de sfeer te proeven op een vliegdag van de Gooise? Neem gerust contact met ons op.
Onze tweede secretaris kan je alles vertellen over het lidmaatschap of het scholierenkamp.
Surf in de tussentijd nog eens rustig door de rubrieken op deze website, je bent van harte welkom!
 

vergadering over vliegveld Hilversum

19 juni 2008 (12:58) | Categorie: vliegveld Hilversum

Vergadering

over Vliegveld Hilversum

  • Gepubliceerd op 18 juni 2008, 14:17 
hilversum - 

De 'commissie milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Hilversum' vergadert donderdagochtend (vanaf half tien) in de vergaderzaal van Vliegveld Hilversum.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

In de adviescommissie hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht,

de omringende gemeenten, het vliegveld zelf, natuur-

en milieuorganisaties en omwonenden zitting.

Zij moesten zich vandaag uitspreken over het omstreden plan

om een start- en landingsbaan te verleggen en te verharden. ...

De Hilversumse wethouder Ton Roerig stelt echter voor dit met

een halfjaar uit te stellen.
Verder wil Roerig het maximaal aantal vluchten

(en daarmee de overlast) van het vliegveld op het huidige niveau bevriezen.

De kans bestaat evenwel dat het vliegveld zelf

(met steun van de provincie Noord-Holland)

vasthoudt aan het huidige maximum.

Dus 76.000 in plaats van circa 45.000 vluchten.

Gooi en Eemlander

Geen asfalt in het groen

26 mei 2008 (09:37) | Categorie: vliegveld Hilversum

Geen asfalt in het groen

26-05-2008 · Groenlinks heeft afgelopen zaterdag op de Gijsbrecht

 en zondag op de Hoorneboegsche heide haar 10 argumenten tegen

verharding van de landingsbaan vliegveld Hilversum aan veel

 burgers van Hilversum uitgedragen.

 Niet alleen de inwoners van Hilversum zullen meer

lawaaioverlast ondervinden, ook de vele recreanten in

de natuur direct rondom Hilversum zullen met deze

 overlast te maken krijgen.

 Veel recreanten komen van ver: uit Brabant,

Coevorden, Utrecht en Amsterdam,

 allemaal mensen die komen genieten van d

e natuur die wij eigenlijk zal zo gewoon vinden.

Nu helemaal genieten van het heidehaantje dat je kunt horen!


Daarom 10 argumenten om niet meer maar minder

 lawaaroverlast te willen!

1. Niet meer, maar minder

Nu al klagen bewoners van Hilversum-Zuid over

de lawaaioverlast van kleine vliegtuigjes die

 (vooral in het weekeinde) laag overvliegen.

Op een zonnige dag kun je niet eens rustig in je achtertuin zitten.

 Wettelijk mogen die toestellen niet onder een bepaalde

hoogte komen. Vaak vliegen de lestoestellen zo laag '

dat je de piloot kunt zien zitten'.

Er is nog nooit een piloot veroordeeld voor hinderlijk

laagvliegen. Het leefklimaat en woongenot in

 Hilversum-Zuid verslechteren als er méér toestellen komen

overvliegen.

2. Belofte maakt schuld

Het vliegveld vraagt al jarenlang om verharde landingsbanen. D

e wethouders en de gemeenteraad van de gemeente

 Hilversum waren daar (tot voor kort) altijd tegen.

 Er is geen enkel nieuwe omstandigheid om daar

nu een ander besluit over te nemen.

3. Groene trechter

Het gebied van het vliegveld ligt midden in de smalle

 groene strook tussen de Veluwe en de

Utrechtse veenweidegebieden. Als onderdeel van de

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het onbebouwde

groene gebied tussen Hilversum en Loosdrecht de enige

(door de rijksoverheid erkende) verbindingszone tussen

 die twee natuurgebieden. het vliegveld ligt eigenlijk

op de verkeerde plek.

 Tienduizenden vierkante meter asfaltering in dat gebied

zou je niet moeten willen.

4. Andere bedreigde locaties

De verharding van een deel van het vliegveld brengt

ook het omliggende gebied in de gevarenzone.

De afgelopen jaren zijn (door het Rijk en de provincie Utrecht)

miljoenen geïnvesteerd om van het Noorderpark

 (direct ten zuiden van het vliegveld) een stiltepark te maken.

De verharde landingsbaan en het vliegverkeer

worden in zuidelijke richting opgeschoven.

Als op het vliegveld 'asfalt in het groen' wordt geaccepteerd,

 wat is er dan in de nabije toekomst mogelijk op

Zonnestraal, het MOB-complex, het kazerneterrein,

de maneges en de sportvelden tussen Kerkelanden en Loosdrecht?

 Als we niet oppassen ligt de Zuiderheide straks binnen bebouwd gebied.

5. Tegenrapport

De provincie Noord-Holland en de wethouders van

Wijdemeren en Hilversum hebben ingestemd met

 woningbouwplan ter Sype (en de daartoe benodigde

verdraaiing en verharding van de landingsbanen)

omdat een natuuronderzoek van de Grontmij zou

'aantonen' dat het niet schadelijk voor het milieu,

groen en natuur is. Deskundigen zeggen dat dat rapport

naar die conclusie is 'toegeschreven'.

Een aantal grote Hilversumse en Gooise natuurorganisaties

werkt aan een tegenrapport met weerleggingen.

Op z'n minst zou daar op gewacht kunnen worden.6. Ze zeggen het zèlf

Het is niet GroenLinks dat zegt dat er meer vliegtuigen

 zullen overkomen, en dat die meer geluidsoverlast zullen

veroorzaken, maar het zijn het vliegveld, de provincie en

de wethouders van Hilversum en Wijdemeren zèlf die zeggen

dat verdraaiing en verharding van de hoofdlandingsbaan ertoe

 leidt dat meer vliegverkeer over Hilversum-Zuid moet worden a

fgewikkeld. Uit hùn technische rapporten blijkt dat het

aantal 'geluidsbehinderde woningen' fors toeneemt.

7. Elders in den lande

Uit de jaarcijfers van andere voormalige grasvliegvelden

(die een verharde landingsbaan hebben gekregen) blijkt dat in

 al die gevallen na verloop van enkele jaren er méér vliegtuigen

 landen en opstijgen. Ook daar werd toen gezegd 'dat er niet

meer overlast zou komen'. Ook het Hilversumse vliegveld

zegt dat betonbanen nodig zijn 'voor de (financiële) e

xploitatie' van het vliegveld.

8. Loze beloftes

Er is nu al een contract tussen de gemeente Hilversum

 en het vliegveld. Dat contract maakt nu al mogelijk dat

er méér vliegtuigen op Hilversum mogen landen; er zit nog rek in.

 Als volgend jaar i.v.m. de nieuwe wet op de kleine

 burgerluchtvaart de provincie Noord-Holland

dit contract van de gemeente gaat 'overnemen',

verandert er feitelijk niets. Bovendien wordt vanaf volgend

jaar (als die nieuwe wet dóórgaat) op een heel andere manier

de geluidshinder 'berekend'.

9. Lelystad

Omdat Schiphol meer gróte luchtvaart wil, moet een

deel van de middelgrote luchtvaart (van Schiphol-Oost)

verdwijnen. Dat willen ze verhuizen naar Vliegveld Lelystad

. Daarom wil Lelystad van z'n kleine luchtvaart af.

 Dat willen ze zo veel mogelijk in de buurt houden.

Er wordt al over gesproken om dat op

 vliegveld Hilversum onder te brengen.

10.Woningbouw

GroenLinks is niet tegen woningbouw. Sterker nog:

ook wij vinden dat er genoeg goedkope huisvesting moet zijn.

Maar niet woningbouw tegen elke prijs!

We gaan toch ook geen woningen midden op de hei neerzetten?

We gaan toch ook niet woningen bouwen langs

het Gebed Zonder End, of bovenop het ecoduct?

Als woningbouw in ter Sype alleen mogelijk is door

 meer geluidsoverlast in Hilversum-Zuid,

moet daar een àndere oplossing voor worden gevonden.

 

Bewoners presenteren rapport verharding vliegtuigbaan

22 april 2008 (09:06) | Categorie: vliegveld Hilversum

Bewoners presenteren rapport verharding vliegtuigbaan

 

HILVERSUM - Enkele bewoners van Hilversum presenteren hun

ideeën en vragen over de verharding van de vliegtuigbaan van

Vliegveld Hilversum komende woensdag aan gemeenteraadsleden.

Door toenemende zorg over het uitblijven van informatie

ver de uitbreiding van Vliegveld Hilversum zijn omwonenden

en liefhebbers van de Hoorneboegse hei een comité gestart,

die de komende weken een aantal zaken wil gaan onderzoeken.

Het comité geen Herrie op de Hei gaat de komende weken burgers 

en de politiek wijzen op andere inzichten.

 Er wordt een rapport gepresenteerd waarin staat dat verharding

van vliegveldbanen altijd tot vermeerdering van de vluchten en

meer geluidsoverlast heeft geleid. Verder zal aan de hand

 van nieuwe rapporten van natuurorganisaties worden

verduidelijkt wat de invloed op het milieu is.

'Het plan om de grasbaan te asfalteren houdt geen

enkele rekening met de bewoners van Hilversum,

de bezoekers van de hei, en de natuurwaarden van

de aangrenzende gebieden.

Aspecten zoals veiligheid, geluidsoverlast en natuurbehoud

zijn expres gebagatelliseerd', aldus Paul de Bont,

 de woordvoerder van het comité.

Onevenredig

De verontruste burgers maken zich het meest zorgen over

de toename van de geluidsoverlast.

Een geasfalteerde baan zal er toe leiden dat het vliegverkeer

onevenredig zal gaan toenemen.

 Wanneer het aantal vliegbewegingen toeneemt tot de

toegestane 76.000, betekent dit volgens De Bont gemiddeld

elke drie minuten een startend of dalend vliegtuig boven Hilversum.

'Aangezien het meeste vliegverkeer zich concentreert in

 de zomer en tijdens het weekend, zal er in die tijden

waarschijnlijk elke minuut een vliegtuig dalen of opstijgen

boven de Hoorneboegse heide en Hilversum-zuid.' Kerkelanden

Niet onderzocht

De Bont ziet het Vliegveld Hilversum dan niet meer als het

 recreatieve vliegveldje met sportvliegtuigjes en parachutespringers.

 'Het wordt een vliegveld waar meer en zwaardere vliegtuigen

terecht kunnen, met de daarbij horende geluidsoverlast.

 De milieugevolgen en gevaar voor recreanten en bewoners

 zijn niet onderzocht.'

'Voor miljoenen Euro's is een stiltegebied gecreëerd

 ten zuiden van het vliegveld', vervolgt de woordvoerder.

 'Er is en wordt voor miljoenen euro's geïnvesteerd in ecoducten

over A27, spoorlijn en Utrechtseweg.

Ik vind het onbegrijpelijk dat een provincie toestaat dat

er dan toch op dezelfde plek 32.000 vierkante meter asfalt aangelegd

wordt in een kwetsbaar gebied dat de Utrechtse heuvelrug met

de natuur van het merengebied verbindt.

Wij verwachten dat de gemeente Hilversum haar rug rechthoudt

 en opkomt voor de belangen van haar bewoners

en haar schitterende natuur.

 

Het comité presenteert zich op woensdag 23 april aan

de gemeenteraad tijdens het forum om 18.45 uur.

 

Bron Gooi en Eem Bode

vliegveld 4

7 april 2008 (07:07) | Categorie: vliegveld Hilversum

HILVERSUM - 'Als gevolg van de bouw van Ter Sype mag de

 geluidsoverlast van het vliegverkeer boven  Hilversum

 niet of nauwelijks toenemen', zo stelt wethouder Milieu

 van de gemeente Hilversum Ton Roerig in antwoord

op de in de gemeenteraad gestelde vragen.

'Dit is een van de voorwaarden die in het

 collegeprogramma 2006 staan benoemd.

 De gemeente is hier duidelijk en open over geweest.

 Ik vind het belangrijk om hierover een juist beeld neer te zetten.'

'Bij dit proces zijn uiteraard veel verschillende belangen

 in het geding', vertelt Roerig. '

Daarom vind ik het van groot belang om de zorgen over natuur,

wonen en geluid op tafel te krijgen.

Op deze manier kunnen alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.'

Volgens Roerig is van verborgen agenda´s geen sprake.

'Nee, zeker niet.

Het collegeprogramma is openbaar en in 2006 vastgesteld.

 Daar komt bij dat het woningbouwplan in eerste instantie

 een zaak is tussen de gemeente Wijdemeren en de

 provincie Noord-Holland', vertelt hij.

 In het streekplan Noord-Holland zuid van 2003 wordt het gebied ter

Sype (gemeente Wijdemeren) aangewezen voor woningbouw en zal

de inrichting van de bouwlocatie en het exacte aantal te bouwen

woningen afhangen van de definitieve ligging van de geluidcontouren

van het vliegveld Hilversum. nabij kerkelanden

 

De vergunning voor vliegveld Hilversum wordt geregeld in

aanwijzingsbeschikking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Hierin wordt het aantal vliegbewegingen, het gewicht van de

vliegtuigen en het soort en aantal landingsbanen vastgelegd.

 Na de wetswijziging van de Luchtvaartwet: Regeling Burger

en Militaire Luchtvaart (RBML),

per 1 januari 2009 zal de Provincie deze vergunning gaan verlenen.

Wethouder Roerig meldt: 'De provincie zegt toe het huidige

 plafond voor het toegestane gewicht en

aantal vluchten niet te verruimen

vliegveld 3

6 april 2008 (12:33) | Categorie: vliegveld Hilversum

Gooi en Eemlander

 

Eerlijkheid met vlijt   Door Eddie de Paepe

 

 

 

In wat met een mooi woord ‘beschouwing’ heet,
wees ik deze week in de papieren krant op de dubbele agenda’s
in de opgelaaide discussie rond Vliegveld Hilversum
(met als resultaat een dikke mist rond het onderwerp).
Nadat ik veel betrokkenen de revue had laten passeren -
van gedeputeerde Albert Moens tot vliegveldbaas

Maarten Driessen -sloot ik af met mezelf.
Niet gebruikelijk in de journalistiek,
maar het leek me wel zo netjes/eerlijk om te melden dat ik als
bewoner van Hilversum-zuid  gevoelig ben voor berichten over
geluidsoverlast.
Maar dat ik als journalist natuurlijk probeer de discussie

zo objectief mogelijk te volgen

(en als het even kan mistflarden weg te blazen).
Ik ben door diverse mensen, onder wie collega’s en politici,
over die laatste twee zinnen aangesproken.
Opvallend en correct, kreeg ik te horen.
Heb ik het toch eens goed gedaan

 

reactie Welsummer Haan

 

Mijnheer de Paepe. Ik woonde al in Zuid toen u het ,

nou ja laat maar.
Ik wil alleen maar zeggen dat vele jaren geleden,
toen de regelgeving nog niet zo streng was er altijd vliegtuigjes
 boven Hilversum Zuid rondjes draaiden.

 


 Die ouderwetse tweedekkers die, in de context van

vandaag de dag, een enorme kolereherrie maakten.
Geweldig, dat hoorde bij Hilversum.
Toen de klagers, net als nu waarschijnlijk een minderheid,
door fors verbaal geweld het voor elkaar kregen dat er niet
 meer boven Zuid gevlogen mocht worden, heb ik ze echt gemist.
 Voor mijn gevoel is dat een van de eerste dingen die ik bewust
 verloren heb zien gaan.
 En anders dan mijn “nick” doet vermoeden,
ik ben geboren in Hilversum op de Diependaalselaan vlak bij

de Bosdrift.

 

tegen reactie Eddie de Paepe

 

Beste meneer Haan,
Ik vind het jammer dat u al die jaren dat vertrouwde

geluid moet missen.
Gelukkig is er genoeg gelegenheid voor een reisje terug in de tijd:
maak op een zomerse zondag maar eens een wandelingetje over de
Hoorneboegse Heide.
Verder is en blijft het vliegveld zelf een (dag)toeristische
trekpleister voor een heleboel mensen.

 

reactie Prometheus

 

Ik zou het zeker jammer vinden als Vliegveld Hilversum moet sluiten
, nee ik bezit geen vliegtuig maar kan er eindeloos van genieten.
Wat is nu het probleem de aanliggende gronden/ruimte wille
n ze bebouwen voor woningen (ja ook nodig maar dan niet hier)

ondanks dat dit uit veiligheid niet gewenst en afgesproken is en

moet het vliegveld maar dicht.
dus dan kan er in de buurt niet meer gevlogen worden en zo gaat er
weer een bedrijf stuk met weer werkelozen die dan uitbetaald
moeten worden door deze zelfde gemeenschap, enz. enz.

Kortom Vliegveld Hilversum moet blijven in haar huidige vorm en
aanvullen met een beton baan.

 

de laatste decennia van de vorige eeuw was het vliegveld vooral

gebruikt voor vliegtraining, rondvluchten en reclamevliegerij.

Daarna is het een thuisbasis van Zweefvlieg- parachutespringen en

aeroclubs

 

 

vliegveld 2

4 april 2008 (07:04) | Categorie: vliegveld Hilversum

Tegen geluidsoverlast en voor woongenot 
 
 Hilversum zuid met o.a Kerkelanden
.
Wonen willen we allemaal en bijvoorkeur met leuke,
gezellige en aangename buren, in een mooie
omgeving en met voldoende voorzieningen.
De realiteit in Nederland is dat niet aan alle
 wensen van iedere bewoner tegemoet kan worden gekomen.
 Dat betekent niet dat we niet een aantal aandachtspunten
 kunnen beïnvloeden.
Daarom vindt GroenLinks dat wij de belangen van de eigen
bewoners van Hilversum in ieder geval moeten dienen.
GroenLinks is dan ook perplex dat de Christen Unie
de belangen van mogelijk toekomstige bewoners van een
buurgemeente boven de belangen van haar eigen bewoners stelt.
 
Woningbouw.
Vooropgesteld GroenLinks is niet tegen het realiseren van nieuwe woningen. In Hilversum staan er diverse projecten op stapel (Larenseweg, Anna’s Hoeve om maar eens twee projecten te noemen) terwijl op dit moment een honderdtal woningen worden gerealiseerd op het Regev terrein. Hilversum is druk doende. Sterker Hilversum realiseert als centrumgemeente van het Gooi de meeste sociale woningbouw.
Toekomstige bouw.
De vraag is of wij in de toekomst moeten blijven bouwen. Landelijk zien we de woonvisies veranderen. Limburg heeft het niet meer over groei maar krimpen van de woningmarkt. Een daling van de potentiële beroepsbevolking is in de regio Gooi en Vechtstreek in 1985 al begonnen (15-64 jaar). De gevolgen van een bevolkingsafname zijn niet alleen merkbaar voor de arbeidsmarkt maar juist ook voor de woningmarkt. Deze discussie zullen wij tijdens de bespreking van de regionale woonvisie nog verder uitdiepen.

Geen verharde baan.
GroenLinks weet dat iedere Hilversummer in meer of mindere mate geniet van het kleine vliegveldje dat we hebben. Natuurlijk kunnen we ter discussie stellen of het genot van enkele hobbyisten, die veelal uit de regio komen, om hier hun hobby uit te oefenen andere tot ‘last’ mogen zijn. Dat is niet wat we willen, ieder z’n plezier, ieder z’n genot. Alleen gaat het ons te ver als voor het woongenot van enkelen uit een buurgemeente, vele eigen bewoners, die hebben gekozen voor een mooie en ‘rustige’ locatie aan de hei, de lasten moeten dragen. GroenLinks wil geen verharde baan zodat het woongenot voor Hilversum Zuid kerkelanden
zo veel mogelijk kan worden gewaarborgd.
 
Gooi en Eembode

Vliegveld nabij Kerkelanden

4 april 2008 (04:28) | Categorie: vliegveld Hilversum

Hilversum-Zuid tegen méér geluidsoverlast 

Ruim honderdvijftig Hilversummers hebben afgelopen maandagavond
op een bijeenkomst van GroenLinks  geprotesteerd
tegen méér geluidsoverlast in Hilversum-Zuid.
Zij maakten duidelijk dat ze niet zo zeer tégen het vliegveld 
of tégen woningbouw in Ter Sype (Wijdemeren)zijn,
maar dat zij niet willen dat de geluidsoverlast van Loosdrecht naar
Hilversum wordt verplaatst. Een actiecomité dat aan het
eind van de informatieavond werd opgericht,
gaat de komende weken bij de Hilversumse gemeenteraad
de geluidsoverlast níet te laten toenemen.
 

 

GroenLinks-raadslid Inke Logtenberg maakte op de drukbezochte
bijeenkomst in de Betlehemkerk duidelijk dat de Hilversumse
coalitiepartijen en het College van B. en W. binnenkort een knoop moeten
doorhakken over verlegging en verharding van een landingsbaan op
vliegveld Hilversum. Volgens Logtenberg is het nodig dat de bewoners van
Hilversum-Zuid duidelijk maken dat ze dát niet willen.'Overigens geldt
dat niet alleen voor Hilversum-Zuid. Ook uit Noord en andere wijken
krijg ik verontruste mailtjes, zo zei ze.

Fractievoorzitter Johan van Damme wees erop dat de gemeente Hilversum
haar bewoners op nog geen enkele manier heeft geïnformeerd over de
mogelijke gevolgen van de plannen met het vliegveld. 'Eigenlijk had niet
GroenLinks maar de gemeente deze bijeenkomst moeten beleggen; de
wethouders moeten de belanghebbenden laten weten waar ze mee bezig zijn,
en moeten de Hilversumse burgers daar een stem in geven', aldus Van
Damme.

Oud-wethouder Sjors Wolf gaf een uiteenzetting over de vele politieke
discussies die de afgelopen jaren zijn gevoerd tussen Den Haag, de
provincie en de gemeenten Hilversum en Loosdrecht. Hij wees erop dat
Hilversum in het verleden altijd tegen toename van geluidshinder in
Hilversum was. Volgens hem kán Hilversum die verharding tegenhouden, als
ze dat wil.
Oud-raadslid Iede de Vries trok een vergelijking met de protesten in
Hilversum-Noord, enkele jaren geleden, tegen de aanleg van een weg over
de hei.'Op het gemeentehuis worden plannen bedacht, worden onderzoeken
gedaan en worden rapporten geschreven. En als er niemand z'n vinger
opsteekt en zegt; hé, dat-of-dat klopt niet, dan dreigt zo'n besluit er
zo maar door te komen', aldus De Vries.

Jos Oude Elferink van de Milieufederatie Noord-Holland zei dat
verscheidene regionale en provinciale milieuorganisaties uit
Noord-Holland en Utrecht afgelopen week overleg hebben gevoerd, en
gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat er aan het huidige
Grontmij-rapport over het vliegveld véél mankeert. Oude Elferink zei dat
de milieuorganisaties 'een stevig weerwoord' tegen zullen opstellen.

Voorzitter Driessen van het vliegveld zei dat er in de
huis-aan-huisfolder van GroenLinks onjuistheden stonden. Driessen
betoogde dat het vliegveld de Ter Sype-baan alleen wil opheffen als de
(financiële) exploitatie van het vliegveld niet in gevaar komt, en dat
het daarom nodig is dat één van de twee overblijvende landingsbanen
verhard wordt.
Hij probeerde aan de hand van rekenvoorbeelden duidelijk te maken dat de
geluidsoverlast nauwelijks zal toenemen, maar dat werd door de meeste
aanwezigen niet geloofd.'Kom op zondagmiddag maar eens bij me in de
achtertuin zitten. Dan kun je zelf zien en horen wat het betekent als er
in een paar uur tijd 27 van die dingen overkomen', zo merkte een
bewoners van Hilversum-Zuid op. De opmerking van Driessen dat de
(les-)piloten zich aan de voorgeschreven hoogte van 300 meter houden,
werd door aanwezigen min of meer weggehoond.'Man, je kunt de piloten
zien zítten; zo laag vliegen ze !', werd hem tegengeworpen.

Ook stelden enkele aanwezigen vragen bij de mogelijke gevolgen voor
'veiligheid' en 'gezondheid'. Gemeenteraadslid Inke Logtenberg erkende
dat zulke aspecten ook een rol zullen moeten spelen bij de vraag of het
vliegverkeer boven Hilversum mag toenemen, maar zij wees erop dat de
discussie tot nu toe vooral over de geluidsoverlast gaat. Aan het eind
van de avond meldde zich een tiental belangstellenden bij Logtenberg om
binnenkort een actieplan op te stellen. Verscheidene organisaties boden
hun medewerking en expertise aan.

 

Bron de Gooi en Eembode

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden

Weekdeals (728x90)