NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 2 13 september 2008

25 september 2008 (05:47) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Het Huurdersnetwerk Rotterdam heeft op 13 september 2008 een Symposium 'Participatie bij herstructurering" gehouden. Aan de hand van een aantal stellingen is gediscussieerd over de verbetering van de bewonersparticipatie in Rotterdam.

 

Er is 25 miljoen Euro voor bewonersinitiatieven. Dit komt omdat een motie van Staf Depla, Tweede Kamer,  is aangenomen. Bewoners moeten samen beslissen over de wijk en dus ook over de buurtbudgetten. Dit budget wordt verdeeld door bewonersvouchers. Het systeem geldt ook voor 2009, 2010 en 2011.

 

Overname Tuindorp Vreewijk door andere corporaties.Naar aanleiding van de brief die het actiecomite eerder heeft verstuurd aan alle woningbouwcorporaties in Nederland met de vraag wie Tuindorp Vreewijk wil kopen omdat wij niet tevreden zijn met Com.wonen hebben een zestal woningbouwcorporaties serieus gereageerd. Zijn zijn in overleg gegaan met de Stichting Experimentele Volkshuisvesting (SEV) en de BewonersOrganisatieVreewijk (BOV). Zou dat niet mooi zijn?

 

Samen1Blok. De bewoners van de Essenburgsingel in Rotterdam West hebben hun strijd tegen de woningbouwcorporatie gewonnen. Zij hebben een manifest opgesteld. "Wij, bewoners van de Essenburgsingel hebben ons verenigd in het Actiecomite Samen1Blok. Wij eisen dat het WoningBedrijfRotterdam (WBR) zijn plannen intrekt en samen MET de bewwoners aan de slag gaat". De corporatie heeft zijn excuses aangeboden voor de gemaakte fouten. Het actiecomite heeft de Essenburgsingel gelukgewesnt.

 

Stand van zaken Bree-Maarland. Maarland nummer 9 is inmiddels weer bewoond.  Wethouder Karakus heeft Com.wonen de opdracht gegeven om Bree 2006 weer toonbaar te maken (dus niet bewoonbaar). Onze advocaat maakt de in gang gezette zaak gewoon af.

 

Minister Vogelaar komt op bezoek in Vreewijk op maandag 17 november 2008. Zij wil graag geinformeerd blijven over Vreewijk.

 

Open Monumentendag Vreewijk was op 20 september 2008 in Vreewijk. Het actiecomite had een politieke huiskamer in grootmoedersstijl ingericht alwaar Chantal Gill'ard (PvdA Tweede Kamer) en Duco Hoogland (PvdA Gemeenteraad) spreekuur hielden. Verschillende bewoners van Vreewijk hebben hiervan gebruik gemaakt. Er zijn ook weer CD's verkocht van Kees Korbijn over het Behoud van Vreewijk.

 

30e Rotterdamdag zaterdag 25 oktober 2008 in de Laurenskerk. De dag voor mensen die zich inspannen om Rotterdam te promoten. .De dag dag duurt van 10.00 tot 17.00 en is bij uitstek geschikt om mensen warm te maken voor de activiteiten van de diverse instellingen. Het actiecomite heeft ook weer een stand.

 

 

« Vorig artikel  (Artikel 33 van 119)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriėn

Laatste artikelen

Vrienden