Steunbetuiging Bond Heemschut 14 juli 2008

7 oktober 2008 (08:53) | Categorie: Steunbetuigingen

In een brief aan minister Plasterk ondersteunen zij de strijd van het actiecomite voor het behoud van Vreewijk.

Zij schrijven de minsiter dat zij met veel genoegen kennis hebben genomen van zijn toezegging zich hard te willen maken voor het aanwijzen van Vreewijk als beschermd stadsgezicht. De Bond Heemschut geeft twee aspecten mee die zij daarbij graag betrokken ziet worden.

Wanneer Vreewijk bescherming krijgt kan de karakteristieke structuur behouden blijven. Daarbinnen kan echter nog veel bedorven worden. Daarom pleit Bond Heemschut niet alleen voor advisering door de gemeentelijke monumentencommissie, maar ook voor gebruikname van  andere wettelijke voorzieningen, zoals inzake de samenstelling vn commissies en in te schakelen beroepsinstanties. Ook vraagt bond Heemschut aandacht voor goed erfgoedbeheer. Bij erfgoedbescherming gaat het erom hoe de unieke kwaliteiten die de continuiteit met het verleden belichamen veilig gesteld kunnen worden, ook na het verstrijken van de economische levensduur van objecten. Deze zijn veelal behouden door beheersmaatregelen, zoals aanpassingen aan de eisen van de tijd en veranderingen van het gebruik en de gebruikersgroep.

Bond Heemschut is van mening dat woningbouwcorporaties ook zouden moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van beheer van erfgoed zoals in Vreewijk. Een dergelijke beheerstaak zou ook goed aansluiten bij het streven van de minister van Wonen, Werken en Integratie om oudere buurten te revitaliseren. In verband daarmee is een kopie van de brief gestuurd aan minister Vogelaar met het verzoek hieraan aandacht te schenken.

Was getekend

Ir. R.K. Onel

Secretaris Provinciale Commissie Zuid-Holland

« Vorig artikel  (Artikel 26 van 119)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriėn

Laatste artikelen

Vrienden