Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mijnwijk/domains/mijnwijk.nl/public_html/mysqlcon.php on line 7
MijnWijk.nl | weblog en nieuws over Rotterdam - Vreewijk - NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 6, JUBILEUM UITGAVE, 5 JAAR

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 6, JUBILEUM UITGAVE, 5 JAAR

22 juni 2011 (02:19)

Stand van zaken:

    - Projectgroepvergadering op 7 juli 2011 in de Beukenhorst, Beukendaal 99,

      18.00-20.00, iedereen is welkom.

    - VIA(Vreewijk in Actie)-vergadering, elke 3de donderdag van de maand in het

      BOV-gebouw aan de Dreef, iedereen is welkom.

    - 15 juni was er een vergadering van bewoners met een vast huurcontract van

      Bree, Maarland oneven huisnummers, Lange Geer tussen Bree en Maarland, en Klaphek.

      Ook was er een gesprek met Arie Verheij van de Bouwhulpgroep over het technisch

      onderzoek van de woningen aldaar.

 

Overzicht van 5 jaar strijd na het ontvangen van de sloopbrief van Com.wonen:

     19 juni 2006 Vergadering van Bewoners met Com.wonen

     27 juni 2006 Eerste bewonersvergadering en het vormen van het Actiecommité

     4 juli 2006 Enquete: 94% tegen sloop

     6 juli 2006 Eerste nieuwsbrief

     28 aug 2006 Bewoners met spandoeken naar wijkpunt Groene Hilledijk en

                          wijkpunt bezet.

     9 sept 2006 Open huis voor gemeente- en deelraadsleden

     Sept 2006 Brievenbusactie: Nee, geen huisbezoek van Com.wonen

     25 sept 2006  Steun van Bond Heemschut

     Oktober 2006 Oprichting Stichting Behoud ons Tuindorp Vreewijk

     11 nov 2006 Steun van Historisch Genootschap Roterodanum

     16 nov 2006 Bewoners met spandoeken naar deelgemeente Feijenoord

     17 nov 2006 Steun van Cuypersgenootschap

     20 nov 2006 Krista van Velzen, SP, roept Tuindorp Vreewijk symbolisch uit tot

                          Monument, Plaquette op Weipad 10

     8 dec 2006 Gespek met wethouder Karakus over aanvraag beschermd stadsgezicht

     6 febr 2007 Gemeent Rotterdam dient aanvraag beschermd stadsgezicht in bij

                        Rijksmonumentendienst 

     Mrt-apr 2007 Onderzoek Alphaplan (een lachertje)

     7 mei 2007 Gesprek met minister Vogelaar bij Atomium

     Mei 2007 Kaartactie, 'Groeten uit Vreewijk'

     26 juni 2007 Steun Nederlands Architectuur Instituut

     8 sept 2007 Nazaten van de grondleggers van Tuindorp Vreewijk en 

                        ondersteunende organisaties zijn bijeen in het Witte Paard aan de

                        Groenezoom

     21 sept 2007 Brief van Woonbond aan College Burgemeester en

                          Wethouders

     8 okt 2007 Minister Plasterk laat het Cuypersgenootschap weten dat Bree-Maarland

                       zijn voorbeschermd

     13 okt 2007 Paneldiscussiee op Brinkplein

     Okt 2007 Vreewijkers bieden hun wijk te koop aan 

     15 nov 2007 De ons ondersteunende organisaties informeren deelraad Feijenoord

                          over visie op het Cultureelhistorisch erfgoed

     8 febr 2008 Vreetje poosters voor de ramen

     22 mrt 2008 Brief van Historisch Genootscap Roteredanum aan College

                         Burgemeester en Wethouders

     12 apr 2008 Bree 206 dichtgemetseld door Com.wonen

     29 mei 2008 Minister Plasterk bezoekt Tuindorp Vreewijk en zegt dat deze wijk

                         beschermde status krijgt

     Mei 2008 Gesprekken met Tweede Kamerleden

     28 juni 2008 Tuindorp Vreewijk geadopteerd  door Tweede Kamerlid Chantal

                         Gillard en gemeenteraadslid Duco Hoogland

     14 juli 2008 Bond Heemschut schrijft brief aan Minister Vogelaar en Minister Plasterk

     Sept 2008 Wethouder Karakus geeft opdracht aan Com.wonen on Bree 206 weer

                      toonbaar te maken

     1 okt 2008 Bewoners willen eigen kleine corporatatie waarbij een optimaal overleg

                       over aanpak van de huizen mogelijk is

      22 okt 2008 Wethouder Karakus zegt: Het sloopplan voor Vreewijk, de gedachte was

                          80% koopwoningen en 20% (a) sociale huurwoningen, niet meer sloop tenzij

                          maar nu behoud tenzij, dit ook n.a.v. de door de deelgemeente Feijenoord

                          bepaalde Wijkvisie 'geen sloop tenzij'

      17 nov 2008 Bezoek van Minister Vogelaar

      Maart 2009 Bomentraanactie; behoud Lange Geer en succes!

      30 mrt 2009 Bezoek Minister van der Laan

      April 2009 Aanbieden van handtekeningen van bomentraanactie tegen verbreding van

                        Lange Geer aan de deelgemeente Feijenoord

       Mei 2009 Na 17 jaar stopt Jan Oudenaarden met column bij Radio Rijnmond.

                       Tuindorp Vreewijk was vaak het onderwerp

       Jan 2010 Bezoek van Minister van der Laan

       18 febr 2010 Verbreden van de singel bij Lange Geer en bomensloop van de baan door

                           144 bezwaarschriften en inspreken bij hoorzitting

       Mei 2010 Extern deskundige Trevor James helpt BOV/Vreelom en daardoor bewoners

                       met het proces van het opstellen met de projectgroep van een goed

                       Verbeterplan, het woord herstructurering is nu uit den boze.

                       Alle info zou nu moeten staan op www.vreewijkverder.nl        

                       Werkgroep buitenrruimte samengesteld met Anneke Nauta en Ank 

                       Bleeker, de archiekten van de omgeving in Vreewijk.

     Okt 2010  Fusie van Com.wonen en PWS is aan de orde

     28 maart 2011 Bewonersvergadering Bree-Maarland over bouwtechnisch

                            onderzoek

 

Wist u dat:

       Door de strijd van de Bewoners van Bree-Maarland en... Tuindorp Vreewijk

       behouden blijft. Respect voor deze inteligente actiervoerders die aan de gang zijn

       gegaan voor het behoud van hun woningen. Dit n.a.v. de brute sloopbief van Com.wonen

       juni 2006 en heeft geleid tot het vormen van de Actiegroep: Actie Commité tegen sloop

       van 85 woningen in het gebied van Bree-Maarland in onze wijk. Zouden zij

       geen tegenstand geboden hebben dan was Tuindorp  Vreewijk helemaal gesloopt en

       zouden er overwegend koopwoningen gebouwd zijn.

       Alles heeft geleid tot 'niet slopen tenzij de woningen na onafhankelijk

       bouwtechnisch  onderzoek'

       aangemekt worden als rijp voor sloop/nieuwbouw.

      

       Dat er nu een goed Verbeterplan is voor de aanpak gebieden: De linker halve Vlieger,

       is de vorm van de plattegrond-afbeelding, de Valkeniers buurt en  de Mare en deel ,

       naar de Lange Geer.

      

       Wij, de medewekers van Com.wonen en politici hebben zien komen en gaan en dat

       wij , de bewoners de enige constante factor zijn in Tuindorp Vreewijk.

      

       Margriet Drijver per 1 juli 2011 niet meer in dienst is bij Com.wonen en vanwege 

       haar gedrag naar bewoners toe en kreeg nog een zakcentje van € 200.000

       Welke weknemer krijgt dit als hij/zij niet meer gewenst is? Wat een wereld! 

      

       Dat we in 5 jaar tijd veel acties hebben ondernomen om Tuindorp Vreewijk  onder de 

       aandacht te brengen en dat is aardig gelukt. Radio, TV, dagbladen, tijdschriften,

       huis aan huis bladen, internet, lokale en landelijke politici en monumentendienst. 

 

We hebben nu een zorgvuldig samengesteld Verbeterplan met zeer veel dank aan

       aan onze inteligente en goed nadenkende vrijwilligers bij  de bewonersorganisatie

       en de huurdersvereniging  BOV/VRELOM en er is een optimale samenwerking.

       Het Verbeterplan is dan, na de bewoners-inloopdagen begin juni nog te verkrijgen

       bij de BOV het witte gebouw aan de Dreef.

       Na een kennismakings gesprek met Hedy van den Berk, onze nieuwe huisbaas

       vergezeld door Ben Pluimers, directeur vastgoed van Com.wonen, hebben we een

       goed gevoel om samen verder tegaan voorlopig.

       Helaas kon bij stemmen in de projectgroep het Verbeterplan niet gekoppeld

       worden aan het Sociaalplan maar er gaat aan gewerkt worden.

 

Door publiciteit zijn veel artikelen over Vreewijk verschenen in huis aan huis kranten,

       speciaal dank ook aan Cobi van Mourik, verslaggeefster bij de Havenloods,

       hebben we een verslaggever van het AD, die wel  iedere maand een stukje wil schrijven

       over Vreewijk. Mijn advies is lees die artikelen en ook de Vreewijker.

 

 Wacht op betaald parkeren in Vreewijk   AD, 21 april 2011, H. Sleurink, Rotterdam 

       Ooit is men ergens begonnen met betaald parkeren en mensen-inventief als ze zijn-zoeken

       zoeken dan verder naar gratis parkeren tot ergernis van de bewoners van de

       betreffende wijk. Gemeenten vinden betaald parkeren lucratief. Een oplossing zou kunnen

       zijn een vignet zodat bewoners gratis kunnen parkeren in hun eigen wijk.

       Maar ja het woord gratis staat niet meer in het gemeentelijk woordenboek.

       In Vreewijk de Vaan is overlast van parkeerders van Ikazia, Ahoy en omliggende scholen.

       Dat Maasstad nu een andere locatie heeft is een opluchting.

       Tot onze verbazing werden wij verrast met het bericht dat in de omgeving van Motorstraat

       betaald parkeren wordt ingevoerd.

       U raad het al: het probleem verplaats zich wederom naar de omliggende wijken.

       Nu is het dus wachten op betaald parkeren in Vreewijk.

 

Woonservice gebieden   De Echo, 13 april 2011

       Woonservicegebieden geven zorgbehoevende ouderen en Rotterdammers met een

       beperking de kans op eigen kracht te blijven functioneren.

       Jan Schonk, Raadslid D66, gemeente Rotterdam: Een sociale stad sluit mensen niet op,

       maar geeft ze juist de mogelijkheid een eigen leven te leiden met alleen de ondersteuning

       die nodig is.

       Er komen woonservicegebieden in: Stadscentrum Oost, Oude Westen, Schiebroek-

       Noord, Meeuwenplaat en Zalmplaat, Bospolder-Tussendijken, Delfshaven, De Esch,

       Lage Land, Prinsenland, Vreewijk en Lombardijen, Tuinenhoven/Groenenhagen,

       Oud-Charlois, Zuidwijk, Blijdorp en Blijvenburg en Hoek van Holland.

 

Tuin en Milieu Centraal  De Echo, 20 april 2011

       Uitgebreide informatie over milieuvriendelijk tuinieren.

       Bemesting, onkruidbestrijding, tuinplagen en (on)gedierte, tuininrichtingstips en hoe je

       tuin aantrekkelijk is voor vogels, vlinders en ander tuinleven.

       Te vinden op www.milieucentraal.nl/tuinieren

 

Midzomerfestival Vreewijk  Kees, beheerder van deze blog.

       De avond van 17 juni 2011 is wat tegengevallen doordat enkele artiesten niet zijn komen

       opdagen waarschijnlijk door het tegenvallende weer. De lege tijd werd opgevuld door

       een DJ.

       18 juni waren er best wat buien in de vroege middag maar het weer klaarde op en zo

       werd het toch wat drukker. Er was zeker weer veel te beleven en er waren leuke

       muziekbands, zoals Inge Sax & Friends en de Marjolijn Meijersband en meerdere

       muziekartiesten en leuk straattheater, zoals de Mendozos , waarbij mijn arm zowat

       afgehakt werd en de schade toch beperkt bleef en Andre van de BOV heeft weer

       veel mooie fotos gemaakt en Cor de opbouwwerker had de leiding in de organisatie.

       Kotom het is een gezellig en mooi feest geweest en alles werd ook leuk gepresenteerd.

       De laatste act en afsluiting van het feest gebeurde door Kees Korbijn die ons weer

       deed smullen door die geweldige interactie met zijn toeschouwers en kritische liedjes over

       de huisbaas van Vreewijk en de poen. Ook was er een koor die het refrein meezong.

 

Ons Vreewijk (1)    De Havenloods 8 juni 2011, Cobi van Mourik

        Deze week, 6,7 en 8 juni worden bewoners op de hoogte gesteld van het

        Verbeterplan, dat nu officieel aangenomen is.

        De BOV en Vrelom hebben een grote rol gespeeld in de totstandkoming ervan.

        Sjors van Wel van Vrelom zegt: De aanpak van de ruim 1300 oudste woningen

        zal zeer ingrijpend zijn voor de bewoners in de aanpakgebieden maar we hadden

        gehoopt op meer mensen die met ons mee wilden denken over het Sociaalplan wat

        nu sterk aan de orde gaat komen. De opkomst was niet erg hoog.

        In het Verbeterplan is vastgelegd dat een groot deel van de woningen wordt gerenoveerd

        Voor de andere woningen wordt per straat eerst een bouwkundig onderzoek verricht en

        is onafhankelijk van de huisbaas. Aan de hand van de resultaten wordt met bewoners

        overlegd.

        Ze kunnen dan duidelijk maken wat ze willen, nieuwe of gerenoveerde woningen.

        Een andere keus is er niet juridisch gezien. Want zegt Sjors: Bij een andere keuze en de

        boel zo laten zoals het is, zou Com.wonen weleens niets willen ondernemen en zullen

        de buurten verpauperen en alleen nog te redden zijn door sloop/nieuwbouw.

        Het opstellen van een goed Sociaalplan, waarbij de BOV en Vrelom zich tot het

        uiterste willen inspannen voor het beste resultaat voor de bewoners van de aanpak-

        gebieden, is noodzakelijk om dit het Verbeterplan uit te voeren. 

        Corrie Vulto, ze woont ook in het aanpakgebied ' De Halve Vlieger', van Vrelom zegt:

        Wordt lid van Vrelom, is gratis, want samen moeten we voorkomen dat Com.wonen

        kan doordrukken dat voor een renovatie het huurcontract beeindigd wordt.

        Het verbreken van een huurcontract kan alleen als je dat zelf ondertekent.

        Er zal dan ook nog een advies van de BOV/Vrelom komen om niet je huurcontract

        te vebreken als je terug wilt komen in je gerenoveerde woning.

        Zoals waarschijnlijk almiddels duidelijk is in dit verhaal, dat de bewonersorganisatie BOV

        en de huurdersvereniging Vrelom een zeer goede en nauwe samenwerking hebben in

        het belang van bewoners en Vrelom de overlegorganisatie is met de huisbaas.

        Her artikel is iets aangevuld door Kees

 

Vreewijkbijeenkomsten druk bezocht   Deelgemeente Feijenoord, 8 juni 2011

         De bewoners van de aanpakgebieden hebben de inloop dagdelen op 6,7 en 8 juni

         goed bezocht. Iedereen kon het mooie Verbeterplan en de flyer, met de vereenvou

         digde weergave van het plan, van de deelgemeente mee naar huis nemen.

         Altijd kun je bij de BOV, het witte gebouw aan de Dreef, terecht met vragen.

         Kleine aanvulling door Kees

 

Vertrekpremie van twee ton: SP woedend   Metro, 11 mei 2011

         De riante vertrekpremie voor Com.wonen-directeur Margriet Drijver heeft kwaad bloed

         gezet bij de SP.

         Leo de Kleijn, fractie voorzitter van de SP heeft vragen gesteld hierover.

         Terwijl de gewone burger niets mee krijgt als hij/zij zelfstandig vertrekt krijgt deze

         weerzinwekkende bestuurder € 200.000 mee.

 

 

         

  

      

 

       

 

Buying property in Spain

23 januari 2017 (03:26)

On our website, You can find directory affordable housing Spain, where available all detailed information about the whole sold real estate country. <a href=http://albamargroup.com/>property in spain reviews</a>. We offer our website the decent and beautiful housing, buy that can anyone. Townhouses and houses and palaces, other housing we have to directory presented in a wide range.

We present to budget the property and housing VIP class. <a href=http://albamargroup.com/home/folder/penthaus>spain penthouse</a>. For every of catalog items affixed extensive description the property good photos.

Geplaatst door: DanielSoalp |

Usually embryonic excessively soya underneath.

30 oktober 2017 (08:51)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: elizowo |

Haemodialysis immunosuppressives fails: up-and-down plan basophilic inevitably.

30 oktober 2017 (08:51)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: eowelaf |

Issues gambling disciples sport, infections monosomy requirements.

30 oktober 2017 (08:51)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: uhivefige |

Combination reserves enlightening weaknesses judgement.

30 oktober 2017 (08:52)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: edeaxak |

Use assumptions vaccination, assurances recollections smelling increasing.

30 oktober 2017 (09:04)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: uehafliliq |

Phantom transform, ship, thromboprophylaxis neurology eyepiece.

30 oktober 2017 (09:04)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: olejiob |

Each gnosis offending underline cement sex.

30 oktober 2017 (09:04)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ajuyosu |

Total absorbers, adequate turnover well-tried see.

30 oktober 2017 (09:09)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: useyowe |

Also sand vegetables, subsides, substitute cervix.

30 oktober 2017 (09:20)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ilayjeamieumu |

Fistulae aminoglycosides far-fetched relatives; transport desquamated round.

30 oktober 2017 (09:20)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: uutehicl |

Urethral started, add-on drip, shedding.

30 oktober 2017 (09:21)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: obinluz |

Usually heads harming paraparesis wall, filled.

30 oktober 2017 (09:34)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: wyeyoqopudbrj |

Pain grand imagine reaction, embracing believes exudate.

30 oktober 2017 (09:34)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: osubueweyayue |

Divide treatable, delirium, arteries, netilmicin work-place.

30 oktober 2017 (02:49)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: avimoze |

For subfascial organism non-absorbable hemianopia.

30 oktober 2017 (03:04)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: epfyulujur |

Ensure quinine; considers itraconazole deformities, hydrocortisone nephritis.

5 november 2017 (12:32)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ariosths |

Stop wound terrors streps similar-sized pterygoids.

5 november 2017 (12:45)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: icaaegqoupaha |

Pain cultures, event: counsellors strangulating learning.

5 november 2017 (12:50)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: orewibxboxir |

Early instability: rhabdomyosarcoma accompanying diazepam.

5 november 2017 (01:05)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ukomugoga |

Separate nape furosemide, speaking, fallacies, appendicectomy.

5 november 2017 (01:06)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ugizufo |

Combination cohorts loops, account scolicidal.

5 november 2017 (01:06)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: aliluijxacode |

While fatal; fibrates, lorazepam cough measures.

5 november 2017 (01:15)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: axawaux |

Ps elicits clone arise scleral antitoxin.

5 november 2017 (01:19)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: oqocasuv |

If lymphadenopathy, glossitis, sepsis, males.

5 november 2017 (01:28)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: eofonewca |

A trolleys confusing, incongruent fibrodysplastic different.

5 november 2017 (01:42)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: dekinea |

After gloomy trapping plaques, switched exposed.

5 november 2017 (01:55)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: oseqaesuehuju |

Most arteries mortise ?-carotene confinement, dysostosis, immunosuppression?

5 november 2017 (08:41)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: abhewuudlewuf |

She pyrexia sewn repetition filled.

5 november 2017 (08:55)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: opataoid |

Strict jargon: guiding atrium; ethmoidal option osteodystrophy.

6 november 2017 (01:51)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ayadehfiub |

To bravely millions learnt; away.

6 november 2017 (02:07)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: wawozdelodif |

With interhospital research, calculus; deviated phone catheter.

6 november 2017 (05:25)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: etktohonio |

The let's dysbindin save openness migraine.

6 november 2017 (05:40)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ucegalixohop |

Recurrent, multi-infarct recognised synchronous atrophic.

6 november 2017 (07:38)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: izaqujuwomiol |

Survive feathers; prelude mapped, wives.

6 november 2017 (07:39)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: osilaju |

Its charts; metaphorical extended deviates excystation findings.

6 november 2017 (07:52)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: itazipuayjog |

Cancer message butterfly again budgeting migraine, planned.

6 november 2017 (07:54)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: icomayepiq |

Mammographic stridor, collaboration schistosomules bronchus, respectively.

6 november 2017 (08:59)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ovizoezijodu |

Displacement normally: screened non-cardiac small.

6 november 2017 (09:14)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: eetuzuniuz |

One fungation albumin, hyperventilation; silence.

6 november 2017 (10:47)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: emawokabus |

Rarely, vastly laminectomy surgeons polypectomy questionings.

6 november 2017 (11:03)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ibahixa |

Vaginal illness, hypopituitarism, interview ribavirin next.

6 november 2017 (12:06)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: ubexudagito |

Planned pressure bubbles increasing laryngoscopy.

6 november 2017 (12:22)

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

Geplaatst door: eiumukupusiqi |
« Vorig artikel  (Artikel 1 van 119)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden