Jaaroverzicht 2008

3 februari 2009 (11:54) | Categorie: Geschiedenis

 

Mooi Vreewijk

 

 

Op het Brinkplein staat het motief van de oprichters van Vreewijk Tuindorp.

Vrede en harmonie.

 

 

Verboden te slopen

 

Ook behouden

 

Vreewijk krijgt de monumentenstatus

 

De Tweede Kamer, mevrouw Vietch, rechts op bezoek in Vreewijk

 

De PvdA adopteert Vreewijk.

 

 

Minister Plasterk op bezoek in Vreewijk. Hij heeft het verzoek Vreewijk tot monument te verklaren ontvankelijk verklaard.

 

 

 

Historische Dag Vreewijk. Huiskamer nostalgisch ingericht.

 

Een aantal actieve wijkbewoners

Jaaroverzicht Tuindorp Vreewijk 2007

16 januari 2008 (12:09) | Categorie: Geschiedenis

Een van de vele bijeenkomsten waarin bewoners hun verzet tegen sloop laten zien.

 

 

 

Monumentale schildjes aan de gevels Bree Maarland

 

Vreewijk rustige wijk

 

Bezoek van de Socialistische Partij Remi Poppe (rechts)

 

 

 

Debat

Links Bestuurder Com.wonen Margriet Drijver, Rechts Leo de Kleijn SP gemeenteraad Rotterdam

 

T.shirts van het actiecomite Bree-Maarland Klaphek tegen sloop voor behoud Vreewijk

 

Opzoomeren Bree-Maarland-Klaphek

 

Ondertekening van brief voor Behoud Vreewijk door Nazaten van Oprichters Tuindorp Vreewijk

Handtekeningen van bewoners van Vreewijk tegen sloop zijn door wethouder Karakus in ontvangst genomen. Vlnr: Margriet Drijver, bestuurder Com.wonen, De heer Yesildal, bestuurder deelgemeente Feijenoord, wethouder Karakus, Lydia Lansink van Cuypersgenootschap, Remi Poppe Tweede Kamerlid voor SP. 

 

Presentatie actiecomitee op vrijwilligersdag in Laurenskerk

 

 

Visie op de conceptwijkvisie

 

 

Tuindorp Vreewijk Achtergrondinformatie

28 december 2007 (11:16) | Categorie: Geschiedenis

Tuindorp Vreewijk Achtergrondinformatie

 

Op initiatief van de bankier K.P. van Mandele en J. Dutilh, samen met enkele notabelen uit de bankiers- en financieringswereld werd op 28 juli 1913 de N.V. Eerste Rotterdamse Tuindorp opgericht.

Vanuit sociaal idealistische motieven wilde men rond de eeuwwisseling (1900) de erbarmelijke omstandigheden van arbeiders verbeteren, door de bouw van ideale nederzettingen buiten de stad, de tuinstad.

In het jaar van oprichting gaf de N.V. aan architect Hendrik Peter Berlage (1856-1934) de opdracht voor een ontwerp van een tuindorp. Op 28 april 1916 deden Burgemeester en Wethouders aan de Raad voorstellen om medewerking te verlenen bij de aanleg van een tuindorp ten oosten van de Groene Hilledijk. De Raad hechtte daaraan op 4 mei 1916 zijn goedkeuring.

Voor de architectonische invulling werden op aanraden van Berlage, de bureaus M.J.

Granpré-Molière, Verhagen en Kok, Roos en Overeynder gevraagd.

Als architect en stedebouwkundige drukte Marinus Jan Granpré-Molière (1883-1972) zijn stempel op Rotterdam dat zich ten zuiden van de Maas ontwikkelde. Onder andere door zijn ontwerp voor tuindorp Vreewijk: als hoogleraar aan de technische Hogeschool werd hij de leider van de zogenaamde Delftse school in de Nederlandse bouwkunst.

Op 8 juni 1916 werd de N.V. Maatschappij voor Volkshuisvesting Vreewijk opgericht onder voorzitterschap van Van der Mandele. Zij stelde zich tot doel grondspeculatie te voorkomen. Hiertoe werd door derden grond aangekocht onder toezegging dat deze zonder speculatiewinst aan de maatschappij ter beschikking zou worden gesteld.

De gunstige bodengesteldheid aan de linkeroever, die het mogelijk maakt daar een niet te zware bouw uit te voeren, zonder kostbare fundatie. Grondboringen op het terrein gaven de zekerheid dat voor lage bouw die bedoeld werd, beheiïng of andere kostbare fundering onnodig was.

Het terrein van 16 ha groot voor de eerste fase lag in de karnemelkpolder. De aanwezige waterhuishoudingstructuur werd in het nieuwe plan overgenomen met de aan te leggen singels De Langegeer en de Lede.

In het najaar van 1916 was men met alle voorbereidingen zover gevorderd dat de bouw kon aanvangen. Het oudste deel van tuindorp heet "de Vlieger"en omvat het gebied tussen de Langegeer, de Groene Zoom, de Boogjes, Het Wed, de Groene Hilledijk en de Bree.

 

 

VREEWIJK DE BEROEMDSTE ARCHITECT

29 mei 2007 (05:12) | Categorie: Geschiedenis

Marinus Jan Granpre Moliere (1883-1972) is niet de enige, maar wel de beroemdste architect van Vreewijk. Hij heeft het Nederalnds Instituut voor Volkshuisvesting opgericht met als filosofie "stedebouw is sociaal gericht". Op 18 juni 1966 was hij in Vreewijk ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Hij schreef aan de toenmalige directeur: "Een openbaring welke kracht er woont in een woonwijk waar de mensen leven in harmonie met de grond en met de zon, met de levende natuur en met elkaar. Ik wens u kracht en geduld toe om de leiding nog lang in deze geest te mogen voortzetten".

Een gedenkwaardige uitspraak van Granpre Moliere was: Heden worden de meeste van ons nog wel ondergebracht: maar 'wonen' is een voorrecht van slechts enkelen van ons"

 

 

Geschiedenis van het 'Actiecomité tegen Sloop van onze 85 Woningen.'

2 april 2007 (10:00) | Categorie: Geschiedenis

Geschiedenis Actiecomité tegen de sloop van onze 85 woningen, versie 27-3-07

 

Nieuwsbrief nr. 1, 6 juli 2006

Enquête.

Radio en TV Rijnmond berichten over onze acties.

Deelgemeente laat weten dat er geen plannen/schetsen/ontwerpen zijn.

 

Nieuwsbrief nr. 2, 13 juli 2006

Bedankbrief aan de bewoners voor steun d.m.v. raamposters.

Resultaten enquête

Contact gelegd met RTL en SBS

AD 12-7: “Streep door sloop Vreewijk.”

 

Nieuwsbrief nr. 3, 19 juli 2006

Volgens Com.wonen intimideert het actiecomité de bewoners.

Reportage bij RNN 7.

Lid geworden van de Woonbond. Brieven aan Com.wonen, Deelgemeente, DB Deelgemeente, deelraadsleden, BOV en VRELOM.

Aanbod aan bewoners voor hulp bij huisbezoeken door Com.wonen.

 

Nieuwsbrief nr. 4, 28 juli 2006

Plan voor de open dag op 9 september.

Brief van Com.wonen, met als onderwerp: ‘mogelijke sloop van 85 woningen’. Raaijmakers neemt 8-8 contact op.

Gesprek van afvaardiging comité met René Kronenberg. ‘Er wordt wel degelijk gekeken naar de wettelijke 70% van de bewoners die tegen sloop moeten zijn.’

Gesprek met de Woonbond. (“Bewoners brief laten ondertekenen als ze geen huisbezoek willen. Dan kan geen ‘sociaal plan’ gemaakt worden en wordt geen sloopvergunning afgegeven.”)

Gesprekken met Deelraadsleden De Winter en Simon Blanken.

 

Nieuwsbrief nr. 5, 2 augustus 2006

Programma voor de open dag wordt bekend gemaakt.

Rapporten RET aangevraagd waarin staat dat woningen ook met de komst van de tramlijn niet verzakken.

Bespreking argumenten van Com.wonen in hun nieuwsbrief over de herstructurering van Vreewijk.

 

Nieuwsbrief nr. 6, 9 augustus 2006

Telefonisch contact met Ad Raaijmakers. Moet eerst intern overleggen voor een afspraak met het comité gemaakt kan worden.

Parkeerverbod voor 9-9 aangevraagd.

Kleurwedstrijd ‘Vlieger’.

Vrijwilligers, partytenten en ideeën gevraagd.

 

Nieuwsbrief nr. 7, 16-8-2006

Stukje historie Tuindorp Vreewijk.

 

Uitnodiging voor de overhandiging van de resultaten van de enquete aan Thea Klop op 28-8-2006.

 

Nieuwsbrief nr. 8, 23 augustus 2006

Raaijmakers wil geen afspraak, maar kondigt brief van Margriet Drijver aan. (Die is bij Nieuwsbrief gevoegd, en ook het antwoord daarop van Henk).

Aankondiging bewonersavond 29-8 in ’t Witte Paard

Verslag van het gesprek met Yvonne de Winter en Simon Blanker van Leefbaar Rotterdam.

Dankwoord aan bewoners en overzicht prijzen kleurwedstrijd en vliegerbouwen.

 

Nieuwsbrief nr. 9, 30 augustus 2006.

Verslag van de gebeurtenissen op 28-8-2006. Met pers, politiek, spandoeken, actielied en groene T-shirts naar het kantoor van Com.wonen. Bezetting. Na bemiddeling door wijkagenten is er een kort gesprek en er wordt een afspraak gemaakt

Verslag bewonersavond 28-8-2006.

Column Jan Oudenaarden 30-8.

Actielied Cees Korbijn.

Voorbeeld “NEE Géén huisbezoek Com.wonen” sticker.

 

Nieuwsbrief jubileumuitgave nr. 10, 6 september 2006

Medewerking op de actiedag op 9-9 van  De Egel, Van Ginkel, Uljee, Play City, KNVB, Plaswijck Park, Mc Donalds, Feijenoord, Zwembad Charlois en Koorn & Co.

Verslag gesprek met Com.wonen en Moritz van VRELOM. (Com.wonen hecht geen waarde aan bouwtechnische rapporten, weet niet wie de uitspraak heeft gedaan dat sloop niet doorgaat als 60% het er niet mee eens is, gaat ervan uit dat alles volgens plan zal gaan).

Nieuwsbrief van com.wonen van december 2005 namens hen en Deelgemeente. “Vreewijk is ónze gezamenlijke toekomst.”

Gesproken met Tuncay Cifci (CDA), Yvonne de Winter (Leefbaar Rotterdam), Saskia Osadiaye-van der Kooi (SP), Yusuf Tahiroglu (GroenLinks) en Jo den Haan (PvdA).

 

Nieuwsbrief nr 11, 15 september 2006

Verslag van de ‘zéér geslaagde actiedag’.

Contact met Advokatenkollektief. Afspraak voor een bijeenkomst op 27-9 in ’t Witte Paard.

AD 12-9: “Start beschermde staat Vreewijk vóór eind 2006”.

Actiecomité voerde actie op Wielerronde Vreewijk.

Onderzoek consequenties aanwezigheid van beschermde vleermuizen.

Ingezonden brief Vincent van Rossem “Tuindorp Vreewijk: een bedreigd monument”.

Column Jan Oudenaarden over de open dag.

 

Nieuwsbrief nr. 12, 20 september 2006

Debat in de Centrale Bibliotheek over de stand van zaken op Zuid. Mw. Drijver is ‘niet echt blij met onze komst’. Gesprekken met Dominic Schrijer en Robert Simons.

Artikel in het AD van mw. Drijver. Ingezonden brief in het AD van Henk Riethoff.

 

Nieuwsbrief nr. 13, 22 oktober 2006

Verslag van het gesprek met Karakus. Mw. Drijver niet welkom bij het gesprek. De wijkvisie zal worden geschreven in de geest van het beschermd stadsgezicht.

Bewoners kunnen lid worden van de Stichting Behoud Ons Tuindorp Vreewijk.

Ingezonden brief van een bezorgde en kwade medebewoonster.

Organisatie Halloween-avond.

Afspraak voor gesprek met Com.wonen op 6-11.

 

Nieuwsbrief nr. 3 (?), 10 november 2006

Verslag gesprek met Dagmar Oudshoorn

Artikel “Secretaris treedt af”.

Brief van Saskia Osadiaye (SP), uitnodiging voor vergadering Commissie Vreewijk op 16-11.

(13-11-2006) Presentatie definitief ontwerp Singelplan Langegeer)

 

Nieuwsbrief nr. 14, 17 november 2006

Aankondiging bezoek Krista van Velzen (SP) en uitroepen van Tuindorp Vreewijk tot monument

Verslag van het gesprek met Com.wonen op 6-11. Com.wonen is de ‘boodschapper’; het actiecomité is de ‘ontvanger van de boodschap’.

Brief aan B & W van Historisch Genootschap Roterodamum.

 

Nieuwsbrief nr. 15, 23 november 2006

Verslag vergadering Commissie Vreewijk/Katendrecht op 16-11. Veel bewoners – met spandoeken - op de publieke tribune!

Verslag onthulling plaquette door Krista van Velzen op 20-11.

Inventarisatie bomen in Vreewijk.

(Schriftelijke vragen PvdA).

 

Nieuwsbrief nr. 16, 3 december 2006

Samenvatting van gesprek Rijnmond NU met hr. Fens van Roterodamum

Samenvatting van Rijnmond NU, gesprek met twee bewoonsters van het Maarland.

Verslag van het gesprek met wethouder Karakus op 27-11-2006.

Aankondiging afronding wijkvisie eind februari 2007, en bewonersvisie.

Commentaar van VRELOM op het concept Wijkvisie Vreewijk.

 

Nieuwsbrief nr. 17, 16 december 2006

Verslag van gesprekken met PvdA  (11-12) en GroenLinks (12-12) op het Stadhuis.

Artikel in “De Oud Rotterdammer”.

VRELOM laat zijn standpunt weten.

Netty en Sonja hebben in een aangetekende brief aan Com.wonen om de kopie van de vergunning voor tijdelijke verhuur gevraagd.

Column van Jan Oudenaarden

 

Nieuwsbrief nr. 18, 23 december 2006

Brieven geschreven aan Karakus en Nieuwpoort.

Gesprek met Lydia Lansink van het Cuypersgenootschap.

Artikel van Bond Heemschut.

Column van Jan Oudenaarden

Verslag van het gesprek op 18-12 met Com.wonen o.l.v. Yesildal op de Deelgemeente (‘om de lucht te klaren’).

Verslag van het gesprek met Leefbaar Rotterdam op 19-12.

Brief van Karakus.

 

Op 30 december hebben we bij alle bewoners de nieuwjaarskaart afgegeven of in de bus gegooid en de lijst voor bezwaren tegen tijdelijke verhuur laten ondertekenen.

 

Nieuwsbrief nr. 19, 12 januari 2007

Reacties op de Nieuwjaarskaart.

Verslag uitreiking “Ring van Feijenoord” bij de Deelgemeente, waarvoor Actiecomité was genomineerd.

Verslag van een interview met een bewoonster voor Radio Rijnmond.

Verzoek tot agendering voor de vergadering van 10-1 door Leo de Kleijn (vergunning tijdelijke verhuur) en reactie van Karakus.

Verslag van gesprek met Ton Rhijnsburger op 10-1.

Verslag van gesprek met Nick Nieuwpoort op 11-1.

 

18-1-2007 Nieuwsbriefoverleg.

24-1-2007 Mail aan Vincent van Rossem om te laten weten dat we blij zijn dat zijn schorsing is teruggedraaid.

24-1-2007 Mail aan dhr. Beening van het NAi met verzoek om zich naar Karakus, Deelgemeente en Com.wonen uit te spreken tegen sloop.

 

Nieuwsbrief nr. 20, 26 januari 2007

Verslag van het gesprek met mw Hagenaars van het CDA op het Stadhuis op 25-1.

Contact met Emmerique Granpré Moliere.

PvdA heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld.

Raadsvergadering op 25-1. Leo de Kleijn (SP) stelt vragen over vergunning voor tijdelijke verhuur)

 

7-2-2007 Telefoongesprek Ria met dhr. Van Nes van VROM, Inspectie Zuid-West, n.a.v. persoonlijke brief op 12-12-2006. Is zeer geïnteresseerd, wil info-pakket, en gaat intern overleggen welke rol VROM kan spelen en wie dat op gaat pakken.

 

Nieuwsbrief nr. 21, 9 februari 2007

Artikel in het blad van de Woonbond.

Verslag gesprek met Stefan Hulman (VVD).

Presentatie Bewonersvisie.

Artikelen in het AD.

Samenvatting vergadering Deelgemeente Cie. Vreewijk/Katendrecht d.d. 6-2-2007.

Column Jan Oudenaarden 7-2-2007.

Artikel Roterodamum “Rotterdam let op uw saeck.”

 

15-2-2007 Overleg bij de BOV n.a.v. gesprek Com.wonen/Comité/BOV/VRELOM. Hoe verder?

 

Nieuwsbrief nr. 22, 23 februari 2007-03-22

Verslag gesprek Com.wonen, Actiecomité, BOV en VRELOM d.d. 12-2-2007.

Artikel Deelgemeentepagina “Actie gevraagd van DB richting Com.wonen.”

Verslag bijeenkomst met Gulami Yesildal 23-2-2007 bij Netty.

Artikelen AD en Feijenoord.

Brief van de BOV over het Singelplan.

Column Jan Oudenaarden 21-2-2007.

Reacties per mail op brief/mail aan alle leden van provinciale Staten d.d. 18-2-2007.

Griffieverslag raadsvergadering 25-2-2007, vragen van Leo de Kleijn over tijdelijke verhuur.

 

Nieuwsbrief nr. 23, 9 maart 2007

Ingezonden berichten van Corrie Vulto en Kees.

Impressie met foto’s van bezoek Bart Vermeulen, Fractieleider SP in de P.S., 3-3-2007.

Compilatie van berichten in “De Schakel”.

“Verzoek om een aanwijzingsvoorstel ter bescherming van het stadsgezicht Vreewijk” d.d. 14-2-2007, van B & W aan de Gemeenteraad.

 

Nieuwsbrief nr. 24,  24 maart 2007

Reactie van VROM inspectie Zuid-West op brief van Ria aan Winsemius van 12-12-2006.

Persbericht “Minister Vogelaar selecteert 40 wijken.”

Reactie van het Actiecomité op het artikel over de Wijkvisie in het blad van Com.wonen.

 

 

 

 

 

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden