NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 6, JUBILEUM UITGAVE, 5 JAAR

22 juni 2011 (02:19)

Stand van zaken:

    - Projectgroepvergadering op 7 juli 2011 in de Beukenhorst, Beukendaal 99,

      18.00-20.00, iedereen is welkom.

    - VIA(Vreewijk in Actie)-vergadering, elke 3de donderdag van de maand in het

      BOV-gebouw aan de Dreef, iedereen is welkom.

    - 15 juni was er een vergadering van bewoners met een vast huurcontract van

      Bree, Maarland oneven huisnummers, Lange Geer tussen Bree en Maarland, en Klaphek.

      Ook was er een gesprek met Arie Verheij van de Bouwhulpgroep over het technisch

      onderzoek van de woningen aldaar.

 

Overzicht van 5 jaar strijd na het ontvangen van de sloopbrief van Com.wonen:

     19 juni 2006 Vergadering van Bewoners met Com.wonen

     27 juni 2006 Eerste bewonersvergadering en het vormen van het Actiecommité

     4 juli 2006 Enquete: 94% tegen sloop

     6 juli 2006 Eerste nieuwsbrief

     28 aug 2006 Bewoners met spandoeken naar wijkpunt Groene Hilledijk en

                          wijkpunt bezet.

     9 sept 2006 Open huis voor gemeente- en deelraadsleden

     Sept 2006 Brievenbusactie: Nee, geen huisbezoek van Com.wonen

     25 sept 2006  Steun van Bond Heemschut

     Oktober 2006 Oprichting Stichting Behoud ons Tuindorp Vreewijk

     11 nov 2006 Steun van Historisch Genootschap Roterodanum

     16 nov 2006 Bewoners met spandoeken naar deelgemeente Feijenoord

     17 nov 2006 Steun van Cuypersgenootschap

     20 nov 2006 Krista van Velzen, SP, roept Tuindorp Vreewijk symbolisch uit tot

                          Monument, Plaquette op Weipad 10

     8 dec 2006 Gespek met wethouder Karakus over aanvraag beschermd stadsgezicht

     6 febr 2007 Gemeent Rotterdam dient aanvraag beschermd stadsgezicht in bij

                        Rijksmonumentendienst 

     Mrt-apr 2007 Onderzoek Alphaplan (een lachertje)

     7 mei 2007 Gesprek met minister Vogelaar bij Atomium

     Mei 2007 Kaartactie, 'Groeten uit Vreewijk'

     26 juni 2007 Steun Nederlands Architectuur Instituut

     8 sept 2007 Nazaten van de grondleggers van Tuindorp Vreewijk en 

                        ondersteunende organisaties zijn bijeen in het Witte Paard aan de

                        Groenezoom

     21 sept 2007 Brief van Woonbond aan College Burgemeester en

                          Wethouders

     8 okt 2007 Minister Plasterk laat het Cuypersgenootschap weten dat Bree-Maarland

                       zijn voorbeschermd

     13 okt 2007 Paneldiscussiee op Brinkplein

     Okt 2007 Vreewijkers bieden hun wijk te koop aan 

     15 nov 2007 De ons ondersteunende organisaties informeren deelraad Feijenoord

                          over visie op het Cultureelhistorisch erfgoed

     8 febr 2008 Vreetje poosters voor de ramen

     22 mrt 2008 Brief van Historisch Genootscap Roteredanum aan College

                         Burgemeester en Wethouders

     12 apr 2008 Bree 206 dichtgemetseld door Com.wonen

     29 mei 2008 Minister Plasterk bezoekt Tuindorp Vreewijk en zegt dat deze wijk

                         beschermde status krijgt

     Mei 2008 Gesprekken met Tweede Kamerleden

     28 juni 2008 Tuindorp Vreewijk geadopteerd  door Tweede Kamerlid Chantal

                         Gillard en gemeenteraadslid Duco Hoogland

     14 juli 2008 Bond Heemschut schrijft brief aan Minister Vogelaar en Minister Plasterk

     Sept 2008 Wethouder Karakus geeft opdracht aan Com.wonen on Bree 206 weer

                      toonbaar te maken

     1 okt 2008 Bewoners willen eigen kleine corporatatie waarbij een optimaal overleg

                       over aanpak van de huizen mogelijk is

      22 okt 2008 Wethouder Karakus zegt: Het sloopplan voor Vreewijk, de gedachte was

                          80% koopwoningen en 20% (a) sociale huurwoningen, niet meer sloop tenzij

                          maar nu behoud tenzij, dit ook n.a.v. de door de deelgemeente Feijenoord

                          bepaalde Wijkvisie 'geen sloop tenzij'

      17 nov 2008 Bezoek van Minister Vogelaar

      Maart 2009 Bomentraanactie; behoud Lange Geer en succes!

      30 mrt 2009 Bezoek Minister van der Laan

      April 2009 Aanbieden van handtekeningen van bomentraanactie tegen verbreding van

                        Lange Geer aan de deelgemeente Feijenoord

       Mei 2009 Na 17 jaar stopt Jan Oudenaarden met column bij Radio Rijnmond.

                       Tuindorp Vreewijk was vaak het onderwerp

       Jan 2010 Bezoek van Minister van der Laan

       18 febr 2010 Verbreden van de singel bij Lange Geer en bomensloop van de baan door

                           144 bezwaarschriften en inspreken bij hoorzitting

       Mei 2010 Extern deskundige Trevor James helpt BOV/Vreelom en daardoor bewoners

                       met het proces van het opstellen met de projectgroep van een goed

                       Verbeterplan, het woord herstructurering is nu uit den boze.

                       Alle info zou nu moeten staan op www.vreewijkverder.nl        

                       Werkgroep buitenrruimte samengesteld met Anneke Nauta en Ank 

                       Bleeker, de archiekten van de omgeving in Vreewijk.

     Okt 2010  Fusie van Com.wonen en PWS is aan de orde

     28 maart 2011 Bewonersvergadering Bree-Maarland over bouwtechnisch

                            onderzoek

 

Wist u dat:

       Door de strijd van de Bewoners van Bree-Maarland en... Tuindorp Vreewijk

       behouden blijft. Respect voor deze inteligente actiervoerders die aan de gang zijn

       gegaan voor het behoud van hun woningen. Dit n.a.v. de brute sloopbief van Com.wonen

       juni 2006 en heeft geleid tot het vormen van de Actiegroep: Actie Commité tegen sloop

       van 85 woningen in het gebied van Bree-Maarland in onze wijk. Zouden zij

       geen tegenstand geboden hebben dan was Tuindorp  Vreewijk helemaal gesloopt en

       zouden er overwegend koopwoningen gebouwd zijn.

       Alles heeft geleid tot 'niet slopen tenzij de woningen na onafhankelijk

       bouwtechnisch  onderzoek'

       aangemekt worden als rijp voor sloop/nieuwbouw.

      

       Dat er nu een goed Verbeterplan is voor de aanpak gebieden: De linker halve Vlieger,

       is de vorm van de plattegrond-afbeelding, de Valkeniers buurt en  de Mare en deel ,

       naar de Lange Geer.

      

       Wij, de medewekers van Com.wonen en politici hebben zien komen en gaan en dat

       wij , de bewoners de enige constante factor zijn in Tuindorp Vreewijk.

      

       Margriet Drijver per 1 juli 2011 niet meer in dienst is bij Com.wonen en vanwege 

       haar gedrag naar bewoners toe en kreeg nog een zakcentje van € 200.000

       Welke weknemer krijgt dit als hij/zij niet meer gewenst is? Wat een wereld! 

      

       Dat we in 5 jaar tijd veel acties hebben ondernomen om Tuindorp Vreewijk  onder de 

       aandacht te brengen en dat is aardig gelukt. Radio, TV, dagbladen, tijdschriften,

       huis aan huis bladen, internet, lokale en landelijke politici en monumentendienst. 

 

We hebben nu een zorgvuldig samengesteld Verbeterplan met zeer veel dank aan

       aan onze inteligente en goed nadenkende vrijwilligers bij  de bewonersorganisatie

       en de huurdersvereniging  BOV/VRELOM en er is een optimale samenwerking.

       Het Verbeterplan is dan, na de bewoners-inloopdagen begin juni nog te verkrijgen

       bij de BOV het witte gebouw aan de Dreef.

       Na een kennismakings gesprek met Hedy van den Berk, onze nieuwe huisbaas

       vergezeld door Ben Pluimers, directeur vastgoed van Com.wonen, hebben we een

       goed gevoel om samen verder tegaan voorlopig.

       Helaas kon bij stemmen in de projectgroep het Verbeterplan niet gekoppeld

       worden aan het Sociaalplan maar er gaat aan gewerkt worden.

 

Door publiciteit zijn veel artikelen over Vreewijk verschenen in huis aan huis kranten,

       speciaal dank ook aan Cobi van Mourik, verslaggeefster bij de Havenloods,

       hebben we een verslaggever van het AD, die wel  iedere maand een stukje wil schrijven

       over Vreewijk. Mijn advies is lees die artikelen en ook de Vreewijker.

 

 Wacht op betaald parkeren in Vreewijk   AD, 21 april 2011, H. Sleurink, Rotterdam 

       Ooit is men ergens begonnen met betaald parkeren en mensen-inventief als ze zijn-zoeken

       zoeken dan verder naar gratis parkeren tot ergernis van de bewoners van de

       betreffende wijk. Gemeenten vinden betaald parkeren lucratief. Een oplossing zou kunnen

       zijn een vignet zodat bewoners gratis kunnen parkeren in hun eigen wijk.

       Maar ja het woord gratis staat niet meer in het gemeentelijk woordenboek.

       In Vreewijk de Vaan is overlast van parkeerders van Ikazia, Ahoy en omliggende scholen.

       Dat Maasstad nu een andere locatie heeft is een opluchting.

       Tot onze verbazing werden wij verrast met het bericht dat in de omgeving van Motorstraat

       betaald parkeren wordt ingevoerd.

       U raad het al: het probleem verplaats zich wederom naar de omliggende wijken.

       Nu is het dus wachten op betaald parkeren in Vreewijk.

 

Woonservice gebieden   De Echo, 13 april 2011

       Woonservicegebieden geven zorgbehoevende ouderen en Rotterdammers met een

       beperking de kans op eigen kracht te blijven functioneren.

       Jan Schonk, Raadslid D66, gemeente Rotterdam: Een sociale stad sluit mensen niet op,

       maar geeft ze juist de mogelijkheid een eigen leven te leiden met alleen de ondersteuning

       die nodig is.

       Er komen woonservicegebieden in: Stadscentrum Oost, Oude Westen, Schiebroek-

       Noord, Meeuwenplaat en Zalmplaat, Bospolder-Tussendijken, Delfshaven, De Esch,

       Lage Land, Prinsenland, Vreewijk en Lombardijen, Tuinenhoven/Groenenhagen,

       Oud-Charlois, Zuidwijk, Blijdorp en Blijvenburg en Hoek van Holland.

 

Tuin en Milieu Centraal  De Echo, 20 april 2011

       Uitgebreide informatie over milieuvriendelijk tuinieren.

       Bemesting, onkruidbestrijding, tuinplagen en (on)gedierte, tuininrichtingstips en hoe je

       tuin aantrekkelijk is voor vogels, vlinders en ander tuinleven.

       Te vinden op www.milieucentraal.nl/tuinieren

 

Midzomerfestival Vreewijk  Kees, beheerder van deze blog.

       De avond van 17 juni 2011 is wat tegengevallen doordat enkele artiesten niet zijn komen

       opdagen waarschijnlijk door het tegenvallende weer. De lege tijd werd opgevuld door

       een DJ.

       18 juni waren er best wat buien in de vroege middag maar het weer klaarde op en zo

       werd het toch wat drukker. Er was zeker weer veel te beleven en er waren leuke

       muziekbands, zoals Inge Sax & Friends en de Marjolijn Meijersband en meerdere

       muziekartiesten en leuk straattheater, zoals de Mendozos , waarbij mijn arm zowat

       afgehakt werd en de schade toch beperkt bleef en Andre van de BOV heeft weer

       veel mooie fotos gemaakt en Cor de opbouwwerker had de leiding in de organisatie.

       Kotom het is een gezellig en mooi feest geweest en alles werd ook leuk gepresenteerd.

       De laatste act en afsluiting van het feest gebeurde door Kees Korbijn die ons weer

       deed smullen door die geweldige interactie met zijn toeschouwers en kritische liedjes over

       de huisbaas van Vreewijk en de poen. Ook was er een koor die het refrein meezong.

 

Ons Vreewijk (1)    De Havenloods 8 juni 2011, Cobi van Mourik

        Deze week, 6,7 en 8 juni worden bewoners op de hoogte gesteld van het

        Verbeterplan, dat nu officieel aangenomen is.

        De BOV en Vrelom hebben een grote rol gespeeld in de totstandkoming ervan.

        Sjors van Wel van Vrelom zegt: De aanpak van de ruim 1300 oudste woningen

        zal zeer ingrijpend zijn voor de bewoners in de aanpakgebieden maar we hadden

        gehoopt op meer mensen die met ons mee wilden denken over het Sociaalplan wat

        nu sterk aan de orde gaat komen. De opkomst was niet erg hoog.

        In het Verbeterplan is vastgelegd dat een groot deel van de woningen wordt gerenoveerd

        Voor de andere woningen wordt per straat eerst een bouwkundig onderzoek verricht en

        is onafhankelijk van de huisbaas. Aan de hand van de resultaten wordt met bewoners

        overlegd.

        Ze kunnen dan duidelijk maken wat ze willen, nieuwe of gerenoveerde woningen.

        Een andere keus is er niet juridisch gezien. Want zegt Sjors: Bij een andere keuze en de

        boel zo laten zoals het is, zou Com.wonen weleens niets willen ondernemen en zullen

        de buurten verpauperen en alleen nog te redden zijn door sloop/nieuwbouw.

        Het opstellen van een goed Sociaalplan, waarbij de BOV en Vrelom zich tot het

        uiterste willen inspannen voor het beste resultaat voor de bewoners van de aanpak-

        gebieden, is noodzakelijk om dit het Verbeterplan uit te voeren. 

        Corrie Vulto, ze woont ook in het aanpakgebied ' De Halve Vlieger', van Vrelom zegt:

        Wordt lid van Vrelom, is gratis, want samen moeten we voorkomen dat Com.wonen

        kan doordrukken dat voor een renovatie het huurcontract beeindigd wordt.

        Het verbreken van een huurcontract kan alleen als je dat zelf ondertekent.

        Er zal dan ook nog een advies van de BOV/Vrelom komen om niet je huurcontract

        te vebreken als je terug wilt komen in je gerenoveerde woning.

        Zoals waarschijnlijk almiddels duidelijk is in dit verhaal, dat de bewonersorganisatie BOV

        en de huurdersvereniging Vrelom een zeer goede en nauwe samenwerking hebben in

        het belang van bewoners en Vrelom de overlegorganisatie is met de huisbaas.

        Her artikel is iets aangevuld door Kees

 

Vreewijkbijeenkomsten druk bezocht   Deelgemeente Feijenoord, 8 juni 2011

         De bewoners van de aanpakgebieden hebben de inloop dagdelen op 6,7 en 8 juni

         goed bezocht. Iedereen kon het mooie Verbeterplan en de flyer, met de vereenvou

         digde weergave van het plan, van de deelgemeente mee naar huis nemen.

         Altijd kun je bij de BOV, het witte gebouw aan de Dreef, terecht met vragen.

         Kleine aanvulling door Kees

 

Vertrekpremie van twee ton: SP woedend   Metro, 11 mei 2011

         De riante vertrekpremie voor Com.wonen-directeur Margriet Drijver heeft kwaad bloed

         gezet bij de SP.

         Leo de Kleijn, fractie voorzitter van de SP heeft vragen gesteld hierover.

         Terwijl de gewone burger niets mee krijgt als hij/zij zelfstandig vertrekt krijgt deze

         weerzinwekkende bestuurder € 200.000 mee.

 

 

         

  

      

 

       

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 5

26 april 2011 (04:42)

Stand van zaken:

 

. Volgende projectgroepvergadering is op 19 mei ivm bevrijdingsdag in de Beukenhorst,

  Beukendaal 99 van 18.00-20.00 uur. Bewoners Vreewijk kom!

 

. VIA vergadering (Vreewijk in Actie) elke 3de donderdag in de maand.

  Volgende op 19 mei in het witte BOV-gebouw aan de Dreef om 20.15 uur en kom

  meepraten over Vreewijk. Iedere bewoner van  

  Vreewijk is welkom! Vraag je vragen en denk mee.

 

. Vrelom jaarvergadering op donderdag 12 mei in het gebouw van Atomium, de     handbalvereniging achter de Enk, Enk 91 om 19.30 uur. Bewoners van Vreewijk kom en stel vragen over het Verbeterplan en praat mee over het Sociaalplan. Verder op de agenda begroting en werkplan 2011.

 

Het lezen van artikelen die onze wijk aangaan in huis aan huis kranten, zoals Havenloods, Maasstad, Echo, Kijk op Wonen wil ik aanraden en ook de Vreewijker. Kees

 

In de vorige nieuwsbrief nr 4  vermelden wij over de nieuwe Europese regels dus dat woning-

corporaties 90% vd woningen met een huur tot de grens, ca € 650, waarbij nog huurtoeslag

geld, mogen verhuren aan mensen met een maximaal inkomen van € 33614 bruto.

De Woonbond opent een onlinepunt voor mensen die hierdoor in de problemen komen door

een inkomen wat net iets hoger ligt. U kunt ook naar de BOV aan de Dreef voor vragen.

Spits 9 maart 2011

 

Een Huurteam inschakelen om te kijken of u te veel huur betaald zal niet meer gratis zijn

aldus wethouder Karakus en zal € 450 kosten.

Maasstad Pers 23 februari 2011

 

Het Masterplan Buitenruimte Tuindorp Vreewijk werd unananiem vastgesteld binnen

de deelgemeente Feijenoord.

Eerste bedoeling is onderhoud van tuinen, dan het vervangen van schuttingen door heggen

indien mogelijk en nog meer. Nieuwe huurders zullen dan in hun huurcontract tegenkomen

dat de tuin goed onderhouden moet worden. Comwonen controleert al op verwaarloosde tuinen en beweegt mensen er iets aan te doen binnen een in overleg bepaalde tijd. 

Deelraad Feijenoord.

 

Een amendement over handhaving tuinonderhoud huurder is ingediend binnen de deelgemeente Feijenoord door George Verhaegen namens de fractie Feijenoord in Actie. Dit is ingediend dus afwachten of het aangenomen wordt.

. Eerst dwingend bevel tuin in orde maken door verhuurder.

. Zoniet dan een boete.

. Uiterste maatregel ontbinding huurcontract.

Voor mensen die dat tuinonderhoud niet gaan redden en van goede wil zijn vraag bij de BOV aan de Dreef 83a, 3075 HB Rotterdam, tel: 010-4865555.

Er zijn  namelijk vrijwilligers-organisaties die iets kunnen doen voor u.

Er wordt wel gelet op eventueel misbruik van deze mogelijkheid.

Toevoeging Kees: Wel vind ik dat comwonen een redelijke tijd moet afspreken waarbij

de tuin dan op orde komt voor mensen die het wel zelf kunnen. Dat hebben ze bij mij ook gedaan. Er zijn dus momenteel geen sancties en zou een keer kunnen veranderen.

 

Zoals eerder in de vorige nieuwsbrief vermeld is de financiele toestand voor de bewonersorganisaties binnen deelgemeente Feijenoord schrijnend doordat begin 2012

de subsidies vervallen door een grove denkfout en beslissing van deze deelgemeente.

Nu wij, ik spreek dan over Vreewijk, onze BOV zo nodig hebben ivm het Verbeterplan, waarvan in de door deze deelgemeente anngenomen wijkvisie staat

niet slopen maar alleen als nodig. Vreemd is dat in de coalitie, die gevormd is binnen deze

deelgemeente (PvdA, CDA en Groenlinks) veel Turkse mensen zitten.

Zo kijk ik er niet van op dat € 150000 is overgemaakt  naar een Turkse vereniging/eventueel

ook politiek gericht en wij als bewonersorganisaties kunnen het schudden.

Dit wordt onderzocht door Leefbaar dat is goed.

Leefbaar heeft ook laten weten veel woningen te willen slopen en vervangen door nieuwbouw.

Daar ben ik het niet mee eens vooral in deze tijd. Niets wordt meer betaalbaar, zeker voor de lage inkomens. Ook de huurtoeslag gaat afgebouwd worden.Wanneer wordt de hyphoteekrenteaftrek langzaamaan afgebouwd worden? Dit is een nekker ook voor huurwoningen.Ook de bouwfraude waarvan de regering vond dat een schikking welkom was.

Moet je eens een overtreding maken en wat is dan je schikking? Geen!

De balangrijkste levensbehoeften worden steeds maar duurder. Daar moet een oplossing voor komen en die komt niet van rechts. Ook de BOA (bewonersorganisatie Afrikaanderwijk) is

woedend dat subsidies worden ingetrokken. Het gaat betekenen dat bewonersorganisaties binnen deelgemeente Feijenoord geen plek en geen geld meer hebben om nog te kunnen

functioneren. Dit is absurd en de BOV gaat dit bestrijden door een zeer gedetailleerde jaarlijkse subsidieaanvraag in te dienen en blijft zeer alert en meer.

Deels Havenloods 30 maart, 6 april 2011 en Kees 

 

Deelgemeente Feijenoord opent de aanval op armoede.

In Vreewijk heerst de meeste armoede, maar ook Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk.

Er wordt hierbij alleen op de cijfertjes van een onderzoek naar inkomens gelet.

Er komt een potje van € 200.000 maar hoe het werkt?

Havenloods 23 maart 2011.

Het VIA heeft gereageerd in een bijeenkomst van VIA en Cobi van Mourik, journaliste bij

de Havenloods. Cobi heeft kort gezegd vermeld, nadat wij vonden dat Vreewijk niet arm is;

je kan weinig geld hebben en toch rijk zijn in de zin van gelukkig zijn. Daar wordt niet naar gekeken. Een aantal bewoners van Vreewijk voelden zich gestigmatiseerd doordat de deelgemeente Feijenoord Vreewijk als armste wijk aangaf.

Havenloods 30 maart 2011, Peter US. en VIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 4

4 maart 2011 (03:06) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Stand van Zaken:

Projectgroepvergadering 10 maart 18.00 uur Beukenhorst.

VIA vergadering elke derde donderdag van de maand, 17 maart 19.30 uur Dreef 83.

 

 Bewonersvereniging Vreewijk luidt noodklok. De Havenloods 8 december 2010

Dankzij een in april 2009 aangenomen PvdA-motie (participatienota) in de deelraad Feijenoord worden alle organisaties voor bewoners in Feijenoord gelijkgeschakeld. Consquentie is dat de bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) vanaf 1 januari 2012 geen subsidie meer krijgt voor huisvesting en middelen. De BOV luidt nu de noodklok nu Vreewijk ook aan de vooravond staat van een grote aanpak van de woningen. De BOV roept nu de deelgemeente op dit desastreuze beleid te keren.  

 

Kees (VIA) zegt: Bedankt hoor deelraad Feijenoord maar niet heus!

 

G.T. van Wel dient zienswijze in over deze particpatienota. Rotterdam 3 december 2010.

Samenvatting aan leden van de Raad:

Hij zegt: '' Gooi geen oude schoenen weg, vóór je nieuwe hebt''.

Uiterst merkwaardig vind ik het dat er nu besloten wordt over een participatienota die niet

middels participatie tot stand gekomen is. Mooie frazen op papier die gelijk al hol klinken.

Als de BOV op deze manier uitgeschakeld wordt waar moet dan dat samenraapsel van

groeperingen met elkaar overleggen? Is dit een verdeel en heers spel om planvorming makkelijk te maken?

Onverstandig vindt hij het dat de deelgemeente zichzelf opzadelt met de taken van de

Bewonersorganisaties zoals: - het organiseren van tijdige inspraak bij planvorming -

hulp aan bewoners bij het invullen van formulieren.

Afsluitend: Ik wens u veel wijsheid.

 

Museumwoning Vreewijk. De Echo, 8 december 2010

Woning in oorspronkelijke staat aan de Lede 40.

Geopend dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en woensdag van 9.30 tot 16.30 uur.

 

Juliana-linde krijgt bordje. De Echo 12 januari 2011

Bij toeval ontdekte schrijver Jan Oudenaarden deze geschiedenis;

De lindeboom werd op 6 januari 1937 geplant ter gelegenheid van het huwelijk tussen

prinses Juliana en prins Bernard. Daarbij waren duizenden mensen uit Vreewijk aanwezig.

De boom staat aan de Langegeer.

 

Deel masterplan buitenruimte Vreewijk al... De Havenloods 16 februari 2011

Bij snoeibeurt heggen ging er iets mis bij mevrouw Pel. Haar cypressen bezweken na de

snoeibeurt. De deelgemeente liet nieuwe cypressen planten en overhandigde een bloemmetje

als vergoeding.

 

Eigen stijl voor tuindorp. De Echo 9 februari 2011

Bij de bestrating en inrichting van binnenhoven wordt afgeweken van de 'Rotterdamse stijl'.

Deze 'Vreewijkse stijl' is dan ook onderdeel van het masterplan buitenruimte.

 

Bewoners Vreewijk willen eigen woningbouwvereniging. De Vreewijker 2011

De bewonersorganisatie Vreewijk grijpt de aanstaande fusie tussen Com.wonen en PWS

aan om met voorstellen te komen voor de oprichting van een nieuwe woningbouwvereniging

voor het Vreewijkse bezit van Com.wonen. Deze nieuwe corporatie moet het kleinschalig beheer van de woningen in Vreewijk en de betrokkenheid van de huurders bij hun wijk

nieuw leven inblazen.

 

Veel Vreewijkers en hun bewonersorganisatie (BOV)....De Havenloods 16 febr 2011

vinden dat hun woningen onder beheer moeten komen van een onafhankelijke woningbouw-

vereniging.

 

Toewijzingsnorm voor corporaties. Metro 19 januari 2011

Corporaties moeten ten minste 90% van hun vrijgekomen woningen met een huur tot

€ 652,52 toewijzen aan huishoudens die op jaarbasis € 33614 verdienen.

Enkele corporaties houden zich niet aan deze regel dat maximaal 10% kan worden toegewezen aan huishoudens met een hoger inkomen. Dit is een besluit van de hoge heren in Europa.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 3

23 december 2010 (10:21) | Categorie: NIEUWSBRIEF

13 december 2010

 

Vreewijk gaat het web op. Publicatie Blog Rotterdam heeft een uitgebreide site over wat zij de mooiste woonbuurt van Europa noemen. Te vinden op www.vreewijk-vantoen.blogspot.com

 

Voorgenomen fusie Com.wonen en PWS. Metro 13 oktober 2010 vergelijkt beide woningbouwxorporaties en merkt onder andere op, dat PWS matig bij kas zit, Com.wonen niet. Dat Com.wonen imagoschade heeft wegens voortslepende ruzie met Vreewijk over de voorgenomen sloop van Com.wonen.

 

Kritiek op uitvoering van de wijkvisie Vreewijk. Op 26 oktober 2010 werd de bewonerskritiek op de uitvoering van de wijkvisie geuit in de Commissie Ruimtelijke Zaken van de deelgemeente Feijenoord. Com.wonen laat de wijk steeds verder laat verpauperen, totdat sloop het enige alternatief wordt. Wat betekent het woord van de wethouder die zegt Behoud Tenzij. Hoe gaan we verder? was de dringende vraag.

 

Hoe hecht is Vreewijk nog. De Havenloods 17 november 2010. De spanningen tussen oude en nieuwe bewoners in Vreewijk neemt toe meldt de krant. De deelgemeente zegt het tij te keren door evenementen te ondersteunen, zoals het Winterfestival en sportevenementen omdat dan alle bewoners met elkaar in contact komen.

 

Echter volgens recent sociologisch onderzoek mengt oud en nieuw niet. Ieder zoekt contact in zijn eigen welbekende kringetje.

 

Minder huur zolang het dak lekt. Ga bij gebreken aan je huis voor raad en daad naar de sociaal raadsvrouw zie www.soc-raadslieden-rdam.nl  Zij helpen je voor je recht op te komen. Het is zelfs mogelijk huurVERLAGING aan te vragen bij het niet tijdig verhelpen van gebreken.

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 2

22 december 2010 (08:48) | Categorie: NIEUWSBRIEF

4 oktober 2010

 

Noodkreet Om de Nieuwsbrief, ook op papier, te kunnen blijven maken hebben we dringend geld nodig. Uw bijdrage is welkom op giro 4987935 tnv Behoud Vreewijk Rotterdam. Veel dank aan diegenen die reeds een bijdrage hebben geleverd.

 

Kroniek Historisch Genootschap Rotterdam 2 september 2010. Marieke Steenhuis memoreert dat Tuindorp Vreewijk een van de stedenbouwkundige parels is, die Rotterdam heeft en die behouden moet blijven.

 

Oproep aan bewoners om alert te zijn om vocht te bestrijden. Met eenvoudige ingrepen is veel vochtleed in de woning op te lossen. Bel je huisbaas en laat dit verhelpen.

 

Gesloopt, gered, bedreigd. Van oa Jo Coenen, Marieke Kuipers. Omgaan met naoorlogse bouwkunst. Een lezenswaardig boek, waarin een analyse waarom sloop  gaat voor behoud en herstel.

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 5: NR 1

22 december 2010 (08:00) | Categorie: NIEUWSBRIEF

19 juli 2010

 

Eindhovens Dagblad  De sociale woningbouwcorporatie gaat teloor. Sjef Gerris pleit voor terugkeer van de woningbouwvereniging. Dan kan het zakkenvullen en uit zijn op winst stoppen. En kunnen huurders weer echt invloed uitoefenen op prijs en kwaliteit van hun woning en woonomgeving. Een hart onder de riem voor de vele Vreewijkers die een eigen corporatie willen voor Vreewijk.

 

De Echo:   Landelijke Geschillencommissie komt, waardoor bij geschillen tussen huurder en verhuurder niet meteen naar de kantonrechter gegaan behoeft te worden.

 

Boek van Journaliste Sara Klaverdijk Is dit nu onze terugkeergarantie?  Bewoners uit sloopwijken vertellen. Er zijn reeds 8000 mensen in Rotterdam die, vanwege sloop onvrijwillig hun huis hebben moeten verlaten. Na sloop komt wijkgevoel van vroeger nooit meer terug is de conclusie.

 

Hulp bij aanpak van Vreewijk. Het gaat om de zogenaamde 1400 woningen. Een klein lichtpuntje. Trevor James komt de bewoners helpen bij de verbetering van hun woningen.  De deelgemeente Feijenoord betaalt deze hulp.

 

Rijk en arm mengen niet. Dat is de conclusie van socioloog Gwen van Eijk die cum laude is gepromoveerd op een vergelijkende studie van drie Rotterdamse wijken. Gemiddeld kennen mensen zeven anderen die je echt kunnen helpen. Maar daarvan woont er een in je eigen wijk. De bekende socioloog Godfried Engbersen stelt dat voor netwerken de buurt er niet toe doet. Wat telt is werk en onderwijskansen. 

 

Uit "De andere Wereld (Ikon) 16 mei 2010. Professor Andre Thomson hoogleraar Woningbouwverbetering en woningbeheer vindt dat scheefwoners niet uit de buurten moeten worden gepest: het gaat om een kleine groep, die vaak de ruggegraat van de buurt is. Hij stelt ook dat de noodgedwongen verhuizing van mensen moet stoppen, omdat dit leidt tot grote tegenstellingen.

 

Bree heeft nieuwe spandoeken. Omdat Vreewijk nog steeds bedreigd wordt door sloop zijn nieuwe spandoeken opgehangen.

Nationaal erfgoed sloop je niet!

Het meest duurzame bouwen is slopen

Ons huis is een plaatje wij blijven

Tuindorp Vreewijk is uniek en goud waard

Goed onderhoud, alert beheer, is behoud

Handen thuis. Tuindorp Vreewijk is van ons.

 

Alle makers van de spandoeken hartelijk dank!

 

Bedankmails aan Tweede Kamerleden die ons gesteund hebben de afgelopen vier jaar en uit de Tweede Kamer gaan. Staf Depla, PvdA, Remi Poppe SP en  Antoinette Vietsch CDA. Heel hartelijk dank voor jullie steun. Het sterkt ons door te blijven gaan.

 

Woonwensen onderzoek Vreewijk De uitkomsten van het onderzoek onder bijna 800 huishoudens van de Valkenier, De Halve Vlieger en Buurt 9 (Mare) zijn bekend. Het overgrote deel is, zoals wij al wisten, voor behoud = onderhoud van hun woningen.

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4 NR. 5

21 december 2010 (08:02) | Categorie: NIEUWSBRIEF

13 Mei 2010

 

Uit Trouw van 16 februari 2010. De bouwwereld verduurzaamt. Er vindt een verschuiving plaats van nieuwbouw naar vernieuwbouw. Dit betekent minder sloop.

 

Uit Echo 24 maart 2010. Paarse treurstrikken zijn verwijderd nu de bomen aan de Langegeer zijn behouden. Dit gebeurde door Tweede Kamerlid Chantal Gill 'ard en gemeenteraadslid Duco Haagland. Gelukkig blijven alle 74 bomen behouden en wordt de singel niet verbreed. En blijft het geld voor onderhoud van de singel aan de Langegeer wel gewoon beschikbaar.

 

De Spinoza, een wijkkrant voor Lombardijen, meldt dat helaas  in het Spinozapark wel bomen zijn gekapt. De succesvolle actie van Vreewijkers voor behoud van de bomen aan de Langegeer wordt als lichtend voorbeeld naar voren gebracht.

 

De bewoners van Vreewijk zijn extra blij met behoud van de Langegeer vanwege haar grote cultuurhistorische waarde. De singel, orspronkelijk de Vliet genoemd is ontstaan in de 15e eeuw.

 

Nog meer bomen. Op de website www.guerillagardeners.nl  staan acties door vrijwilligers 

 om de omgeving te vergroenen.

 

Riem onder het hart voor alle mensen die voor hun wijk opkomen van de stadsdichter van

Rotterdam Arie van der Krogt.

 

RIJK

Meer hogere inkomens wil het bestuur,

Want daardoor komt er meer geld in de la

Da's goed voor de koopkracht en voor de cultuur,

Voor Boymans en de horeca.

 

Maar hogere inkomens besteden hun geld

Aan hun tweede huis in Curacao,

Aan hun derde jacht in Hardinxveld,

Aan hun uitjes met hun vierde vrouw.

 

Maar als het maar vaak genoeg wordt geroepen

Dan gelooft uiteindelijk iedereen dat

Die kut-hogere-inkomensgroepen

Werkelijk nodig zijn voor de stad.

 

Als ik moet kiezen tussen arm en rijk,

Dan kies ik degene met hart voor de wijk.

 

Arie van der Krogt

Stadsdichter te Rotterdam

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4: NR. 4

21 december 2010 (07:31) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Van 26 februari 2010.

 

Raad voor Behoud van Langegeer. De Rotterdamse gemeenteraad zet een streep door de plannen met de singel Langegeer in Vreewijk. Hoera: de singel wordt niet verbreed en de bomen blijven behouden.

 

Opkomen voor je belang, uitkomen voor je onderbouwde mening en daarin volharden heeft zin.

 

Dat geldt ook vor de bewoners van Ganzedijk. Hun huizen worden opgeknapt in plaats van gesloopt.

 

Drie keer Com.wonen negatief in het nieuws.

Uit Huurwijzer 2 december 2009. De woningbouwcorporaties hebben geen miljardenverlies. Echter de huisbaas van Vreewijk Com.wonen heeft een verlies van 83 miljoen.

Uit NRC 6 december 2009. MInister van der Laan zegt dat de kwaliteit van de financiele gegevens van een aantal woningbouwcorporaties, waaronder Com.wonen 'afbreuk doet aan de waarde' van hun verklaring van adequaat bestuur.

Woonbondig dec/jan 2009/2010 Volgens de Kwaliteitswaaier 2009 die het LSA aanbiedt aan de minister over de mate waarin bewoners participeren scoort Com.wonen met een 4,5 het slechts van alle wijken.

 

Uitnodiging wijkdiner 18 januari 2010 over de toekomst van Vreewijk. Wethouder Karakus en minister Plasterk bezochten Vreewijk. De oma van Vreetje hield een vurig pleidooi voor behoud. De wethouder bevestigde nog eens dat voor Vreewijk geldt: Behoud Tenzij. Ook Trouw besteedde aandacht aan Vreewijk met de uitspraak; de corporatie sloopt de ziel van Vreewijk.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4 :NR 2 EN 3

15 december 2009 (02:32) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Voor behoud van Tuindorp Vreewijk

 

PROJECTGROEP TUINDORP VREEWIJK: De projectgroep is in het leven geroepen als een orgaan waarin onze huisbaas Com.wonen, de deelgemeente Feijenoord en bewoners uit Tuindorp Vreewijk met elkaar bespreken hoe het Tuindorp Vreewijk er in de toekomst uit gaat zien. De leidraad daarbij is de uitspraak van onze wethouder de heer Karakus: Behoud tenzij....

ELKE EERSTE DONDERDAGAVOND VAN DE MAAND IS ER EEN VERGADERING VAN 18.30 TOT 20.30.

Kom luisteren, want deze vergaderingen zijn openbaar.

Graag horen wij van of u vindt dat de projectgroep al is opgeschoten.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat Com.wonen en de deelgemeente de bewoners om de tuin leiden.

Com.wonen heeft bijvoorbeeld in haar zienswijze op het bestemmingsplan Vreewijk voorgesteld de huizen met twee meter te vergroten.

Onze vraag is wat er dan terecht komt van het beschermd stadsgezicht, wat er van het groen in de wijk overblijft en wat het voor zin heeft om de Lede te verbreden. Door uitbreiding van de woningen is er minder groen in Vreewijk om water in te laten zakken.

Kortom: De spandoeken aan de Bree  tegen de sloop van Tuindorp Vreewijk blijven niet voor niets hangen.  

 

VIA = VREEWIJK IN AKTIE.

Wijkbewoners die zich  inzetten om de huizen van Tuindorp Vreewijk en het groen in de wijk te behouden komen maandelijks bijeen. De afgelopen periode hebben deze mensen zich sterk gemaakt voor het behoud van de bomen langs de Lede en voor goed onderhoud.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagavond 17 december 19.30 in het gebouw van de BOV (BewonersOrganisatieVreewijk) aan de Dreef 83a. in Rotterdam. 

 

AKTIE GROENE VLIEGER FIASCO: met geld dat de Deelgemeente Feijenoord en de huisbaas Com.wonen heeft gekregen van het rijk wilden zij de groene ligusterheggen op de juiste hoogte brengen in een deel van Tuindorp. Dat is het deel tussen Bree, Lede, Groene Zoom en Groene Hilledijk, de halve Groene Vlieger.

Met veel bombarie werd de aktie geopend door wethouder Karakus. De aktie is afgeblazen, want de bewoners waren niet blij. Zonder overleg met bewoners werden hagen rucksichtsloos afgezaagd. Over blijft een kale haag, die in geen jaren meer mooi wordt. De houten schuttingen die de wijk ontsieren zijn ongemoeid gelaten. Hagen, die heel netjes bijgehouden zijn, maar volgens Com.wonen te hoog, zijn zonder overleg en zonder pardon afgezaagd.

Hoeveel van het miljoen van minister Plasterk  is voor deze aktie misbruikt? En wat gaan Com.wonen en de deelgemeente Feiijenoord met het overgebleven geld doen. Komt er nog overleg met bewoners. Allemaal vragen waar in 2010 hopelijk een antwoord op komt.

Overigens kunnen de bewoners van Vreewijk met hun klachten over deze actie nog steeds bij de BOV terecht. Daar ligt een formulier waarop deze klachten genoteerd kunnen worden.

 

BOV OVER AKTIE GROENE VLIEGEr: De BewonersOrganisatieVreewijk, de BOV laat het niet zitten dat de aktie zo slecht is verlopen. De wethouder en Com.wonen krijgen foto's opgestuurd van de mismaakte heggen. De BOV is voor  het opknappen van de buitenruimte, maar dit is niet de manier.

 

Zou het geen idee zijn als de heggen weer terugkomen en centraal worden bijgehouden zoals vroeger gebeurde.

 

LICHTPUNTJE: In de Telegraaf van 11 december 2009 deelt wethouder Hamit Karakus mee, dat  wat hem betreft onnodige sloop er niet meer bij is in Rotterdam. Zou er licht aan de horizon gloren?????

 

AANDACHTSWIJK VREEWIJK:Wat voor een wijk is Vreewijk nou. In het artikel in de Metro van woensdag 18 november 2009 spreekt minister Ëberhard van der Laan van Vogelaarwijken, krachtwijken, prachtwijken. Wat maakt een naam uit. Het levert nog geen cent op voor  de betreffende wijken. De corporaties hebben geen geld ervoor over.

Vreewijk heeft in ieder geval nog geen cent gezien voor bewonersparticipatie. Op dit moment doen de bewoners mee in de projectgroep en de werkgroepen zonder dat er geld is voor deskundigen die de bewoners kunnen ondersteunen. De bewoners staan tegenover een overmacht aan professionals, die ook nog eens door andere professionals worden bijgestaan. Wat nou goede bewonersparticipatie!

 

RIA: ROTTERDAM IN AKTIE is uit het overleg met de gemeente Rotterdam  gestapt. De participatie stelt niets voor. Dus ook op gemeentelijk niveau wordt de bewonersparticipatie aan de laars gelapt.

 

HET ACTIECOMITE TEGEN SLOOP VAN BREE-MAARLAND-KLAPHEK wenst eenieder een goed uiteinde en een strijdbaar 2010.  

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4: NR 1

29 augustus 2009 (03:55) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Stand van zaken: Donderdag 3 september 2009 is projectgroepvergadering in de Brink van 18.00-20.00. De gemeente, Com.wonen en de bewoners praten over de concretisering van de wijkvisie voor Vreewijk. Donderdag 17 september, 19.30 de derde donderdag van de maand is VIA (VreewijkInAktie) bijeenkomst op de BOV. Nu worden afspraken gemaakt om mensen te helpen met het invullen van het formulier aanschrijving onderhoudgebreken.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 10

26 juli 2009 (06:26)

Stand van zaken De 1e donderdag van de maand projectgroep in de Brink van 18.00-20.00. De gemeente, Com.wonen en bewoners nemen beslissingen over de toekomst van Tuindorp Vreewijk. De vergaderingen zijn openbaar. Geen vergadering in augustus. De 3e donderdagavond van de maand is er VIA (VreewijkInAktie) vergadering Op de Dreef in het BOV kantoor. Wel in augustus, te weten op donderdagavond 20 augustus 2009 om 19.30. Uit Woonbondig mei 2009, Marc Calon toch gekozen tot nieuwe voorzitter Aedes. Op het Aedes ledencongres (Club woningcorporaties) is Calon gekozen met 56% tot voorzitter. Voor drie dagen werk per week ontvangt hij 150.000 per jaar en een pensioenvergoeding van 50.000. Woonbond directeur Ronald Paping is teleurgesteld. Dit doet geen goed aan het imago van de corporaties. Zij moeten een sociale koers varen. Uit Woonbondig mei 2009 Meldpunt integriteit corporaties open Het Ministeries van Wonen, Wijken en Integratie heeft onlangs het meldpunt geopend. Iedereen kan hier signalen doorgeven die te maken hebben met mogelijk oneerlijk handelen van corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Het tel nummer is 070-3394975. Het e-mailadres is meldpunt-corporaties@minvrom.nl. Uit Woonbondig mei 2009 Scheefwonen geen omvangrijk probleem Het aantal huurders dat gezien hun inkomen scheefwoont is al jaren 4%. Het tegengaan van goedkoop huren heeft juist ongewenste effecten in wijken met overheersend lage inkomens. Daar draagt goedkope scheefheid juist bij aan het instandhouden van het voorzieningenniveau en het tegengaan van segregatie. Service van Huurcommissie Op de website www.huurcommissie.nl kunnen huurders en verhuurders met de huurprijscheck eenvoudig controleren of de huurprijs van hun woning redelijk is of niet. De huurcommissie is ook gratis telefonisch te bereiken op nummer 0800-4887243. Club tegen sloop wijken Wat vorig jaar in Ganzedijk in Groningen gebeurde mag de rest van Nederland niet overkomen. Op initiatief van Jaap Huurman en een aantal medestanders is de Club Vrienden van Ganzedijk opgericht. Doel is bewoners van bedreigde wijken helpen bij het samenstellen van alternatieve toekomstplannen voor hun wijk en als bemiddelaar optreden. Minister van der Laan heeft het initiatief een subsidie van 10.000 Euro toegekend. Oproep Knip uw Heg Knip uw heg. Tuindorp Vreewijk is een groene wijk en dat moet zo blijven. Kunt u het zelf niet, meer. Schakel dan Paal en Perk in. Meer informatie bij info@vrelom.nl

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 9

8 mei 2009 (07:55) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Projectvergadering in de Brink

Op donderdag 14 mei 2009 en donderdag 4 juni 2009 is er weer van 18.00-20.00 projectvergadering in de Brink. U kunt komen, want de vergadering is openbaar. Hoor hoe er nagedacht wordt over de toekomst van ons mooie Tuindorp Vreewijk.

 

Dinsdag 12 mei 2009 Jaarvergadering

Voor de leden van de huurdersvereniging Vrelom

 

Bomentraanctievoerders bieden handtekeningen aan

Op 16 april 2009 zijn 588 handtekeningen aangeboden tegen de kap van bomen aan de Langegeer. Mieke de Graaf deelgemeentebestuurder nam de handtekeningen in ontvangst. Zij wacht het advies van de Monumentenzorg, gemeente en landelijk af.

U kunt overigens nog steeds een bezwaarschrift sturen naar de Deelgemeente Feijenoord.

 

Petitie tegen dreigend kraakverbod

Op www.kraakpetitie.nl kunt u informatie vinden over het dreigend kraakverbod. U kunt een petitie tekenen.

 

Help herstructurering

Onder deze titel melden onderzoekers van het Nicis dat het effect van herstructureringsbeleid op de socilae cohesie teleurstellend is. Een deel van de problemen wordt verplaatst naar andere wijken.

 

Brief van Hamit Karakus 20 maart 2009

Wethouder Karakus van Wonen en Ruimtelijke ordening heeft in zijn brief over de wijze van verhuur Bree/Maarland aangegeven dat deze woningen regulier moeten worden verhuurd. Mevrouw M. Drijver doet dat niet heeft zij te kennen gegeven.

De wethouder werkt aan een stedelijk protocol bewonersparticipatie voor een goed sociaal plan voor bewoners.

 

Woningcorporatie Com.wonen wil woningen in Kleiwegkwartier slopen

Echter na protest van de bewoners zegt de corporatie de woningen te zullen opknappen. Het opknappen betekent dan het door Com.wonen zelf veroorzaakte achterstallig onderhoud aanpakken. Com.wonen sluit sloop op termijn niet uit. De bewoners blijven zich verzetten: hun straat is historisch, want gebouwd naar de ideeen van de Engelse socialistische hervormer Robert Owen.

 

 

 

Handtekeningen Bomentraanactie 16.4.09

9 april 2009 (09:33) | Categorie: Ontwikkelingen

Bomentraan- actie donderdag 16 april 2009 van 17.00-18.00

Meer dan vijfhonderd handtekeningen zijn opgehaald tegen het verbreden van de Langegeer en het kappen van de bomen die langs deze poldersloot staan.

Deze handtekeningen worden aangeboden aan deelgemeentebestuurder Feijenoord Mieke de Graaf.

 

Dat gaat gebeuren op het deelgemeentekantoor Feijenoord

Maashaven O.z-230

Op donderdag 16 april 2009 van 17.00-18.00.

 

Komt allen

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 8

7 april 2009 (02:15) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Stand van zaken 6 april 2009

Donderdag 9 april 2009 19.00 vindt er een presentatie plaats in de Pnielschool Sandelingenplein 25 over de nieuwbouwplannen van het Slag. Ga erheen, dan kunt u zelf zien dat het nieuwbouwplan vooruitloopt op het aan te vragen beschermd stadsgezicht tuindorp Vreewijk 

Donderdag 16 april 2009 19.30  is er weer een Vreewijk In Aktie bijeenkomst (VIA) in het gebouw van de BOV aan de Dreef 83. Daar kunnen tekeningen bekeken worden van de plannen met Tuindorp Vreewijk. Wordt uw huis gesloopt, gerenoveerd, of gerestaureerd?

Donderdag 7 mei 2009 Projectvergadering op de Brink van 18.00-20.00. DEZE VERGADERINGEN ZIJN OPENBAAR EN DUS TOEGANKELIJK VOOR BELANGSTELLENDEN.

 

Tuindorp Vreewijk Bomentraan-actie in het Nieuws

De actie op zaterdag 21 maart 2009 tegen het verbreden van de Langegeer en het kappen van 53 bomen heeft ook veel publiciteit gekregen. Spinoza, een blad voor bewoners van Lombardijen liet foto's zien  van het strikken van bedreigde bomen door Chantal de Gíllard en Duco Hoogland, beiden PvdA politici. Het blad memoreerde een oproep van minister Gerda Verburg om aan de bel te trekken als er onnodig bomen worden gekapt. Het Huis aan Huis blad Maasstad maakte melding van de bomentraan-actie. Ook in de Echo van 25.3.09 en het AD van16 maart 2009 werd melding gemaakt van de Bomentraan-actie.

 

Bomentraanactie van 21 maart 2009 succes

Over belangstelling niet te klagen op de zonnige zaterdag 21 maart 2009. Ruim vijfhonderd mensen hebben de petitie tegen verbreding van de poldersloot Langegeer  en tegen de bomenkap ondertekend. Deze petitie wordt binnenkort overhandigd aan de bestuurder van de deelgemeente Feijenoord Mieke de Graaf.

Inmiddels zijn vijftig bezwaarschriften door de mensen verstuurd naar de Bezwaarcommissie van de deelgmeeente Feijenoord. Alle indieners van een bezwaarschrift moeten persoonlijk worden gehoord door de commissie, waarmee de indieners de mogelijkheid hebben hun bezwaar verder toe te lichten. 

 

Woningbouwcorporatie Com.wonen kort door de bocht

Niet alleen in tuindorp Vreewijk gaat Com.wonen kort door de bocht. Ook in Lombardijnen doet de corporatie dat met haar bouwplannen voor een hoge flat. De advocaat, ingeschakeld door het Huurdersplatform Lombardijen, de heer R.S Wijling, zegt dat het contact met Com.wonen stroef verloopt (AD 31.3.09).

In Hilligersberg wil Com.wonen een unieke straat, de Robert Owenstraat, slopen. Ook hier net als in Vreewijk een groot verschil in  optiek. De bewoners zijn tevreden met  hun huidige woning net als in Vreewijk. Com.wonen vindt de huizen niet meer van deze tijd. De bewoners voeren actie (AD 19.3.09). 

 

Tuindorp Vreewijk goed voor de gezondheid

Mensen met een groene woonomgeving voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook. Wie veel tijd doorbrengt in de natuur beweegt meer en herstelt sneller van stress. Veel groen in de omgeving heeft vooral invloed op mensen met een lager inkomen en of een lagere sociale status, ouderen en kinderen (AD 14 februari 2009).

Reden te meer om het groenplan voor Tuindorp Vreewijk van Verhagen inclusief de heggen weer in ere te herstellen.

 

Woonwensenonderzoek: ouderen willen geen appartementen

De Katholieke Bond voor Ouderen maakt melding van iets wat oudere Vreewijkers keer op keer naar voren brengen.

Uit ondezoek is gebleken dat ouderen niet zo vaak in appaartementen willen wonen als projectontwikkelaars en corporaties denken. Benadrukt wordt dat goed overleg essentieel is.

 

 

 

 

Ministersbezoek van der Laan maart 2009

30 maart 2009 (10:47) | Categorie: Ontwikkelingen

Impressie

Een persoonlijke impressie over het bezoek van Minister Eberhard  v.d. Laan aan Tuindorp Vreewijk.

 

Daar zaten we dan. In de grote zaal van de Brink. Alle partijen bij elkaar; Huurdersbelangenvereniging Vrelom,  de BewonersOrganisatieVreewijk BOV en VreewijkIn AktieVIA ,  Ondernemend Vreewijk,  deelnemers van de deelgemeente Feijenoord  en de gemeente Rotterdam en niet te vergeten Com.Wonen, alhoewel Comm. Wonen niet aan de ronde tafel mocht zitten.

 

Daarom zat Mw. Margriet Drijver op de eerste rij. Trots, als een erebezoekster. Ze glimlachte minnetjes om haar heen. Achter en naast haar zat het volk.

 

Duco de Bruijn verwelkomde de minister en Wethouder Dominic Schrijer legde uit wat we gingen doen. Volgens hem was de verhouding tussen Com. Wonen  en de vertegenwoordigers van Vreewijk al wat verbeterd dankzij Duco.

Johan Henderson, de voorzitter van de BOV nam het woord. Hij begon te praten over de geschiedenis van Vreewijk, alle belangrijke punten in het verleden en de strijd van het heden, daarbij niet vergetend te vertellen over de manier waarop Margriet zich over hem had uitgelaten.

Voor de minister was al snel duidelijk dat er een enorme kloof zat tussen beide partijen.

Johan vertelde over  de hulp die we aangevraagd hebben bij de StuurgroepExperimentenVolkshuisvesting SEV, en ook over de negatieve rol van Com. Wonen daarin.

Het leek even een persoonlijke strijd. De minister nam de bemiddelende rol.

De minister stelde voor een fijn wandelingetje door Tuindorp Vreewijk te maken en onderweg de problemen te bespreken.

 

Dus allemaal jas aan en wegwezen.

 

Eerst over de Brink, volgens Margriet het mooiste plekje van Vreewijk. Ik dacht aan vroeger. Hoe ik hier speelde als kind en later hangjongere was op het plein. Ik droomde over de Milkbar en Aurore. Over samendrommen en gillende keukenmeiden op oudejaarsavond. Ik dacht weer aan de brand in het Zuidervolkshuis waarvoor ik m'n  bed was uitgegaan omdat ik de vlammen vanuit mijn bed hoorde knetteren. Ik woonde toen op de Achterdonk.

Ik dacht aan mijn kinderen die daar op Judo en ritmisch dansen zaten en aan de Domokimo`s, de donderdagmorgenclub van moeders en kinderen.

 

Maar of de Brink het mooiste plekje was, daar was ik niet zo zeker van, er zijn talrijke mooie plekjes in Vreewijk.

 

De minister en Com.Wonen liepen voorop, Margriet naast de dhr.v.d. Laan druk in gesprek.

Ik kon het gesprek, jammer genoeg, niet volgen want het tempo was vrij hoog en ik ben als Tuindorp Vreewijkbewoner natuurlijk een senior. Ik gebruikte mijn tijd om met een paar vertegenwoordigers van de gemeente te praten en die leken me best wel aardig.

Een van hen vroeg mij of ik in een huis woonde met c.v.  Natuurlijk, dat hebben toch bijna alle bewoners. Hij dacht dat er veel bewoners waren die nog met een gashaard zaten. Ik denk dat zij niet zo op de hoogte zijn van de leeftoestand van de bewoners en heb  hem toen verteld hoe heerlijk het is om in Vreewijk te wonen (inclusief c.v., badkamer en dubbele beglazing).

Hij leek me niet te geloven, merkwaardig.

We liepen over de Groen Hilledijk en via de Bree naar het Maarland.

Dat zijn toch niet de mooiste  plekjes waar je rustig kan wandelen en praten. Het verkeer gonsde om ons heen. Maar gelukkig voor ons en jammer voor Margriet zijn er maar weinig van zulke wegen in ons dorpje, we liepen via Maarland naar de Langegeer, natuurlijk om daar de nieuwbouw te bewonderen en de prachtige singel met de schitterende bomen.

 

Jammer dat daar 53 bomen van gesloopt gaan worden. Ik vroeg later nog aan Margriet of ze de folder van Bomentraanactie nog had ontvangen en of ze als bewoonster van de Lange Geer mee wilde doen aan onze protestactie. Maar nee, ze had de folder direct weggegooid, zei ze en ze stond helemaal achter het besluit om de Langegeer te verbreden, want de extra wateropvang was hard nodig voor het milieu. Ik antwoordde dat ik het daar helemaal mee eens was, maar dat er toch eerst wel naar een alternatief gezocht had kunnen worden en dat dit niet gebeurd was. Maar dat was volgens haar niet waar en de bomen waren toch al heel oud.

 

Einde verhaal en gesprek. Opruimen dus die oude bomen en ophokken dus die oude mensen, allemaal weg uit hun fijne huisjes naar de seniorenwoningen die langs de grote wegen om Vreewijk heen gepland waren.

 

Na afloop heb ik nog even staan praten met een medewerker van Com.Wonen, Paul Ramjiawansingh.  Hij stelde voor om eens met de VIA te komen praten. Hij kon mij garanderen dat iedere Vreewijker na de verbouwing (sloop) weer terug kon komen naar

Vreewijk voor een eventueel aangepaste betaalbare huur. Laten we deze garantie dan maar zwart op wit aan hem vragen…..

 

Toen ik de volgende dag wakker werd, herinnerde ik me mijn droom. Ik had met een wandeling meegedaan en daarmee mijn schoen verloren. Toen ik terugging om hem te zoeken, dreef die in het water. Eigen schuld, hadden we de Langegeer maar moeten verbreden. Zie je nu wel dat “zij” het beste met ons voorhebben.

 

Irene Hoogerwerf.

BOMENTRAANACTIE 21 MAART 2009 SUCCES

21 maart 2009 (08:20) | Categorie: Ontwikkelingen

Op zaterdag 21 maart 2009 is aan de Langegeer in Vreewijk een bomentraanactie gehouden. De bomen huilen, omdat zij dreigen te worden gekapt.

Het deelgemeentebestuur Feijenoord vindt het noodzakelijk 53 GEZONDE bomen te kappen aan de Langegeer, omdat zij de Langegeer willen verbreden. 

 

Verontruste Vreewijkers voeren actie om deze dreigende kap tegen te houden. De 53 bomen hebben een paarse strik gekregen met kaart eraan met teksten als "Ons verdriet is onmetelijk, want wij worden gekapt, ik ben verdrietig want ik wordt gekapt". Er was de hele dag een stand waarop informatie is gegeven over de actie, er zijn tranenkaarten uitgedeeld en handtekeningen ingezameld. De landelijke politiek in de persoon van mevrouw Chantal de G'illard was aanwezig en heeft samen met Duco Hoogland uit de gemeenteraad Rotterdam een van de bedriegde bomen van  paarse strik voorzien .

 

Honderden mensen hebben de petitie ondertekend.

Ook hebben velen een bezwaarschrift meegenomen om bij  het deelgemeentebestuur Feijenoord bezwaar aan te tekenen tegen de bomenkap.  

 

Hieronder staat dit bezwaarschrift, dat gekopieerd kan worden en aan het deelgemeentebestuur Feijenoord gestuurd kan worden.

 

Doe mee aan de actie, want de bomenkap is geen gelopen race.

Er loopt een aanvraag beschermd stadsgezicht voor Tuindorp Vreewijk. De Langegeer is daarvan een onlosmakelijk onderdeel en er mag niet zomaar getornd worden aan de maten hiervan.  

 

BEZWAARSCHRIFT TEGEN BOMENKAP AAN DE LANGEGEER

 

Naam ____________________________

Straat _______________________________

Postcode Plaats ______________________________

 

Tel ___________________

Email ________________________________

 

Dagelijks Bestuur Feijenoord

Tav Bezwaarschriftencommissie

Postbus 9555

3007 AN ROTTERDAM

 

Rotterdam, ____________________2009

 

 

Onderwerp: Bezwaar tegen het verbreden van de poldersloot Langegeer en de bomenkap.

 

Geachte dames, heren van de bezwaarcommissie,

 

Met dit bezwaarschrift protesteer ik tegen het verbreden van de oude poldersloot Langegeer en de bomenkap en wel om de volgende redenen:

  1. De oude poldersloot Langegeer is een historisch monument. De waterloop was een grens tussen het gebied van twee landheren (Gedateerd ±1473).
  2. Tevens zijn de watergangen Lede en de Langegeer basiselementen bij het ontwerp van Tuindorp Vreewijk door H.P. Berlage.
  3. Zolang de beslissing over het beschermde stadsgezicht Tuindorp Vreewijk nog niet officieel is – de procedure loopt nog - moet je geen historische, architectonische onderdelen en het oorspronkelijke groenplan van P. Verhagen van Tuindorp Vreewijk vernietigen.
  4. Gezonde bomen omhakken is niet meer van deze tijd: in principe een misdaad tegen het leven. Tachtig, negentig jaar groeien en dan in 10 minuten omhakken omdat de boom toevallig in de weg staat.
  5. Trouwens: de bomen langs de Langegeer onttrekken elk jaar 100-duizenden liters water aan het grondwater, dus omhakken van bomen betekent meer wateroverlast.

 

Tuindorp Vreewijk is nationaal cultuur historisch erfgoed met internationale allure dat BEHOUD verdient.

 

Ik vraag het deelgemeentebestuur Feijenoord nadrukkelijk om het verstand te gebruiken, want wat je eenmaal vernietigd hebt kun je niet meer herstellen.

 

 

Rotterdam, _____________________2009

 

 

Naam __________________________________

 

Handtekening ________________________________

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 7

12 maart 2009 (01:47) | Categorie: NIEUWSBRIEF

In deze Nieuwsbrief

1. Informatie over de  Bomentraan-actie van verontruste Vreewijkers

2 Over VIA. Dat is Vreewijk in Actie

3 Uit de Deelraad Feijenoord

4 Bond Heemschut schrijft over Tuindorp Vreewijk

 

1. De Bomentraan-actie  Voor behoud van de oude poldersloot  Langegeer. Op zaterdag 21 maart 2009 gaan verontruste bewoners van Tuindorp Vreewijk en sympatisanten op een creatieve manier aandacht vragen voor het behoud van de bomen aan de poldersloot Langegeer. Om 11.00 start de actie op de hoek Langegeer-Groene Zoom. De te kappen bomen huilen en worden voorzien van een paarse strik, de monumentenkleur van Tuindorp Vreewijk. Er worden informatiekaarten aan de strik geknoopt en tranenkaartjes met informatie worden uitgedeeld. Mensen wordt gevraagd een petitie te ondertekenen. Ook kan een bezwaarschrift gestuurd worden:

Vermeld Bezwaar tegen het verbreden van de poldersloot Langegeer en de bomenkap.

Dit bezwaarschrift moet gestuurd naar:

Dagelijks Bestuur Feijenoord t.a.v. Bezwaarschriftencommissie

postbus 955

3007 AN Rotterdam

 

2. VIA Op donderdagavond 19 maart 2009 komen Vreewijkers bijeen om geinformeerd te worden over tuindorp Vreewijk en met elkaar van gedachten te wisselen. Aanstaande donderdag om 19.30 wordt de Bomentraan-actie besproken. Om 20.00 komen de volgende mensen de VIA mensen informeren. Het zijn

  • Leden van het architectenbureau De Nijl,
  • Thieu Knibbeler Dienst Stedenbouwkunde  + Volkshuisvesting (DS+V), afdeling monumenten gemeente Rotterdam, 
  • Jon van Rooyen van de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de vroegere Rijksmonumentendienst
  • Paul Ramjiawansingh Com wonen
  • Duco de Bruin DS+V

Voor 1 mei 2009 moet deze groep een advies bij minister Plasterk hebben liggen over de waardestelling van Tuindorp. Wethouder Karakus heeft deze opdracht gegeven.

Deze groep moet voordat zij het advies naar  minster Plasterk sturen met bewoners praten.

 

3. Uit de Deelraad Feijenoord. Op  donderdag 6 februari 2009 heeft de deelraad Feijenoord besloten voor het bomenkapplan aan de poldersloot Langegeer te stemmen. Alleen de SP , Groen Links en een lid van de PvdA (Floris de Jong) stemden tegen.

Het plan wordt nu gepresenteerd aan de bewoners.

Daarna neemt het dagelijks bestuur zo snel mogelijk een besluit.

 

4. Bond Heemschut. Nagekomen bericht van Bond Heemschut van donderdag 15 mei 2008.

Bond Heemschut heeft met brieven aan het college van Rotterdam en het bestuur van de deelgemeente Feijenoord aangedrongen maatregelen te nemen teneinde ieder misverstand over deze wijk van zeer cultuurhistorische waarde te voorkomen. De corporatie is op de hoogte gesteld.

 

 

Jaaroverzicht 2008

3 februari 2009 (11:54) | Categorie: Geschiedenis

 

Mooi Vreewijk

 

 

Op het Brinkplein staat het motief van de oprichters van Vreewijk Tuindorp.

Vrede en harmonie.

 

 

Verboden te slopen

 

Ook behouden

 

Vreewijk krijgt de monumentenstatus

 

De Tweede Kamer, mevrouw Vietch, rechts op bezoek in Vreewijk

 

De PvdA adopteert Vreewijk.

 

 

Minister Plasterk op bezoek in Vreewijk. Hij heeft het verzoek Vreewijk tot monument te verklaren ontvankelijk verklaard.

 

 

 

Historische Dag Vreewijk. Huiskamer nostalgisch ingericht.

 

Een aantal actieve wijkbewoners

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 6

31 januari 2009 (06:22) | Categorie: NIEUWSBRIEF

26 Januari 2009

Aankondigingen

Donderdag 19 februari 2009, 19.30 vergadering van Vreewijk (VIA) op het BOV kantoor, Dreef 83. Welkom voor informatie over  (ontwikkelingen in) Vreewijk. 

Woensdag 11 maart 2009 komt minister van der Laan (opvolger van minister Vogelaar) naar ons mooie tuindorp Vreewijk.

 

Nieuws vanuit de deelgemeente Feijenoord.

Op 18 december 2008 is Mieke de Graaf geinstalleerd als dagelijks bestuurder van de deelgemeente Feijenoord. Op zaterdag 31 januari 2009 heeft het actiecomite een gesprek met haar gehad. Mieke wil de communicatie tussen alle betrokkenen bij Vreewijk bevorderen. Zij onderhoudt ook contact met Com.wonen en de BOV.

 

Brief van minister Ronald Plasterk aan de Bewonersorganisatie Vreewijk.

Op 22 december 2008 ontving de BOV een brief van minister Plasterk. De BOV had aan de minister zijn verontrusting uitgesproken over het "pappen en nathouden" door Com.wonen.

De minster deelt in zijn brief mede dat Vreewijk een heel andere aanpak verdient. Voor grote ingrepen als sloop moet altijd een advies worden gevraagd aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Voor iedere ingreep aan de woningen aan de Bree is een monumentenvergunning nodig. 

De minister deelt voorts mede dat hij het een goede zaak vindt dat de gemeente Rotterdam een totaal overzicht wil maken van de cultuurhistorische waarden in Vreewijk.

 

Vreewijk in de publiciteit.

In haar blad Woonbondig nummer 10 december 2008/januari 2009 geeft de Woonbond informatie over het feit dat bewoners uit Vreewijk een eigen corporatie willen oprichten. Deze corporatie zou de woningen moeten overnemen van de huidige verhuurder Com.wonen. Com.wonen wil een aanzienlijk deel van de woningen in tuindorp Vreewijk slopen. De BewonersOrganisatieVreewijk (BOV) heeft met een aantal corporatiedirecteuren contact gehad.  

 

Het AD van 17 januari 2009

meldt dat de bestuurder van Com.wonen in 2007 een inkomen had van 236.000 Euro. De Balkenende norm is 169.000,- Euro. Onze nieuwe burgemeester krijgt 159.000,- Euro.

Voor bestuurders van woningbouwcorporaties is de Balkenende norm nog steeds niet leidend.

 

  

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 5

24 december 2008 (06:51) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Van de redactie: Jose en Rinus dragen de Nieuwsbrief Bree-Maraland-Klaphek over aan Jasper en Els. Dank voor de altijd weer prachtige Nieuwsbrief. Jasper en Els succes.

Rechtszitting Bree-Maarland: Op 26 november 2008 vond het geding plaats tegen Com.wonen. Inzet van de eiseres Bree Maarland was het weer bewoonbaar maken van een door Com.wonen dichtgetimmerde woning aan de Bree. De advocaten herhaalden wat op pairer stond en de rechter probeerde te achterhalen aan welke rechtsregels hij nu precies diende te toetsen. Zijn uitspraak volgt half maart 2009.

Bewonersavond 11 november 2008. Zo'n 150 belangstellenden hadden de weg gevonden naar de door de (BewonersOrganisatieVreewijk) BOV georganiseerde bewonersavond over de plannen een eigen corporatie voor Vreewijk te beginnen. Tot ieders verrassing liet de aangekondigde inleider dhr. Broekhuizen op het belangrijkste thema verstek gaan. Iets wat door de voorzitter van dienst dhr. Henderson als crisisverschijnsel binnen de corporatiewereld werd geduid.

Het bestuur van de BOV volgt een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt aansluiting gezocht bij een nog te formeren projectgroep, die de veranderingen in de wijk, zoals vastgelegd in de geamendeerde wijkvisie moet begeleiden. Naar het zich laat aanzien zal het enige tijd duren voordat dit gezelschap kan beginnen. Ten eerste is de wijkvisie niet herschreven en ten tweede heeft Com.wonen te kennen gegeven niet samen te willen werken met de bewonersorganisatie in de projectgroep.

Het tweede spoor is dat van verzelfstandiging. Afhankelijk van het advies van de SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting) gaan de gedachten uit naar een kleine corporatie met hierin een dragende rol voor de huurders. Momenteel wordt gewerkt aan een ondernemingsplan.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen op de vergadering gaf te kennen deze ontwikkeling te steunen.

Tot slot wenst het actiecomite u hele prettige feestdagen toe.

« Vorig artikel  (Artikel 1 van 6)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden