NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 13

17 juni 2008 (10:39) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief bevat vele kranteartikelen. Deze treft u elders op deze site.

Belangrijke zaken zijn

De deelraadszitting op donderdag 26 juni 2008 20.00. De deelgemeenteraad beslist over goed/afkeuring conceptwijkvisie en over de uitslag van het TNO odnerzoek.

De deelgemeentecommissie op maandag 23 juni 2008 20.00 gaat ook over de toekomst van Vreewijk

 

Komt allen.

 

Op 30 juni 2008 houdt Vrelom, de huurdersvereniging Vreewijk haar jaarlijkse wedenvergadering. De activiteiten en het aantal nieuwe leden wordt bekendgemaakt. 

 

Vreewijk "Rust en beroering"op Internet www.portaalmedia.nl  De eerste internetfilm over Vreewijk is de aftrap van een serie van 15 korte filmpjes over Vreewijk.

 

Vreewijk in Actie is op 12 juni 2008 voorlopig de laatste keer bijeengekomen. Adressen en email wordt uigewisseld. mensen kunnen elkaar goed bereiken voor acties.

 

Een zo'n actie is een CD van Kees Korbijn waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Behoud Vreewijk.

 

Er is een rechtszaak aangespannen tegen Com.wonen wegens het dichttimmeren van twee woningen. Op 17 juni 2008 is de zaak voor de rechter geweest.

 

Mario van Megen maakt een scriptie over Vreewijk waarvan het actiecomitee begin augustus 2008 een samenvatting krijgt.

 

Minister vogelaar bezoekt op 1 september 2008 Vreewijk heeft een politiek adviseur van Vogelaar meegedeeld.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 13

17 juni 2008 (10:39) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief bevat vele kranteartikelen. Deze treft u elders op deze site.

Belangrijke zaken zijn

De deelraadszitting op donderdag 26 juni 2008 20.00. De deelgemeenteraad beslist over goed/afkeuring conceptwijkvisie en over de uitslag van het TNO odnerzoek.

De deelgemeentecommissie op maandag 23 juni 2008 20.00 gaat ook over de toekomst van Vreewijk

 

Komt allen.

 

Op 30 juni 2008 houdt Vrelom, de huurdersvereniging Vreewijk haar jaarlijkse wedenvergadering. De activiteiten en het aantal nieuwe leden wordt bekendgemaakt. 

 

Vreewijk "Rust en beroering"op Internet www.portaalmedia.nl  De eerste internetfilm over Vreewijk is de aftrap van een serie van 15 korte filmpjes over Vreewijk.

 

Vreewijk in Actie is op 12 juni 2008 voorlopig de laatste keer bijeengekomen. Adressen en email wordt uigewisseld. mensen kunnen elkaar goed bereiken voor acties.

 

Een zo'n actie is een CD van Kees Korbijn waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Behoud Vreewijk.

 

Er is een rechtszaak aangespannen tegen Com.wonen wegens het dichttimmeren van twee woningen. Op 17 juni 2008 is de zaak voor de rechter geweest.

 

Mario van Megen maakt een scriptie over Vreewijk waarvan het actiecomitee begin augustus 2008 een samenvatting krijgt.

 

Minister vogelaar bezoekt op 1 september 2008 Vreewijk heeft een politiek adviseur van Vogelaar meegedeeld.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 13

17 juni 2008 (10:39) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief bevat vele kranteartikelen. Deze treft u elders op deze site.

Belangrijke zaken zijn

De deelraadszitting op donderdag 26 juni 2008 20.00. De deelgemeenteraad beslist over goed/afkeuring conceptwijkvisie en over de uitslag van het TNO odnerzoek.

De deelgemeentecommissie op maandag 23 juni 2008 20.00 gaat ook over de toekomst van Vreewijk

 

Komt allen.

 

Op 30 juni 2008 houdt Vrelom, de huurdersvereniging Vreewijk haar jaarlijkse wedenvergadering. De activiteiten en het aantal nieuwe leden wordt bekendgemaakt. 

 

Vreewijk "Rust en beroering"op Internet www.portaalmedia.nl  De eerste internetfilm over Vreewijk is de aftrap van een serie van 15 korte filmpjes over Vreewijk.

 

Vreewijk in Actie is op 12 juni 2008 voorlopig de laatste keer bijeengekomen. Adressen en email wordt uigewisseld. mensen kunnen elkaar goed bereiken voor acties.

 

Een zo'n actie is een CD van Kees Korbijn waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Behoud Vreewijk.

 

Er is een rechtszaak aangespannen tegen Com.wonen wegens het dichttimmeren van twee woningen. Op 17 juni 2008 is de zaak voor de rechter geweest.

 

Mario van Megen maakt een scriptie over Vreewijk waarvan het actiecomitee begin augustus 2008 een samenvatting krijgt.

 

Minister vogelaar bezoekt op 1 september 2008 Vreewijk heeft een politiek adviseur van Vogelaar meegedeeld.

Groen in de stad

17 juni 2008 (10:29) | Categorie: Pers en politiek

Onder deze titel wijdt het dagblad Trouw een hele pagina aan Vreewijk en het verschijnsel tuindorp.

Het dagblad houdt een pleidooi voor het behoud van Vreewijk. Het oudste gedeelte met haar kronkelige straatjes als hommage aan Berlage en omdat het de eerste woningen waren in Rotterdam Zuid. De rest van de wijk, gebouwd door architect Grandpre-Moliere is soberder, maar krijgt door de manier waarop het groen en de tuinen zijn aangelegd toch iets speciaals.

Het dagblad vermeldt een aantal voorbeelden van succesvolle restauratie, zoals in Amsterdam, Heyplaat in Rotterdam en het Utrechtse Zuilen.

Minister Plasterk redt 'oud' Vreewijk

17 juni 2008 (10:24) | Categorie: Pers en politiek

Maasstad Weekbladen besteedt op woensdag 4 juni 2008 ook aandacht aan het bezoek van minister Plasterk aan Vreewijk maandag 2 juni 2008. Minister Plasterk nam op uitnodiging van Tweede Kamerlid Chantal Gill'ard een kijkje in Vreewijk. Sloopplannan zijn voorlopig van de baan. Ben Pluymers, directeur Vastgoed van Com.wonen was ook aanwezig.

Idylle beschermd, maar sloop mag

17 juni 2008 (10:18) | Categorie: Pers en politiek

kopt het NRC op 3.6.08. Minister Plasterk zegt dat Vreewijk zo snel mogelijk de status krijgt van beschermd stadsgezicht. Eerder plaatsten Tweede Kamerleden (CDA, PvdA en SP) kanttekeningen bij de saneringsdrift in Vreewijk.

Maar de sloophamer houdt Plasterk niet tegen met beschermd stadsgezicht. Alleen de monumentenstatus biedt soelaas stelt Vreewijkbewoner van Wel.

Eind juni 2008 velt de verantwoordelijke deelgemeente Feijenoord een definitief oordeel over de toekomst van Vreewijk.

Hoop op afstel sloopplan

17 juni 2008 (10:11) | Categorie: Pers en politiek

Het AD van woensdag 4 juni 2008 laat aan het woord Thea Bot en Joop Nijman, bewoners van de met sloop bedreigde Bree in Vreewijk.. Zij waren met minister Plasterk meegegaan. Volgens hen moet er nog veel gebeuren. Er is nog geen wijkvisie en de uitslag vaneen TNO onderzoek komt eraan. Beschermd stadsgezicht betekent nog niet dat sloop van de baan is. Com.wonen ziet in wat Plasterk zegt een bevestiging van hun eigen idee.

TELEGRAAF 3 JUNI 2008

3 juni 2008 (09:03) | Categorie: Pers en politiek

PLASTERK: VREEWIJK MAG NIET PLAT

Al jaren woedt er een felle discussie over de buurt. Volgens Arjanne Hoogendoorn van de Rotterdamse woningcorporatie Com.wonen zijn er 1400 van de in totaal 6000 huizen technisch achterhaald.

Minister Ronals Plasterk heeft op zijn bezoek aan Vreewijk gezegd van Vreewijk een beschermd stadsgezicht te willen maken. "De wijk is het helemaal waard", zei minister Plasterk na de wandeling

ALGEMEEN DAGBLAD DINSDAG 3.6.08

3 juni 2008 (08:55) | Categorie: Pers en politiek

PLASTERK: TUINDORP VREEWIJK KRIJGT BESCHERMDE STATUS

Edwin Cornelisse verslaggever bij het Algemeen Dagblad meldt dat de minister Vreewijk het erkennen waard vindt. De minister zei  dat we niet zoveel mooie dingen  hebben in Nederland, dus laten we hier alsjeblieft zuinig op zijn.

De wijkbewoners voeren al jaren strijd voor het behoud van hun wijk. Zij hebben bijval gekregen van het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut, het Nederlands Architectuur Instituut, Het Historisch Genootschap Roteradum, de rijksdienst voor monumenten, een deel van de deelraad Feyenoord en de gemeenteraad van Rotterdam.

De officiele beslissing wordt volgens Plasterk waarschijnlijk begin volgend jaar genomen. Tot die tijd zal corporatie Com.wonen, de eigenaar van de huurwoningen, waarschijnlijk geen ingrepen doen die niet zijn terug te draaien.

Er loopt ook een aanvraag voor monumentenstatus voor de woningen in Tuindorp Vreewijk. Als die ook wordt toegekend door minister Plasterk dan kunnen de huidige sloopplannen van Com.wonen van tafel. 

 

PLASTERK: VREEWIJK KRIJGT MONUMENTENSTATUS

3 juni 2008 (08:49) | Categorie: Pers en politiek

Op maandag 2 juni 2008 heeft minister Plasterk een bezoek aan Vreewijk gebracht. Na zijn rondwandeling door de wijk verklaarde de minister dat Vreewijk erkend moet worden als monument. De wijk is het helemaal waard volgens de minister van Cultuur, Wetenschap en Onderwijs.

POLITIEK: CDA STELT KAMERVRAGEN AAN PLASTERK

29 mei 2008 (05:18) | Categorie: Pers en politiek

Op 8 mei 2008 heeft mevrouw A. Vietsch van het CDA schriftelijke vragen gesteld aan minister Plasterk over ons Vreewijk.

 

Hieronder in het kort de vragen en antwoorden. Zie www.minocw.nl

Brief kenmerk DCE/15252 

 

1.Is de minister op de hoogte van de architectonisch beroemdheid van het project.

Dat is de minister.

2. Vindt de minister dat Tuindorp Vreewijk inclusief de karakteristieke woningen behouden moeten blijven.

De minister antwoordt dat het tuindorp ingevolge de Monumentenwet 1988 als stedenbouwkundige structuur is geselecteerd. De woningen zijn niet zodanig hoog gewaardeerd, dat deze op objectniveau geselecteerd zijn als te beschermen monument.

 3. Is de minister op de hoogte dat volgens de "Conceptwijkvisie"  (van het deelgemeentebestuur en Com.wonen) karakteristieke woningen in Tuindorp Vreewijk gesloopt gaan worden en vervangen door (duurdere) huur- en koopwoningen.

4. Ziet de minister mogelijkheden om met de betrokkenen in gesprek te gaan om niet alleen de straatprofielen en het groen de status te geven van beschermd dorps- en stadsgezicht, maar ook de huizen in Tuindorp Vreewijk te behouden voor de toekomst.

Volgens de minister is de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) in gesprek met betrokken partijen om te bezien op welke wijze de herstructurering gestalte kan krijgen. Gedeeltelijke sloop-nieuwbouw wordt op voorhand niet uitgesloten. De opgave richt zich in eerste instantie op het oudste deel van Tuindorp Vreewijk (De Vlieger). De minister kondigt tevens aan een bezoek aan Vreewijk te brengen dat aanstaande maandagmiddag 2 juni 2008 plaatsvindt.    

 

EXTRA NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 13

29 mei 2008 (04:54) | Categorie: NIEUWSBRIEF

MINISTER PLASTERK OP BEZOEK IN 'SLAG OM VREEWIJK'

 

Op donderdag 29 mei 2008 bericht  Edwin Cornelisse, journalist bij het Algemeen Dagblad over het op handen zijnde bezoek  van minister Plasterk aan Vreewijk.

In de kop staat dat

DE MINISTER ZIJN OORDEELT VELT OVER TOT SLOOP GEDOEMDE WIJK.

 

MAANDAG 2 JUNI 2008 AANSTAANDE bezoekt  minister Plasterk  (Onderwijs Cultuur en Wetenschap )Vreewijk om die vraag te beantwoorden.

Wijkbewoners hopen dat de minister het tuindorp op Zuid tot monument verklaart. Dat haalt een streep door de sloopplannen van de woningcorporatie Com.wonen.

De corporatie wil 1400 huizen slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. Gestart moet worden in Bree/Maarland waar 85 woningen plaats moeten maken voor ouderenappartementen, vier hoog. Volgens de verhuurder zijn de huurwoningen lek, tochtig en verzakt en is renovatie te kostbaar.

Wijkbewoners bestrijden dit en hebben inmiddels bijval gekregen van het Cuypersgenootschap, het Nederlands Architectuur Instituut (NAI), het Historisch Genootschap Roteradum, de Rijksdienst voor Monumenten en van een deel van de deelraad Feyenoord en van de gemeenteraad van Rotterdam.

Recent bereikte de 'Slag om Vreewijk' ook de Tweede Kamer. Het CDA drong er bij Plasterk op aan het tuindorp, inclusief de huizen, tot beschermd stadsgezicht te verklaren.

Kort na zijn bezoek zal hij beslissen.

"Ik ben ervan op de hoogte dat  tuindorp Vreewijk een mijlpaal is in de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw en dat het een belangrijk project is in het oeuvre van niet alleen architect Granpre Moliere maar ook van stedenbouwkundige Piet Verhagen, aldus Plasterk."

Met Vreewijk maakte Granpre Moliere volgens Plasterk niet alleen naam als architect, maar vestigde hij ook een nieuwe stroming in de architectuur: de Delftse School.    

OPROEP LAAT U ZIEN

21 mei 2008 (06:49) | Categorie: Pers en politiek

Op maandagavond 23 juni 2008 20.00 commisie Vreewijk Katendrecht.

Op donderdagavond 26 juni 2008 20.00 deelgemeenteraadsvergadering Feijenoord.

 

De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de deelgemeente Feijenoord aan de Maashaven.

 

Op beide avonden staat op de agenda het TNO rapport over Vreewijk en de Conceptwijkvisie Vreewijk.

 

Kom om op deze wijze uw betrokkenheid bij uw mooie wijk te laten merken.

Steunbeteuging PvdA Tweede Kamer juni 2008

21 mei 2008 (06:42) | Categorie: Steunbetuigingen

Mevrouw Chantal Gillard lid van  de Tweede Kamer voor de Pvd A heeft haar minister Plasterk van Onderwijs Cultuur Wetenschap (OCW) ervan kunnen overtuigen dat een bezoek aan Vreewijk belangrijk is. Dit bezoek gaat plaatsvinden op maandag 2 juni 2008 aanstaande.

Bij deze minister ligt het verzoek tot het geven van de monumentenstatus aan Vreewijk (inclusief de woningen als het aan het landelijk CDA ligt).

 

CDA Tweede Kamerleden pleiten voor behoud Vreewijk

21 mei 2008 (06:28) | Categorie: Pers en politiek

Het CDA steekt met de geen woorden maar daden handelwijze de Vreewijkers een hart onder de riem.

De dames Vietsch en Van Vroonhoven, Tweede Kamerleden CDA  hebben op 5 mei 2008 4 schriftelijke vragen gesteld aan minister Plasterk van het Ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschap (OCW). Op 8 mei 2008 hebben mevrouw Vietsch en  gemeenteraadslid Rotterdam van het CDA mevrouw B. Hagenaar Vreewijk bezocht en samen met bewoners van Vreewijk en de heer Pluijmert, directeur vastgoed Com.wonen en mevrouw Th. Klop Com.wonen een gesprek gevoerd over de toekomst van Vreewijk.  De CDA partijleden geven duidelijk blijk van kennis van zaken en bepleiten behoud van ons mooie Tuindorp.

Steunbetuiging CDA Tweede Kamerfractie

21 mei 2008 (06:06) | Categorie: Steunbetuigingen

Op 5 mei 2008 hebben mevrouw Vietsch en mevrouw van Vroonhoven, beiden Tweede Kamerlid van het CDA de volgende schriftelijk vragen gesteld aan minister Plasterk van het Ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschap (OCW).

1.Bent u op de hoogte dat Tuindorp Vreewijk, het eerste tuindorp van Rotterdam, niet alleen een stedebouwkundig en sociaal monument is,  maar ook het beroemdste project van architect Grandpre Moliere en van de Delftse school?

2. Vindt u dat Tuindorp Vreewijk inclusief de karakteristieke woningen behouden moeten blijven vanwege hun beroemde architectuur die internationale culturele waarde is? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u op de hoogte dat volgens "Wijkvisie Vreewijk"van de deelgemeente Feijenoord en de woningbouwcorporatie Com.wonen karakteristieke woningen in Tuindorp Vreewijk gesloopt gaan worden en vervangen worden door (duurdere) huurwoningen en koopwoningen? 

4. Ziet u mogelijkheden om niet alleen de straatprofielen en het groen de status te geven van beschermd dorps- en stadsgezicht, maar ook de huizen in Tuindorp Vreewijk te behouden voor de toekomst? Zo neen, waarom niet?

 

Mevrouw A. Vietsch (Tweede Kamerlid van het CDA)  is samen met mevrouw B. Hagenaar (Gemeenteraadslid Rotterdam voor het CDA) ook op bezoek geweest in Vreewijk op 8 mei 2008.

Deze, geen woorden maar dadenaanpak, ervaren wij als grote steun.

  

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 12

19 mei 2008 (05:26) | Categorie: NIEUWSBRIEF

VREEWIJK IN ACTIE (VIA) komt aanstaande donderdagavond 22 mei 19.30 bijeen op het BOV kantoor Dreef 83.

BEWONERS VAN VREEWIJK hebben in april 2008  het advocatencollectief ingeschakeld om via de rechter te bereiken dat de door Com-wonen dichtgemetselde huizen aan het Bree en Maarland  weer regulier verhuurd worden. Er is geen slooopvergunning door Com-wonen aangevraagd, noch afgegeven. Zowel de raadsleden in de deelgemeenteraad van Feyenoord en de raadsleden in de gemeente Rotterdam hebben grote bedenkingen bij de Vreewijkse sloopplannen van Com-wonen.

DE SOCIALISTISCHE PARTIJ (SP) in de deelgemeente Feyenoord heeft in een tweeminutendebat het deelgemeentebestuur opgeroepen echt werk te maken van het aanspreken van Com-wonen op haar verantwoordelijkheid. Op 8 mei 2008 heeft de deelgemeente zich unaniem achter deze oproep geschaard. De heer Yesildal moet nu zijn tanden laten zien naar Com-wonen.

DE REDACTIE VAN DE NIEUWSBRIEF distantieert zich van een handelwijze  zoals die heeft plaatsgevonden aan de Langegeer. Het actiecomite is er nog steeds van overtuigd dat argumenten meer gewicht hebben dan stenen en zien dan ook niet in hoe dit gedrag de belangen van Vreewijkers dient. Anderzijds loopt de geciteerde functionaris van Com.wonen wel erg ver voor de muziek uit door te suggereren dat deze handelwijze verband houdt met de plannen van Com-wonen. Het ware beter het onderzoek in deze af te wachten. 

STRIJD BEHOUD VREEWIJK BEREIKT CDA TWEEDE KAMER. Twee CDA politica  Antoinette Vietsch en Nicolien van Vroonhoven hebben er op 5 mei 2008 bij minister Plasterk op aangedrongen dat de huizen in Vreewijk een beschermde status krijgen.

DE OUDROTTERDAMMER, dit is een  krant voor de 50 plusser,  wijdt in april 2008 een heel artikel aan het behoud van Vreewijk. Het wordt duidelijk dat bewoners het niet eens zijn met de voorgenomen sloop van 1400 woningen in Vreewijk en dat Com-wonen oostindisch doof lijkt. Ook op het verzoek van de Oud Rotterdammer aan Com-wonen om commentaar  reageerde Com-wonen niet. 

 

INTERNATIONALE BELANGSTELLING

29 april 2008 (08:53) | Categorie: Ontwikkelingen

INTERNATIONALE BELANSTELLING voor Vreewijk door studenten van het Institute for Housing and Urban Development Studies.
 
Donderdag 24 april 2008 bezocht een groep van 20 studenten van de Institute for Housing and Urban Development l Studies van de Erasmus Universiteit met hun docent de wijk. Deze studenten komen allemaal uit derdewereldlanden en zijn vanwege hun taak of functie in hun eigen land in de gelegenheid gesteld om deze studie in Nederland te doen.
's Ochtends waren ze eerst op bezoek geweest bij een corporatie en daarna op het Stadhuis. 
Na een wandeling door Vreewijk vertelde Ria Schuiling bij de BOV wat er in de wijk aan de hand is en opbouwwerker Cor Snijders verwoordde de visie van o.a. de deelgemeente en het stadhuis.
De studenten waren zeer geďnteresseerd, stelden veel vragen en kwamen met suggesties, zoals: waarom verkoopt de corporatie de woningen niet aan jullie?
Na de uiteenzetting zei de docent: "Jullie hebben eerst vanochtend het verhaal gehoord van de corporatie, die zei dat er differentiatie in de woningen nodig is en dat er mensen met meer geld voor de wijk aangetrokken moeten worden en dat daarvoor koopwoningen gebouwd moeten worden. Jullie zeiden allemaal:'Ja, ja, goed plan!' Vanmiddag hoorden jullie op het Stadhuis een soortgelijk plan en weer waren jullie het ermee eens.
Nu horen jullie het verhaal van iemand die hier zelf woont en die vertelt wat die plannen voor gevolgen hebben voor de bewoners. Hoe denken jullei er nú over?"
Unaniem waren ze van mening: dit kán niet,en dit mag niet gebeuren!
Op de vraag van één van de studentes waarom de wijk zo bijzonder is om in te wonen, is de hele groep op uitnodiging meegegaan naar een woning aan het Maarland. Er werden foto's gemaakt van het uitzicht, en iedereen vond het een prachtige woning.
Op weg naar de tram zei de docent: "Je zou kunnen zeggen dat je vanmiddag de hele wereld op bezoek hebt gehad, want ze komen allemaal uit verschillende landen."
Er werden handen geschud en afscheid genomen en één van de studenten riep nog na: "Dankjewel dat ik je mooie huis mocht zien!"

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 11

29 april 2008 (08:00) | Categorie: NIEUWSBRIEF

VREEWIJK IN ACTIE op 3 april en 24 april 2008  zijn zo'n 20 wijkbewoners bijeen geweest. Zij hebben gepraat over wat  te ondernemen voor het behoud van ons mooie Vreewijk. Als eerste worden huis aan huis pamfletten verspreid. Hierin wordt informatie gegeven over de plannen van Com.wonen met Vreewijk. Er zijn al heel wat pamfletten verspreid, maar helpende handen kunnen wij altijd gebruiken.

CURSUS ARCHITECTUUR NAI zaterdag 26 april 2008.  Helaas mochten mensen van het actiecomite weer niet naar binnen, ondanks 10 vrije plaatsen. De heer Heykoop van Com.wonen sommeerde hen weg te gaan, omdat zij geen plaatsbewijs hebben. De cursus is overigens gratis en uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat meer mensen zich inschrijven dan werkelijk komen.

De flyers om het Openlucht Museum Vreewijk te bezoeken deden het overigens erg goed.

HET ALGEMEEN DAGBLAD  VAN 12 april 2008 maakte melding van het feit dat Com.wonen onrechtmatig het pand Bree 206 heeft dichtgemetseld. Oplettende buurtbewoners hadden dit doorgegeven aan wethouder Hamit Karakus, die zei dat Com.wonen dit eerst had moeten melden. Hij laat een inspecteur dit onderzoeken. Duco Hoogland van de PvdA in de gemeenteraad sprak schande van de handelwijze van Com.wonen. Zij lapt de wet aan haar laars. Volgens Leefbaar-Rotterdam raadslid Henk Sonneveld hebben zowel de gemeente als de bewoners last van de directeur mevrouw Margriet Drijver. Zij heeft laten weten hoe dan ook te gaan slopen ongeacht wat de politiek en de bewoners daarvan vinden.

DE HOORZITTING BIJ DE DIENST STEDEBOUW + VOLKSHUISVESTING (DS+V) heeft op 3 april 2008 plaatsgevonden. Het Cuypersgenootschap heeft voorbescherming aangevraagd voor de 85 woningen van Bree-Maarland, als bescherming tot het moment dat de status van Beschermd Stadsgezicht een feit wordt. Minister Plasterk heeft de aanvraag op grond van artikel 3.2 van de Monumentenwet 1988 ontvankelijk verklaard. Belanghebbenden (in dit geval Com.wonen en het Cuypersgenootschap) moeten dan eerst in een hoorzitting op de hoogte worden gesteld. Com.wonen was geweest de week ervoor en had gepleit voor herstructuring (voor de goede verstaander = sloop).

Ondanks het feit dat zij geen belanghebbenden waren, waren welkom de BOV (Bewoners Organisatie Vreewijk) ,Vrelom (huurdersbelangenvereniging) en bewoners van Bree Maarland. Zij mochten ook hun verhaal doen.

Lydia Lansink hield namens Het Cuypersgenootschap een goed onderbouwd pleidooi voor het behoud van Tuindorp Vreewijk. Ze besloot haar verhaal met een compliment aan de bewoners van Bree-Maarland die op een fantastische manier hun best doen om de cultuurhistorische parel van Vreewijk te behouden. De commissie was zeer geinteresseerd in de steunbrieven van de organisaties op het gebied van monumentenzorg die zich hebben uitgesproken voor het behoud van Tuindorp Vreewijk en de brief van de 'nazaten'. De volgende dag is er dan ook een uitgebreid pakket aan informatie verzonden aan de dS+V.

COMMISSIE DEELGEMEENTERAAD EN DEELGEMEENTEBESTUUR wachten op reactie van Com.wonen. In de commissie Vreewijk-Katendrecht kwam op 25 maart 2008 de communicatie met Com.wonen opnieuw aan de orde. De bewoners van Bree-maarland wachten nog steeds op  antwoord op hun vragen. Dit doet ook portefeuillehouder Gulami Yesildal van de deelgemeente Feyenoord. Hij wacht op antwoord van Com.wonen wat zij hebben gedaan in het kader van de onderhoudsverplichting. Enkele deelgemeenteraadsleden overwegen serieus het overleg met Com.wonen op te schorten.

HET HISTORISCH GENOOTSCHAP ROTERADUM heeft op 22 maart 2008 een brief gestuurd naar het College van Burgemeesters en Wethouders met drie aanbevelingen aan het College. Zij stelt voor dat het College extra aandacht heeft voor en toezicht houdt op het vernieuwingsproces in Vreewijk en aan Tuindorp Vreewijk als geheel een beschermde status toekent in afwachting van een nieuwe deskundige en geconcretiseerde wijkvisie.  Dat bij de planvorming wordt gekozen voor een integrale aanpak, waarbinnen zowel de sociaal-economische als de landschappelijke/stedebouwkundige, architectonische en cultuurhistorische aspecten die de wijk een uniek karakter geven niet alleen worden benoemd maar ook een rol van betekenis spelen. Dat de onlangs door wethouder Karakus ingestelde 'stuurgroep Vreewijk' wordt uitgebreid met - historisch - deskundigen op voornoemde gebieden.

Het Historisch Genootschap is gaarne bereid een adviserende rol te vervullen.

 

EXTRA NIEUWSBRIEF JAARGANG 2 NR. 8A

11 april 2008 (08:15) | Categorie: NIEUWSBRIEF

EXTRA NIEUWS-EXTRA NIEUWS-EXTRA NIEUWS-EXTRA NIEUWS

 

KIJK

 

MORGEN ZATERDAG 12 APRIL 2007 22.00

NAAR TV RIJNMOND

 

NAAR DE UITZENDING VAN ANTENNE TV OVER VREEWIJK

« Vorig artikel  (Artikel 3 van 6)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden