Voedselbank

13 oktober 2009 (12:01)

De voedselbank Tilburg is verhuisd. Sinds VRIJDAG 11 SEPTEMBER is de voedselbank verhuisd naar de Thomas van Kempenstraat. De pastoor van de kerk aan de ringbaan west, dhr. Schilder, heeft een ruimte ter beschikking gesteld.  Men is hier zeer blij mee, temeer omdat de ruimte  er groter is dan het voormalige pand aan het st Pietersplein. De openingstijden van de voeselbank is vrijdags van 14.00  tot 17.00 UUR. Voor meer informatie klik hier
0 reacties | Reageer

UMTS mast,

30 juli 2009 (01:08)

Gelezen dd. 29 juli. "Alle zendmasten van Orange gaan van het dak", in het BD dd 29juli. 

 

Hierbij verwijs ik naar een blog dd 5 febr. 2009, m.b.t. dit onderwerp.

 

"Gisteren, 3 februari, een mail gestuurd naar de gemeentelijke afdeling "handhaving" met de vraag over de uitslag van de schouwing welke begin november 2008 zou plaatsvinden. Bij deze schouwing zou gekeken worden in hoeverre er al dan niet een UMTSmast op de kerktoren staat. Vandaag, 4 februari, een telefonische reactie gekregen van een medewerker van de afgdeling "handhaving". Na eerst mijn vraag verduidelijkt te hebben met de voorgeschiedenis erbij werd me verteld dat de mast, welke eerst van de provider :"Orange" was, nu in handen is van "Ericson" waarbij de mast op dit moment buiten bedrijf is gesteld. Ericson wil nog wel een vergunning aanvragen om de mast weer in bedrijf te stellen, maar op dit moment wordt er verder gewerkt aan de lopende procedure waardoor er op 16 Februari begonnen gaat worden met de ontmantelingsprocedure. Mochten er tussentijds veranderingen plaatsvinden word ik hiervan op de hoogte gebracht.

Tot zo ver een heuglijke mededeling.".

 

In het genoemde artikel staat vermeld dat medio September in heel M.-Brabant alle masten van Orange verwijderd zijn. Dit zou dus ook betekenen de mast op de kerk aan de Ringbaan west. Eindelijk zou ik zeggen gezien de lange proceduretijd. Nu maar afwachten of hij ook werkelijk wordt verwijderd en binnen de genoemde termijn.

0 reacties | Reageer

Klokgelui

28 juli 2009 (10:42)

Sinds lange tijd, nagenoeg 3 jaar, is er vanaf maandag jl. geen klokgelui op doordeweekse dagen te horen vanaf de klokkentoren van de kerk aan de Ringbaan West. Voor de direct omwonenden gezien de vakantie een aangenaam idee. Wakker worden wanneer je er zelf voor kiest.

Nieuws volgt

0 reacties | Reageer

Laatste nieuws over "de Klokkenluider van de Ringbaan West" aflevering 1

29 maart 2009 (10:23)

Op maandag 16 maart 2009 heeft de gemeenteraad van Tilburg de uitspraak gedaan dat er binnen de gemeente Tilburg voor 07.30uur niet meer opgeroepen mag worden voor een gebed. In eerste instantie lag er een voorstel dat er voor 08.00uur niet meer mocht worden opgeroepen met daarbij een bepaling dat het geluid niet boven de 80db mocht uitkomen.

D66 heeft hierop een amandement op ingediend waarbij de tijd is veranderd van 08.00uur naar 07.30uur.

Er was tevredenheid bij vele mensen waaronder ook de leden van het aktiecomitee "de wakker(e) lui(den). Na zo'n twee en een half jaar kon de rust weer wederkeren.

De hr H. Schilder, pastoor in de parochie, heeft echter totaal eigen ideeen over wat te doen dan wel te laten. Wettelijke regels zijn, naar zijn zeggen in een tv programma van Andries Knevel, niet van toepassing op hem. Hij heeft maar een wet waar hij zich aan houdt en dat is "de Katachismus". Wat dit betekend voor mensen in zijn omgeving is voor hem niet van belang. Zie hiervoor allerlei teksten en uitspraken welke hij gedaan heeft en die zijn terug te vinden via zoekmachines zoals Google.

De komende tijd wordt het verdere  verloop in dit weblog vermeld en wordt er stapsgewijs ook teruggeblikt.

 

0 reacties | Reageer

Laatste nieuws over de UMTSmast op de kerktoren

5 februari 2009 (12:03)

Gisteren, 3 februari, een mail gestuurd naar de gemeentelijke afdeling "handhaving" met de vraag over de uitslag van de schouwing welke begin november 2008 zou plaatsvinden. Bij deze schouwing zou gekeken worden in hoeverre er al dan niet een UMTSmast op de kerktoren staat. Vandaag, 4 februari, een telefonische reactie gekregen van een medewerker van de afgdeling "handhaving". Na eerst mijn vraag verduidelijkt te hebben met de voorgeschiedenis erbij werd me verteld dat de mast, welke eerst van de provider :"Orange" was, nu in handen is van "Ericson" waarbij de mast op dit moment buiten bedrijf is gesteld. Ericson wil nog wel een vergunning aanvragen om de mast weer in bedrijf te stellen, maar op dit moment wordt er verder gewerkt aan de lopende procedure waardoor er op 16 Februari begonnen gaat worden met de ontmantelingsprocedure. Mochten er tussentijds veranderingen plaatsvinden word ik hiervan op de hoogte gebracht.

Tot zo ver een heuglijke mededeling.

0 reacties | Reageer

Nieuwe Beuk geplaatst

31 december 2008 (03:31)

Zoals door de gemeente is toegezegd (zie eerdere berichten over deze rode Beuk) is er een nieuwe rode? Beuk geplaatst ter vervanging van de onverwacht dode beuk.

Na hem een tijd geleden gerooid te hebben is er dan nu nieuwe geplaatst, wel een veel kleiner exemplaar;

maar wel een mooi fris exemplaar. Er is eerst de oude, vervuilde? grond afgegraven waarna de nieuweling is geplaats.

Op het moment dat ik de foto maakte kwam er direct iemand uit de buurt kijken en gaf aan tevreden te zijn met de oplossing. "Nu maar hopen dat de jeugd de lage takken met rust laat", vulde ze nog aan!

Eind goed al goed? 

0 reacties | Reageer

Kunstwerk bij nieuwbouwplan "De Elementen"

28 oktober 2008 (12:33)

In het nieuwste wijkblad las ik dat er bij een nieuwbouwproject aan de Korvelseweg een kunstwerk gemaakt door leerlingen van de B.S de Zuidwester was geplaatst.

Gelezen op de site van de bs, de Zuidwester.

 

"De leerlingen van Basisschool De Zuidwester uit de Staringstraat in Tilburg hebben onder leiding van Daphne Snellaars voor de zomervakantie enkele weken hard gewerkt om een 50 meter lang kunstwerk te schilderen. Het initiatief voor het kunstwerk kwam van Projectontwikkelaar Alphons Coolen.

In totaal 20 houten borden, beschilderd met de vier elementen water, vuur, aarde en lucht, vormen samen het kunstwerk op de omheining bij het nieuwbouwplan “De Elementen”.

Afgelopen donderdagmiddag waren zowel de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 als wethouder Jan Hamming aanwezig bij de opening. De kinderen vonden het heel spannend om het papier van hun kunstwerk af te halen. Iedere leerling ging daarna enthousiast op zoek naar zijn eigen bijdrage. Wat waren ze trots op hun werk !!!!

Het gigantische kunstwerk blijft zeker nog tot de zomer van 2009 staan als omheining van  het bouwplan “De Elementen”.

 

Het is zeer de moeite waard om het kunstwerk eens te gaan bekijken. Als voorproefje hierbij een foto van een klein deel van het werk;

 

Om foto's van de onthulling van dit werk te bekijken maar ook andersoortige info m.b.t. de school, volg de link; http://www.dezuidwestertilburg.nl/

 

 

0 reacties | Reageer

Nieuws over de UMTS mast, deel 2

27 oktober 2008 (11:06)

Vandaag , maandag 27 Oktober, is er een melding gedaan bij het gemeentelijk meldpunt over de UMTS mast welke nog steeds op de kerktoren staat.

Op 13 februari 2008 is er op een klacht over deze mast, een reactie van de gemeente gekomen dat deze er niet mag staan, de vergunning hiervoor was geweigerd. Zoals ik in een eerder bericht over deze mast heb gemeld is er tot op heden niets gebeurd, vandaar de klacht. Vanmiddag kwam er een telefonische reactie van een medewerker van de gemeente welke wist te vertellen dat het de bedoeling was om morgen, dinsdag 28 Oktober een schouwing te doen of de mast er wel/niet staat. Aan de hand daarvan worden er verdere stappen ondernomen.

Er werd ook aangeraden om over een week of twee weer eens te informeren bij de gemeente.

Wordt vervolgd dus.

0 reacties | Reageer

Autoloze zondag

21 september 2008 (11:56)

Vandaag 21 sept. 2008 was er binnen de ringbanen een autoloze zondag geaorganiseerd. Alle toegangswegen naar de binnenstad waren versperd met borden maar er stonden ook verkeersregelaars.

 

 

In de binnenstad waren allerlei aktiviteiten georganiseerd zoals een rolschaatsbaan op de oude markt, stoepkrijtwedstrijd op het Koningsplein etc. Op "ons" terrein, het "Kromhoutpark" was niets extra's georganiseerd. Er werden honden uitgelaten, er werd wat gevist en er ware volop kinderen aktief zoals in het speeltuintje, maar dit was net zo als anders, helaas. Misschien iets voor volgend jaar?!

0 reacties | Reageer

De rode Beuk 2

17 september 2008 (11:48)

Zoals Anonymous al meldde, is de boom inmiddels gerooid. Zie het resultaat hieronder. Er is een groot gat gevallen waardoor de achterliggende boom er erg kaal bij staat wat weer grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van die boom daar de stam nu onbeschermd is voor direct zonlicht.

 

(foto G.Bijvank)

 

Er is echter ook een reactie van de gemeente Tilburg gekomen. Middels een brief met tekening hebben ze toegezegd dat er op dezelfde plaats als de gerooide boom een andere rode beuk komt.

Zodra ik deze brief/tekening heb plaats ik deze op de wijklog.

Is er toevallig iemand die van het rooien van de boom een of meer foto's heeft gemaakt. Ik hou me aanbevolen hiervoor om er 1 bij een artikel te kunnen plaatsen.

 

0 reacties | Reageer

De wijk

14 juli 2008 (11:07)

Bij het aanvragen van het beheer-account voor deze wijkblog moest ik de juiste wijknaam noemen van "onze" wijk waarbij ik, na veel zoeken uitkwam op de wijknaam "Korvel", en niet bij de wijknaam "Westend" waar ik eigenlijk van uit was gegaan of eventueel de wijknaam  "st. Anna" waar ik niet vanuit was gegaan. Ik heb hiervoor op allerlei kaarten gekeken en kwam ook uit op een gemeentepagina met, daarop aangegeven en ingetekend, alle wijken van de gemeente Tilburg. ( zie link http://stadsprogramma.tilburg.nl/2008/stadsdelen/?SD=2)

Daar ik het vreemd bleef vinden bleef het me bezig houden en heb ik er met diverse mensen over gesproken. Zij reageerden direct afwijzend op de naam "Korvel" als wijknaam en bleven aangeven dat de naam van "onze" wijk het "Westend" was en niet die van het "Korvel". Wel is het zo dat de drie wijken welke ik hiervoor genoemd heb, wel een gezamenlijk wijkcentrum hebben, te weten; 

 

Wijkcentrum De Nieuwe Stede:
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg
telefoon: 013 - 543 66 64
 
Opvallend is dat dit wijkcentrum bedoeld is voor de 3 wijken "st Anna" , "het Korvel", en
"het westend" . Kunt u het nog volgen?
 

Verbaasd als ik was ben ik verder gegaan met een onderzoek naar de ware wijknaam en heb ik een van mijn hobby's ingezet namelijk het "googlen" waarbij ik uitkwam bij een paar interesante sites o.a die van "het "CBS in uw buurt" ( http://www.cbsinuwbuurt.nl/) waarbij ik bij doorklikken op de link "Uw gemeente op maat" door kon klikken totdat ik bij de gemeente Tilburg uitkwam. Op pagina 40 van dit PDF- file stond wederom alle wijken van de gemeente Tilburg aangegeven en ingetekend maar weer geen "Westend". Wel allerlei andere wijken en een waar ik nog nooit eerder van had gehoord, de wijk "Rooi Harten", gelegen tegen "het Korvel".

Op dit PDF-file stond ook de mogelijkheid aangegeven om via "google-earth" de CBS gegevens van een wijk op te halen wat ik dus gedaan heb. Dit betekende eerst de juiste versie van google-earth downloaden met als extra module de CBS laag. En jawel, op de kaart die verscheen van het Korvel stond de gehele wijk het Korvel expliciet ingetekend dus ook datgene wat ik/wij dachten dat dat de wijknaam "het Westend" had.

 

                 (Afbeelding "google earth")

 

Door te klikken op het logo van het CBS werden de meest recente gegevens van hen over "het Korvel"weergegeven;

 

"CBS buurtgegevens
Gemeente: Tilburg
Buurt: Korvel

Bevolking (2007)
Aantal inwoners: 11 710
Aantal mannen: 5 810
Aantal vrouwen: 5 900
Geboorte (2006): 120
Sterfte (2006): 115
Niet-westerse allochtonen: 15%
Bevolkingsdichtheid: 7 972 personen per km2
Leeftijd (2007)
0 tot 15: 11%
15 tot 25: 21%
25 tot 45: 35%
45 tot 65: 21%
65 en ouder: 12%
Samenstelling huishoudens (2007)
Eenpersoonshuishoudens: 58%
Huishoudens zonder kinderen: 22%
Huishoudens met kinderen: 20%
Aantal huishoudens: 6 820
Gemiddelde grootte: 1,7 pers.
Arbeid
Werkzame personen (2005): 67% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2006): 74 per 1000 huishoudens
Inkomen (2005)
Gemiddeld: 14 100 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 50%
Hoge inkomens: 6%
Wonen
Gemiddelde woningwaarde (2007): 155 000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2007): 5 590
Huur / Koop (2005): 61% / 39%
Motorvoertuigen (2006)
Aantal personenauto's: 3 925
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 420
Aantal motortweewielers: 340
Aantal personenauto's per huishouden: 0,6
Personenauto's per km2: 2 672
© Centraal Bureau v.d. Statistiek, 2008"

 

Na het zien en lezen van deze feiten ga ik er van uit dat er geen door de gemeente Tilburg en andere officiele instanties erkende wijk "Westend" meer bestaat. Wel in de volksmond maar daar gaat het bij deze niet om, ook al voelt het anders. Ik heb ook geen reden of motivatie gevonden waarom deze wijknaam of is weggevallen of dat deze eigenlijk nooit echt heeft bestaan bij de officiele instanties.

Deze wijkblog zal daarom wel in hoofdzaak gaan om "mijn wijk", ook al is die geen officieel erkende wijk, "het Westend"

0 reacties | Reageer

Kennismaking

29 juni 2008 (12:55)

Foto; G.Bijvank.

 

Als start van deze wijkinfo wil ik als eerste item gaan uitwerken; "de ontwikkelingen van de verkoop van de voormalige school in de Poirterstraat.

De school is inmiddels verkocht aan de stichting Amarant, zoals bekend is gemaakt via een gemeentelijke bewonersbrief.

Er is echter een voor de directe omgeving een hot item wat er speelt, en wel de plotselinge sterfte van een naar schatting 100 jaar oude rode beuk. Deze staat op een parkeerterrein achter de school en was er 1 uit een groep van zo'n 6 rode beuken en zou een eventuele ontsluiting in de weg staan, Toeval of......................? 

Wordt vervolgd.

0 reacties | Reageer

De wijk; een beschrijving. deel 1

29 juni 2008 (12:32)

Introductie;

Tilburg ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg) is van oorsprong een samenraapsel van kleine woongemeenschappen,- "buurtschappen", die langzaam maar zeker groter en groter werden en uiteindelijk aan de basis hebben gestaan van de huidige gemeente Tilburg.

In de directe omgeving van "Onze Wijk"' is een zeer boeiende straat met een lange geschiedenis gesitueerd. Het gaat hierbij om de Korvelseweg. Ook al ligt deze straat niet in onze wijk, hoort hij er toch wel weer bij gezien de 3 wijken ( St. Anna,- Korvel,- en Westend) welke zijn gecombineerd en samen 1 wijkcentrum hebben. Om deze reden ga ik in op de geschiedenis van deze straat daar de geschiedenis van onze wijk onlosmakelijk verbonden is met de Korvelse weg.

 

Herdgang;

Het Korvelplein is van oorsprong een zogenaamde "Herdgang" Dit waren vroeger driehoekige pleinen waar enkele wegen (meestal zandweggetjes) op uitkwamen. Een herdgang of heerdgang is een term die in Noord Brabant wordt gebruikt om een buurtschap aan te duiden. Het begrip stampt uit de middeleeuwen om zo woonkernen te onderscheiden en te benoemen. Een herdgang was een bestuurlijke eenheid. Ze vormden ook de gezamenlijke weidegronden voor de schaapskudden. Meestal heeft de kernbebouwing een driehoekige structuur: de Kempische Plaatse of Kempische driehoek. In Tilburg is dat bijvoorbeeld begin 21ste eeuw nog steeds zichtbaar bij een aantal pleinen zoals de Heuvel, "het Korvelplein" en de Schans en nog andere pleinen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herdgang

 

Historie;

Een van die woongemeenschappen was "het Korvel". waar deze wijkblog feitelijk over gaat.

Er is al veel over gezegd en geschreven over deze wijk waarbij er ook veel feitenmateriaal over te vinden is. Daar ik een grote hekel heb aan het opnieuw uitvinden van het wiel maak ik hierbij een link naar een mooie site over de wijk.

http://gtenc.com/korvelseweg/historie.html

De stichting welke deze site heeft opgezet, heeft ook andere wijken in hun site staan en zeer lezenswaardig zijn.

Een andere link met informatie is;

http://www.stadsmuseumtilburg.nl/content/view/44/

 

Lied over de Korvelse kerk

Er is ook een een Tilburgs lied over het Korvel en in het bijzonder de kerk;

 

                                 Foto; G.Bijvank.

 

http://www.cubra.nl/specialebijdragen/tilburgseliedjes/korvelsekerk.htm

 

Postagentschap;

"Op 18 januari 1926 werd aan de Korvelseweg  het eerste postagentschap van Nederland gevestigd ! In het oude pand van Atlantis, waar aannemer Jongen gewoond heeft, werd in 1926 het eerste postagentschap van Nederland op Korvel begonnen door C. Verspaendonck, die, ‘toen er geen grote vraag meer was naar petten, deze fabriek vaarwel zei, om met zijn zuster het eerste agentschap als een unieke gelegenheid in Tilburg en Nederland ter hand te nemen". Zie voor de verdere publicatie de volgende link;

http://home.wanadoo.nl/th.d.klaver/publicatie5.htm

 

Ook op de wel bekende internet encycloperie,- Wikipedia, is informatie te lezen over het Korvel.

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Korvelplein

 

"L'Echo des Montagnes";

"Op 6 september 1867 richtten 5 personen een liedertafel op voor de wijk Korvel te Tilburg. Zij oefenden in het lokaal van de Korvelse school. In 1872 vond de dirigent van de liedertafels de zangers, inmiddels met vele stemmen versterkt, goed genoeg voor het geven van een concert. Dit vond plaats in het café van Arn. Denissen op het Korvelplein. In dit zelfde jaar vond men ook een geschikte naam voor de liedertafel, namelijk "l'Echo des Montagnes". Tevens werd in dat jaar een bestuur gekozen, dat een groot deel van de functies van de eerste dirigent van de liedertafel, Frans van Hooff, overnam. Mede dankzij een aantal "vaandelconcerten" kon "l'Echo des Montagnes" in 1874 een vaandel kopen. Sinds 1873 houdt men jaarlijks de Sint Caecilia-feesten. Dit zijn zangfeesten, met concerten en voordrachten".

                     Foto; G.Bijvank

 

http://www.lecho.nl/geschiedenis.html

 

Er is ook een site, genaamd "Preek"korvel vooruit.

http://gtenc.com/archief/korvel-preek.html

 

Word vervolgd

 

Veel lees en kijkplezier.

 

0 reacties | Reageer

De UMTS mast op de H. Maria Margaritakerk. Deel 1

29 juni 2008 (11:24)

Foto; G.Bijvank.

 

Inmiddels weer ruim een jaar geleden was er in het Tilburgse veel ophef over het plaatsen van een UMTS-mast in een woonwijk waar de omwonenden bezwaar tegen hadden en ondersteund werden door de gemeente Tilburg.

Zo had de plaatselijke afdeling van de VVD een site opgezet waarbij iedereen een melding kon doen over een UMTS-mast in zijn of haar woonwijk.

Rond deze tijd, december 2006, werd er op de toren van de H. Maria Margaritakerk, (jawel de kerk van de landelijk bekende Klokkenluider) een UMTS-mast geplaatst waar geen vergunning voor was gevraagd dan wel verleend. Er zijn in mei 2007 door omwonenden bezwaren hierover ingediend. Eerder dan deze datum kon toen nog niet, wat wel was  gedaan/geprobeerd maar niet geaccepteerd, daar er geen aanvraag voor plaatsing van deze mast bij de gemeentelijke instanties was ingediend. Bij een aanvraag werd hiervan melding gedaan op de gemeentepagina in "de Tilburgse Koerier" en pas dan kon er een bezwaar tegen een mogelijke plaatsing worden ingediend. Uiteindelijk bleek er een aanvraag voor een plaatsing te zijn ingediend en was er medio mei 2007 hiervan een berichtje te lezen in de genoemde koerier en is er een bezwaar tegen plaatsing ingediend

Op datum 13 februari 2008 is er op dit bezwaar een schriftelijke reactie gekomen van de gemeente Tilburg, welke luidde dat de gevraagde vergunning is geweigerd. In een mondelijke reactie kregen we te horen dat de H. Margartitakerk een rijksmonument is waardoor de gemeentelijke en rijksmonumentenzorg geen vergunning willen verlenen.

Daarbij heeft de gemeente Tilburg het standpunt ingenomen dat er in een woonwijn geen UMTS-mast geplaatst mag worden en er voor elke mast, geplaatst boven de 15 meter een vergunning moet worden aangevraagd.

Zoals al is geschreven is deze vergunning geweigerd maar tot op heden, 29 juni 2008, staat de UMTS-mast nog steeds op de toren. Het is tot op heden ook niet duidelijk welke stappen er ondernomen gaan worden. Er is wel contact geweest hierover met de gemeente.

 

                               Foto; Paul Joosten.

 

Rgelmatig vraagt een dergelijke mast onderhoud. Dat hierbij geen rekening wordt gehouden met de natuur laat deze foto zien.

 

0 reacties | Reageer
« Vorig artikel  (Artikel 2 van 2)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden