Privacy statement

Mijnwijk.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mijnwijk.nl houdt zich nadrukkelijk aan de eisen die de wet stelt.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het domein www.mijnwijk.nl.

Registratie van uw persoonsgegevens
Op deze site kunt u verreweg de meeste functies gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Het grootste deel van de site bezoekt u dus anoniem.

Slechts in een klein aantal gevallen worden uw persoonsgegevens verzameld en bewaard. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend dan verzameld, wanneer u wordt verzocht uw naam, e-mailadres of andere direct naar u herleidbare gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer u via ons contactformulier een vraag stelt of wanneer u zich als mogelijke beheerder van een weblog wilt aanmelden.

Registratie van algemene gegevens
Naast de registratie van persoonsgegevens vindt registratie plaats van algemene gegevens. Onder algemene gegevens vallen bijvoorbeeld het type verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het besturingssysteem van uw computer en de pagina's die u via de website hebt bezocht. Deze gegevens worden door Mijnwijk.nl verzameld en slechts gebruikt om de informatie op de website optimaal af te kunnen stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Door het registreren van de meest bezochte pagina's, kan Mijnwijk.nl het navigatiemenu aanpassen aan uw behoefte. De informatie kan ook worden gebruikt bij het opsporen van eventuele (technische) problemen.

Gebruik van cookies
Mijnwijk.nl maakt bij het aanbieden en evalueren van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Telkens als u een website opvraagt kijkt de browser of er voor de betrokken webserver een cookie bestaat. Als dat inderdaad zo is, stuurt hij het cookie samen met de pagina-aanvraag naar de webserver. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

Doel registratie
De registratie van persoonsgegevens en algemene gegevens vindt plaats om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, om u te kunnen voorzien van de door u gewenste informatie en om de dienstverlening van Mijnwijk.nl waar mogelijk te verbeteren en af te stemmen op de daartoe bestaande behoefte. De persoonsgegevens die via de website worden verkregen en behouden worden niet verstrekt aan derden buiten Mijnwijk.nl.


Linkpartners

 

Komt jouw link hier te staan?
Stuur snel een mailtje.