Alle wijkblogs in Fryslân (Friesland)

Alle actieve wijblogs kun je via deze pagina vinden. Als je hiernaast voor een gemeente kiest verschijnen automatische alle woonwijken in deze gemeente.

Achter de genoemde wijk of buurt staat dan of het wijkblog al actief is of dat je deze nog kunt aanvragen.

De gemeentelijst is samengesteld aan de hand van de officiële lijst zoals die door de Staatscourant gehanteerd wordt.
 


Gemeenten in Friesland

  Achtkarspelen
  Ameland
  Boarnsterhim
  Bolsward
  Dantumadeel
  Dongeradeel
  Ferwerderadiel
  Franekeradeel
  Gaasterlân-Sleat
  Harlingen
  Heerenveen
  Het Bildt
  Kollumerland en Nieuwkruisland
  Leeuwarden
  Leeuwarderadeel
  Lemsterland
  Littenseradiel
  Menaldumadeel
  Nijefurd
  Ooststellingwerf
  Opsterland
  Schiermonnikoog
  Skarsterlân
  Smallingerland
  Sneek
  Terschelling
  Tytsjerksteradiel
  Vlieland
  Weststellingwerf
  Wűnseradiel
  Wymbritseradiel