NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 4

1 november 2008 (07:34) | Categorie: NIEUWSBRIEF

NIEUWE SPANDOEKEN Om duidelijk te maken dat actie voor het Behoud van onze mooie, monumentale wijk, nog steeds, nodig is. zijn nieuwe spandoeken gemaakt. Deze hangen inmiddels weer aan de Bree.

 

WONINGBOUWCORPORATIES VATBAAR VOOR GESJOEMEL wordt duidelijk uit het boek Hebzucht in Vastgoed van Lenny Vulperhorst. Eenderde van de medewerkers maakt zich schuldig aan het bevoordelen van bevriende relaties, het betalen van steekpenningen en zelfs diefstal. Dit gedrag leidt vrijwel nooit tot ontslag. Ook blijken de interne toezichthouders, zoals de raden van commissarissen zich nauwelijks te bekommeren om dergelijke ernstige misstanden.

 

SP TWEEDE KAMER

Remi Poppe SP Tweede Kamerlid heeft aangedrongen op een wetswijziging sloopbesluit. Als deze wetswijziging door de Tweede Kamer wordt aangenomen hebben huurders meer rechten bij voorgenomen sloop. 

 

WAT HOUDT DE  VOGELAARAANPAK IN? De Woonbond meldt dat de Vogelaargelden bedoeld zijn om de sociale cohesie en de leefbaarheid te bevorderen. Om te zorgen dat het geld daadwerkelijk naar de bewoners gaat is het vouchersysteem, tegoedbonnensysteem bedacht. Deze bonnen kunnen door een regiegroep (waarin bv bewoners, huudersorganisaties, allochtonengroepen)  worden uitgereikt aan goede initiatieven. Enkele voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn: het aanleggen van een sportveld, speeltuin, opknappen van een schoolplein, veiligheidsmaatregelen, aanpak van overlast, het organiseren van een wijkfeest, of bewonersondersteuning bij renovatie of sloop.

 

OPEN MONUMENTENDAG VREEWIJK 20-09-2008

Duco Hoogland (PvdA Rotterdam) en Chantal Gill`ard (PvdA Tweede Kamer) gaven acte de presence, hoorden vragen van bewoners aan en zegden toe wat zij ermee gaan doen. Een van de punten was woonoverlast, dat doorgegeven wordt aan het Steunpunt Overlast. Gratis telefoon 0800-1545, of www.rotterdam.nl.

Het actiecomite had voor een histroische ambiance gezorgd. Op het Brinkplein hadden zij een tent in grootmoeders stijl ingericht.

 

CAFE DE ROOIE- IN HET DOELENCAFE ROTTERDAM

Op vrijdagavond 10 oktober 2008 vond het vernieuwde politieke cafe van de SP Rotterdam plaasts. Remi Poppe Tweede Kamerlid reikte de Buurtopstandsprijs uit en presenteerde de verjaarskalender van vijf jaar buurtbezoeken in Rotterdam. Remi Poppe laat het actiecomite weten binnenkort weer naar Vreewijk te komen.

Het volgende politiek cafe de Rooie is op vrijdagavond 12 december vanaf 19.30 in het Doelencafe te Rotterdam.

 

NIEUWE OVERLEGWET IS AANGENOMEN

De Eerste Kamer heeft op 23 september 2008 de vernieuwde overlegwet aangenomen. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2009.

Twee belangrijke wijzigingen zijn dat de huurdersorganisaties en bewonerscommissies agenderingsrecht krijgen en dat de financieringsparagraaf van de Overlegwet is uitgebreid. Alle kosten die huurdersorganisaties maken voor het overleg met de verhuurder moeten voortaan door de verhuurder worden vergoed.

 

EEN NIEUWE CORPORATIE VOOR TUINDORP VREEWIJK

Er wordt door de BOV (Bewoners Organisatie Vreewijk)  samen met een aantal corporatiedirecteuren hard gewerkt aan een nieuwe corporatie voor Tuindorp Vreewijk. Ondersteuning wordt geboden door de Stuurgroep Experimentele Huisvesting (www.SEV.nl ).Van alle kanten komen steunbetuigingen binnen, er is een comite van aanbeveling en de mensen laten weten sympatiek te staan tegenover dit plan.

 

BEWONERSAVOND IN HET SLAG (Hoek Sandelingenplein, Bree, Groene Hilledijk) DINSDAGAVOND 11 NOVEMBER 19.30

Daar kunnen alle bewoners van Vreewijk informatie krijgen over het initiatief om een corporatie op te richten. Komt allen. 

 

SAMEN1BLOK

Samen1blok van de Essenburgsingel die door haar eensgezindheid de strijd om behoud van haar woningen heeft gewonnen heeft dit feesteijk gevierd op 11 oktober 2008.  Het actiecomite feliciteert de bewoners met dit resultaat.

 

RECHTSZAAK TEGEN COM.WONEN

BREE 206 MOET WEER BEWOONBAAR GEMAAKT WORDEN.

De rechtszaak dient op dinsdag 25 november 11.30 in het rechtsgebouw Wilhelminaplein.

Komt allen, kom ruim vantevoren en neem paspoort mee.

U kunt ook bellen met 010-4326746.

 

MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 MINISTER VOGELAAR

naar Vreewijk. We zullen haar laten weten dat het met de participatie van de bewoners in Vreewijk slecht gesteld is. De bewoners  willen wel meepraten maar dat wordt tegengehouden door het deelgemeentebestuur Feijenoord en door Com.wonen.

 

ROTTERDAMSE DAG IN DE lAURENSKERK

Op zaterdag 25 oktober 2008  was het actiecomiteBree/Maarland/Klaphek  weer met een stand aanwezig. Ruim 200 mensen hebben hun sympatie betuigd voor een nieuwe corporatie Vreewijk die gaat voor behoud van de wijk. Er vonden veel gesprekken plaats en vele mensen waren boos dat zo'n mooie prachtige wijk onder de sloophamer dreigt te vallen.

 

LANDELIJKE BEWONERSDAG

Op 1 november 2008 reikt  minister Vogelaar het eerste voucher (tegoedbon) uit aan een bewonersinitiatief.

 

NAJAARSEXCURSIE CUYPERSGENOOTSCHAP

Op zaterdag 25 oktober  2008 was het genootschap op bezoek in Rotterdam en deed ook Vreewijk aan . Het actiecomite dankt het genootschap voor haar actieve bemoeienis met Vreewijk Het Cuypersgenootschap heeft onder andere de monumentenstatus aangevraagd voor de 85 woningen Bree/Maarland/Klaphek.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 4

1 november 2008 (07:34) | Categorie: NIEUWSBRIEF

NIEUWE SPANDOEKEN Om duidelijk te maken dat actie voor het Behoud van onze mooie, monumentale wijk, nog steeds, nodig is. zijn nieuwe spandoeken gemaakt. Deze hangen inmiddels weer aan de Bree.

 

WONINGBOUWCORPORATIES VATBAAR VOOR GESJOEMEL wordt duidelijk uit het boek Hebzucht in vastgoed van Lenny Vulperhorst. Eenderde van de medewerkers maakt sich schuldig aan het bevoordelen van bevriende relaties, het betelan van steekpenningen en zelfs diefstal. Dit gedrag leidt vrijwel nooit tot ontslag. Ook blijken de interne toezichthouders, zoals de raden van commissarissen zich nauwelijks te bekommeren om dergelijke ernstige misstanden.

 

SP TWEEDE KAMER SP Tweede Kamerlid heeft aangedrongen op een wetswijziging sloopbesluit. Als deze wetswijziging door de Tweede Kamer wordt aangenomen hebben huurders meer rechten bij voorgenomen sloop. 

 

WAT HOUDT DE  VOGELAARAANPAK IN? In een brief aan de lidorganisaties van de Woonbond meldt de Woonbond dat de Vogelaargelden bedoeld zijn om de sociale cohesie en de leefbaarheid te bevorderen. Om te zorgen dat het geld daadwerkelijk naar de bewoners gaat is het vouchersysteem, tegoedbonnensysteem bedacht. Deze bonnen kunnen door een regiegroep (waarin bv bewoners, huudersorganisaties, allochtonengroepen)  worden uitgereikt aan goede initiatieven. Enkele voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn: het aanleggen van een sportveld, speeltuin, opknappen van een schoolplen, veiligheidsmaatregelen, aanpak van overlast, het organiseren van een wijkfeest, of bewonersondersteuning bij renovatie of sloop.

 

OPEN MONUMENTENDAG VREEWIJK 20-09-2008

Duco Hoogland (PvdA Rotterdam) en Chantal Gill`ard (PvdA Tweede Kamer) gaven acte de presence en hoorden vragen van bewoners aan en zegden meteen toe wat zij ermee gaan doen. Een van de punten was woonoverlast, dat doorgegeven wordt aan het Steunpunt Overlast. Gratis telefoon 0800-1545, of www.rotterdam.nl.

Het actiecomite had voor een histroische ambiance gezorgd. Op het Brinkplein hadden zij een tent in grootmoedersstijl ingericht.

 

CAFE DE ROOIE-DOELENCAFE

Op vrijdagavond 10 oktober 2008 vond het vernieuwde politieke cafe van de SP Rotterdam plaasts. Remi Poppe Tweede Kamerlid reikte de Buurtopstandsprijs uit en presenteerde de verjaarskalender van vijf jaar buurtbezoeken in Rotterdam. Remi Poppe laat het actiecomite weten binnenkort weer naar Vreewijk te komen.

Het volgende politiek cafe de Rooie is op vrijdagavond 12 december vanaf 19.30 in de Doelen te Rotterdam.

 

NIEUWE OVERLEGWET IS AANGENOMEN

De Eerste Kamer heeft op 23 september 2008 de vernieuwde overlegwet aangenomen. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2009.

Twee belangrijke wijzigingen zijn dat de huurdersorganisaties en bewonerscommissies agenderingsrecht krijgen en dat de financieringsparagraaf van de Overlegwet is uitgebreid. Alle kosten die huurdersorganisaties maken voor het overleg met de verhuurder moeten voortaan door de verhuurder worden vergoed.

 

EEN NIEUWE CORPORATIE VOOR TUINDORP VREEWIJK

Er wordt door de BOV (Bewoners Organisatie Vreewijk)  samen met een aantal corporatiedirecteuren hard gewerkt aan een nieuwe corporatie voor Tuindorp Vreewijk. Ondersteuning wordt geboden door de Stuurgroep Experimentele Huisvesting (www.SEV.nl ).Van alle kanten komen steunbetuigingen binnen, er is een comite van aanbeveling en de mensen laten weten sympatiek te staan tegenover dit plan.

 

BEWONERSAVOND IN HET SLAG (Hoek Sandelingenplein, Bree, Groene Hilledijk) DINSDAGAVOND 11 NOVEMBER 19.30

Daar kunnen alle bewoners van Vreewijk informatie krijgen over het initiatief om een corporatie op te richten. Komt allen. 

 

SAMEN1BLOK

Samen1blok van de Essenburgsingel die door haar eensgezindheid de strijd om behoud van haar woningen heeft gewonnen heeft dit feesteijk gevierd op 11 oktober.  Het actiecomite feliciteert de bewoners met dit resultaat.

 

RECHTSZAAK TEGEN COM.WONEN

BREE 206 MOET WEER BEWOONBAAR GEMAAKT WORDEN.

De rechtszaak dient op dinsdag 25 november 11.30.

Komt allen, kom ruim vantevoren en neem paspoort mee.

U kunt ook bellen met 010-4326746.

 

MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 MINISTER VOGELAAR

naar Vreewijk. We zullen haar laten weten dat het met de participatie van de bewoners in Vreewijk slecht gesteld is. Zij willen wel meepraten maar dat wordt tegengehouden door het deelgemeentebestuur en Com.wonen.

 

ROTTERDAMSE DAG IN DE lAURENSKERK

Op zaterdag 25 oktober 2008  was het actiecomiteBree/Maarland/Klaphek  weer met een stand aanwezig. Ruim 200 mensen hebben hun sympatie betuigd voor een nieuwe corporatie Vreewijk die gaat voor behoud van de wijk. Er vonden veel gesprekken plaats en vele mensen waren boos dat zo'n mooie prachtige wijk onder de sloophamer dreigt te vallen.

 

LANDELIJKE BEWONERSDAG

Op 1 november reikt  minister Vogelaar het eerste voucher (tegeodbon) uitr aan een bewonersinitiatief.

 

NAJAARSEXCURSIE CUYPERSGENOOTSCHAP

Op zaterdag 25 oktober  2008 was het genootschap op bezoek in Rotterdam en deed ook Vreewijk aan . Het actiecomite dankt het genootschap voor haar actieve bemoeienis met Vreewijk Het Cuypersgenootschap heeft onder andere de monumentenstatus aangevraagd voor de 85 woningen Bree/Maarland/Klaphek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrelom pleit voor reguliere verhuur woningen Bree/Maarland/Klaphek

27 oktober 2008 (12:04) | Categorie: Steunbetuigingen

In een brief van 9 oktober 2008 aan Com.wonen (vertegenwoordigd door  de heer F. Schroten) maak Huurdersbelangenvereniging Vrelom  onderstaande duidelijk.

Vrelom brengt naar voren dat haar aanvankelijke bezwaren tegen sloop van Bree/Maarland nog recht overeind staan.

Deze bezwaren zijn

1. Er zijn geen technische redenen voor sloop

2. Er ligt nog steeds geen goede en breedgedragen wijkvisie

3. Er loopt een aanvraag beschermd stadsgezicht

Vrelom stelt verder dat er bij de woningen aan Bree/Maarland en Klaphek geen sprake is van argumenten ze nog langer aan de voorraad te trekken.

Vrelom dringt erop bij Com wonen op aan de woningen zonder uitzondering opnieuw in de reguliere verhuur te brengen. 

 

Een afschrift van deze brief is naar de BewonersOrganisatie Vreewijk en naar het Actiecomite gestuurd.

Algemeen Dagblad van 25 oktober 2008

27 oktober 2008 (11:55) | Categorie: Pers en politiek

Uitg het Algemeen Dagblad.

Het Algemeen Dagblad bericht dat de gemeente Rotterdam meer tijd, tot mei 2009 aan  minister Plasterk heeft gevraagd voor advies.

De gemeente wil niet alleen kijken of de 85 woningen waarvoor het Cuypersgenootschap de monumentenstatus heeft aangevraagd in aanmerking komen. Zij wil ook bekijken of andere panden in aanmerking komen.

Het Algemeen Dagblad maakt melding van het feit dat het Tuindorp Vreewijk al geldt als cultureel erfgoed. H.P. Berlage maakte het stedenbouwkundige plan. Architect M.J. Granpre Moliere en tuinarchitect P. Verhagen bepaalden het aangezicht van de wijk. Het bedrijfsleven zette het tuindorp op voor de Brabanders en Zeeuwen die in de Rotterdamse haven kwamen werken. De initiatiefnemers wilden een harmonische gemeenschap en huizen met tuinen neerzetten, omdat de werknemers dat van huis uit gewend waren. 

  

Persbericht Gemeente Rotterdam

27 oktober 2008 (11:44) | Categorie: Pers en politiek

Gemeente onderzoekt monumentale waarde van Vreewijk.

Het Cuypersgenootschap vroeg aan de minister van OCW om de 85 woningen aan de Bree, Klaphek en Maarland in Vreewijk aan te wijzen als rijksmonument.

De minister wil een advies hierover van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam bij monde van de kersverse wethouder Rik Grashof van Participatie en Cultuur (waaronder Monumenten) heeft beslist dat alle woningen in Vreewijk op hun monumentale waarden moeten worden onderzocht. Ook wil het college weten wat nu precies de cultuurhistorische kwaliteiten zijn van Vreewijk.

 

Comentaar: als Rik Grashof zijn huiswerk goed heeft gedaan kan hij weten dat Vreewijk als geheel een monument is: de visie (betaalbaar, in groen bouwen voor de arbeider), het gehele ontwerp, stratenplan, groenopbouw en de huizen.

Het Cuypersgenootschap en  het Historisch Genootschap Rotterdam zullen de wethouder hierover veel kunnen vertellen.  

Steunbetuiging Bond Heemschut 14 juli 2008

7 oktober 2008 (08:53) | Categorie: Steunbetuigingen

In een brief aan minister Plasterk ondersteunen zij de strijd van het actiecomite voor het behoud van Vreewijk.

Zij schrijven de minsiter dat zij met veel genoegen kennis hebben genomen van zijn toezegging zich hard te willen maken voor het aanwijzen van Vreewijk als beschermd stadsgezicht. De Bond Heemschut geeft twee aspecten mee die zij daarbij graag betrokken ziet worden.

Wanneer Vreewijk bescherming krijgt kan de karakteristieke structuur behouden blijven. Daarbinnen kan echter nog veel bedorven worden. Daarom pleit Bond Heemschut niet alleen voor advisering door de gemeentelijke monumentencommissie, maar ook voor gebruikname van  andere wettelijke voorzieningen, zoals inzake de samenstelling vn commissies en in te schakelen beroepsinstanties. Ook vraagt bond Heemschut aandacht voor goed erfgoedbeheer. Bij erfgoedbescherming gaat het erom hoe de unieke kwaliteiten die de continuiteit met het verleden belichamen veilig gesteld kunnen worden, ook na het verstrijken van de economische levensduur van objecten. Deze zijn veelal behouden door beheersmaatregelen, zoals aanpassingen aan de eisen van de tijd en veranderingen van het gebruik en de gebruikersgroep.

Bond Heemschut is van mening dat woningbouwcorporaties ook zouden moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van beheer van erfgoed zoals in Vreewijk. Een dergelijke beheerstaak zou ook goed aansluiten bij het streven van de minister van Wonen, Werken en Integratie om oudere buurten te revitaliseren. In verband daarmee is een kopie van de brief gestuurd aan minister Vogelaar met het verzoek hieraan aandacht te schenken.

Was getekend

Ir. R.K. Onel

Secretaris Provinciale Commissie Zuid-Holland

GANZEDIJK LANDELIJK SYMBOOL VOOR STRIJD

7 oktober 2008 (08:31) | Categorie: Pers en politiek

ADRI DUIVESTEIJN WETHOUDER ALMERE ROEPT BEWONERS OP KRACHTIG HET INITIATIEF TE NEMEN EN PLANNEN TE MAKEN.

 

Begin oktober 2008 staken  bewoners uit heel Nederland  in buurthuis De Hongerige Wolf in Ganzedijk de koppen bij elkaar als landelijk symbool van stijdvaardigheid. Ganzedijk staat voor bewoners die zich geen oor laten aannaaien. Het is een geuzennaam. 

Adri Duivesteijn stelt vast dat de kern van het probleem is dat corporaties onroerend goed bedrijven zijn geworden. Ze zijn gemaakt met maatschappelijk kapitaal maar de wijze waarop ze zich hebben vervreemd van huurders is verbazingwekkend. Volgens hem besluiten volkshuisvesters teveel zaken over de hoofden van de bewoners heen. Geef de bewoners de kans hun eigen buurt of dorp te onderhouden.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 3

7 oktober 2008 (08:11) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Hier weer een Nieuwsbrief, nummer 3 alweer verschenen op papier op 4 oktober 2008.

 

HUURDERSNETWERK ROTTERDAM HOUDT SYMPOSIUM PARTICIPATIE BIJ HERSTRUCTURERING

Met een aantal bewoners uit Vreewijk heeft het actiecomite deelgenomen op zaterdag 13 september 2008 aan dit symposium in de wijk 110 Morgen in Rotterdam. Hoogleraar Andre Thomson stelde duidelijk vast dat de plannen toch al vastliggen en vaak ingaan tegen wat bewoners willen. Hij vindt dat de huurdersbelangen wettelijk slecht geregeld zijn. De rechten van eigenaren zijn vele malen beter. Een excursie door 110 Morgen toonde aan dat door samenwerking goede dingen tot stand kunnen komen. Advies van de betrokken corporatie Onze Woning (1200 woningen) , is dat je moet starten met het deel waarover overeenstemming is: zo bouw je vertrouwen op. 

STAND VAN ZAKEN BREE 206/MAARLAND9

Maarland 9 is bewoond. De wethouder heeft com.wonen opdracht gegeven om Bree 206 weer toonbaar te maken. Dat is niet bewoonbaar. Het actiecomite laat de rechtszaak tegen Com.wonen gewoon doorgaan. Komt allen.

De zitting is op

DINSDAG 25 NOVEMBER 11.35 GERECHTSGEBOUW OP HET WILHELMINAPLEIN. PASPOORT MEENEMEN.

 

OVERNAME TUINDORP DOOR ANDERE CORPORATIES

Naar aanleiding van een brief die het actiecomite heeft verstuurd naar alle corporaties in Nederland hebben 6 corporaties gereageerd. Zij zijn in overleg gegaan met de Stichting Experimentele Huisvesting en zijn op een gegeven moment in Vreewijk komen kijken en bij de BOV binnengewandeld. Zij vinden de wijk prachtig en dat deze potentie heeft . Zij hebben de BOV geadviseerd zelf een corporatie te beginnen. Daar is de BOV druk mee bezig. Steunt u dit initiatief, laat  u dan registreren in het comite van aanbeveling.

TROUW 24 SEPTEMBER 2008

7 oktober 2008 (08:10) | Categorie: Pers en politiek

Trouw meldt op 24 september 2008.

Bedreigd Rotterdams Tuindorp wil voor zichzelf beginnen.

 

Vijf woningbouwcorporaties schieten het met sloop bedreigde monumentale tuindorp Vreewijk te hulp. Begin je eigen woningbouwcorporatie adviseren zij de boze bewoners van de rotterdamse Vogelaarwijk.

Eind 2007 gingen een aantal Vreewijkers op zoek naar een nieuwe huurbaas. Na jarenlang verzet tegen grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen was het vertrouwen in de eigen verhuurder Com.wonen verdwenen.

De directeur van een Gorinchemse woningbouwvereniging bekeek vervolgens het tuindorp in Rotterdam Zuid samen met vier collega's uit Leusden, Amerongen, Noordwijkerhout en Sint Oedenrode.

Vreewijk is niet alleen een 'prachtwijk'zoals minister Vogelaar wil, het is ook echt prachtig. De bouwstijl, de prachtige groene linten met water, die wijk heeft in allerlei opzichten potentie. Vreewijk kopen vonden de corporatiedirecteuren geen goed idee. Ze raadden de Bewoners Organisatie Vreewijk aan zelf een woningbouwcorporatie op te richten voor het 6500 woningen grote tuindorp. De BOV reageerde enthousiast. Ze heeft bij minister Vogelaar (grotenstedenbeleid) een subsidieverzoek ingediend om de haalbaarheid te onderzoeken.

 

MAASSTAD 1 oktober 2008

7 oktober 2008 (08:01) | Categorie: Pers en politiek

EIGEN CORPORATIE ONDER MOM 'GEEN FRATSEN IN VREEWIJK'

 

Maastad Weekbladen meldt dat de bewoners van Vreewijk  het niet eens zijn met de plannen van Com.wonen. Daarom komen ze met een zeer origineel antwoord: ze gaan proberen een eigen corporatie op te zetten voor Vreewijk. De Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV)  wil de betrokkenheid van Vreewijkers bij hun woning versterken.

Ongeveer een jaar geleden hebben enkele Vreewijkers een slordige 70 corporaties benaderd met de vraag wie interesse heeft om hun 'wijk over te nemen'. De plannen van de BOV zijn zeer serieus, maar behelsen geen massale sloop en nieuwbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIEK SP STELT KAMERVRAGEN AAN PLASTERK aug. 2008

25 september 2008 (06:57) | Categorie: Pers en politiek

Het SP Tweede Kamerlid Remi Poppe heeft minister Plasterk gevraagd waarom hij als reporter niet het principe van hoor en wederhoor heeft toegepast. Op 23 juli 2008 trad de minster op als reporter voor het NOS Journaal bij zijn bezoek aan Vreewijk in Rotterdam. Het was Remi Poppe opgevallen dat wel de corporatiedirecteur en wethouder Karakus van de gemeente Rotterdam  aan het woord kwamen. De meningen van de bewoners die tegen sloop zijn is niet aan bod geweest.

Steunbetuiging door een handtekeningenlijst NAI

25 september 2008 (06:20) | Categorie: Steunbetuigingen

Op 1 september 2008 stond op Archinet www.triennale.nl de volgende brief. Met een dergelijke brief is het actiecomite blij. Hieronder de inhoud.

 

Alweer een  flinke tijd terug lag er in de bibliotheek van het Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam (NAI) een handtekeningenlijst om te protesteren tegen de sloop van het Rotterdamse tuindorp Veewijk.

Ik heb natuurlijk onmiddellijk getekend. De voorgenomen sloop van Vreewijk staat niet op zichzelf. Er zijn meer locaties in Rotterdam waar bewoners en Monumentenzorg samen protesteren tegen al te rigoureuze venieuwing. Het betreft onder andere Nieuw Crooswijk, de Lijnbaanhoven en Vreewijk.

De laatste decennia is het traditionele monumentenbeleid verruimd. Behalve eerbiedwaardige gebouwen als kerken, raadhuisen en woningen voor de gegoede klasse komen ook objecten uit de eerste helft van de twintigste eeuw in aanmerking voor een beschermde status. Zoals volkswoningbouw en industriele architectuur. Een probleem bij monumenten van de volkshuisvesting is de omvang. Het is gemakkelijker een villa aan te wijzen dan een woning in het galerijcomplex in Spangen of de Bergpolderflat de status van monument te geven. Als je zo'n complex wilt beschermen zul je het in een keer moeten doen en dan heb je er in een keer een paar honderd monumenten bij. Tuindorp Vreewijk is nog omvangrijker; tussen 1917 en 1942 zijn hier in totaal 5700 woningen gebouwd. Een deel ervan is overigens al eerder gesloopt en er is ook flink huisgehouden tijdens de stadsvernieuwing van de jaren tachtig. De kwaliteit van Vreewijk ligt maar voor een klein deel in de woningen. Van belang zijn de verkaveling, de straatprofielen, het groen, de waterlopen. En verder natuurlijk de sociale context en historie, want de wijk is het initiatief van de bekende Rotterdammer K.P. van der Mandele, het eerste ontwerp werd door Berlage getekend, het gerealiseerde ontwerp werd gemaakt door Granpre Moliere, Verhagen en Kok - en hier woonden befaamde schrijvers als Jef Last en Willem van Iependaal, de schilder Wout van Heusden, de architect Mart Stam en vele spelers en trainers van Feyenoord.

 

De kewestie Vreewijk gaat niet alleen over de architectonische of stedebouwkundige kwaliteit. Achterliggend idee bij de Rotterdamse sloopplannen is de wens hogere inkomens naar de stad (terug) te krijgen. Die komen alleen af op kwalitatief goede woningen in mooie, veilige wijken, zoals Vreewijk. Alleen staat daar goedkope sociale woningbouw waar nog mensen in wonen, waaronder relatief veel bejaarden en mensen met lage inkomens. Door nu de goedkope woningen op aantrekkelijke locaties te slopen en te vervangen door dure nieuwbouw, sla je meerdere vliegen in een klap. Je trekt bewoners met hogere inkomens aan (en met een beetje geluk verdwijnen de laagste inkomens uit de stad), je scoort in nieuwbouwstatistieken en de marktpartijen (ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeente en architecten) verdienen er goed geld mee. Voorwaarde is wel dat het woningbezit van een eigenaar is, want anders moet je allerlei ingewikkelde onteigeningsprocedures in gang zetten. In Nieuw Crooswijk, stedenbouwkundig en architectonisch het minst waardevol is die tactiek gelukt. Bij de Lijnbaanhoven ligt Monumentenzorg dwars en in Vreewijk gaf minister Plasterk een duidelijk signaal toen hij onlangs voorstelde de wijk de status van beschermd stadsgezicht te geven. Een bewoner verwoordde de crux van de problematiek op RTV Rijnmond heel treffend: "De hoge inkomens waren allemaal te laf om te blijven, de lage inkomens zijn de stad trouw gebleven."

Het is vermoedelijk praktisch onmogelijk heel Vreewijk op de Monumentenlijst te zetten. Het is zeker mogelijk de essentie van het stedenbouwkundige plan te bewaren en waar mogelijk te versterken, bijvoorbeeld door de door de stadsvernieuwing toegetakelde woningen te reconstrueren. Er zijn voldoende mensen die genoegen nemen met een eenvoudige niet al te grote woning. Sloop en nieuwbouw kun je beter inzetten in kwalitatief slechte wijken, bij door huisjesmelkers verwaarloosde krotten. Maar dan duurt het proces lang, zijn de vernieuwingen niet zichtbaar en kan de politiek er niet mee scoren. 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 2 13 september 2008

25 september 2008 (05:47) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Het Huurdersnetwerk Rotterdam heeft op 13 september 2008 een Symposium 'Participatie bij herstructurering" gehouden. Aan de hand van een aantal stellingen is gediscussieerd over de verbetering van de bewonersparticipatie in Rotterdam.

 

Er is 25 miljoen Euro voor bewonersinitiatieven. Dit komt omdat een motie van Staf Depla, Tweede Kamer,  is aangenomen. Bewoners moeten samen beslissen over de wijk en dus ook over de buurtbudgetten. Dit budget wordt verdeeld door bewonersvouchers. Het systeem geldt ook voor 2009, 2010 en 2011.

 

Overname Tuindorp Vreewijk door andere corporaties.Naar aanleiding van de brief die het actiecomite eerder heeft verstuurd aan alle woningbouwcorporaties in Nederland met de vraag wie Tuindorp Vreewijk wil kopen omdat wij niet tevreden zijn met Com.wonen hebben een zestal woningbouwcorporaties serieus gereageerd. Zijn zijn in overleg gegaan met de Stichting Experimentele Volkshuisvesting (SEV) en de BewonersOrganisatieVreewijk (BOV). Zou dat niet mooi zijn?

 

Samen1Blok. De bewoners van de Essenburgsingel in Rotterdam West hebben hun strijd tegen de woningbouwcorporatie gewonnen. Zij hebben een manifest opgesteld. "Wij, bewoners van de Essenburgsingel hebben ons verenigd in het Actiecomite Samen1Blok. Wij eisen dat het WoningBedrijfRotterdam (WBR) zijn plannen intrekt en samen MET de bewwoners aan de slag gaat". De corporatie heeft zijn excuses aangeboden voor de gemaakte fouten. Het actiecomite heeft de Essenburgsingel gelukgewesnt.

 

Stand van zaken Bree-Maarland. Maarland nummer 9 is inmiddels weer bewoond.  Wethouder Karakus heeft Com.wonen de opdracht gegeven om Bree 2006 weer toonbaar te maken (dus niet bewoonbaar). Onze advocaat maakt de in gang gezette zaak gewoon af.

 

Minister Vogelaar komt op bezoek in Vreewijk op maandag 17 november 2008. Zij wil graag geinformeerd blijven over Vreewijk.

 

Open Monumentendag Vreewijk was op 20 september 2008 in Vreewijk. Het actiecomite had een politieke huiskamer in grootmoedersstijl ingericht alwaar Chantal Gill'ard (PvdA Tweede Kamer) en Duco Hoogland (PvdA Gemeenteraad) spreekuur hielden. Verschillende bewoners van Vreewijk hebben hiervan gebruik gemaakt. Er zijn ook weer CD's verkocht van Kees Korbijn over het Behoud van Vreewijk.

 

30e Rotterdamdag zaterdag 25 oktober 2008 in de Laurenskerk. De dag voor mensen die zich inspannen om Rotterdam te promoten. .De dag dag duurt van 10.00 tot 17.00 en is bij uitstek geschikt om mensen warm te maken voor de activiteiten van de diverse instellingen. Het actiecomite heeft ook weer een stand.

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 3: NR 1

27 augustus 2008 (07:22) | Categorie: NIEUWSBRIEF

We openen met nummer 1 van alweer een nieuwe jaargang, jaargang 3 dus.

We wonen nog steeds heerlijk in onze huizen in Tuindorp Vreewijk in Rotterdam.

 

Op 16 juli 2008 kwam onze voormalige Rotterdamse wethouder Kaya van participatie en cultuur, op bezoek in Vreewijk. In eerste instantie wilde de wethouder, die monumentenzorg in zijn portefeuille heeft geen maatregelen nemen om de door Com-wonen dichtgetimmerde woning in oude staat te doen herstellen en terug te brengen in de reguliere huur. Uiteindelijk wilde hij toezeggen uit te zoeken hoe het nu precies zit met de dichtgemetselde woning aan de Bree 2006.

Deze week van 25 augustus 2008 blijkt dat de woning toonbaar wordt gemaakt. Maar dat is nog niet verhuurbaar. We houden de opvolger van Kaya aan zijn toezegging.

 

In de Oud Rotterdammer van 24 juni 2008 stond een herinnering van mevrouw S. Kroeske-Sliep aan Vreewijk. Zij steekt de bewoners van Vreewijk een riem onder het hart en pleit voor behoud van Vreewijk. 

 

In de Trouw van 28 juni 2008 stond een artikel over Vreewijk. De Rotterdamse deelraad Feijenoord heeft de conceptwijkvisie, met amendementen aangenomen. De koers is nu behoud tenzij en was sloop tenzij. Hierdoor krijgt de gemeente geld van minister Vogelaar voor Vreewijk. Wat dit in de praktijk gaat betekenen is nog niet bekend. De bewoners blijven ongerust en waakzaam. Behoud van hun wijk staat voorop voor hen.

 

Op 23 juli 2008 kwam minister Plasterk van onderwijs, wetenschap en cultuur voor stage naar onze wijk Vreewijk. Dit deed hij in de NOS serie Ministers op Zomerstage. Hij heeft onderzocht waarom de bewoners zo fel gekant zijn tegen de sloop en of er een kloof is met de bestuurders die sloop als oplossing zien.

 

De volgende stap in Vreewijk is dat de deelgemeente een projectgroep instelt waarin bewoners nadrukkelijk een plaats krijgen. De Bewoners Organistie Vreewijk (BOV)  heeft een voorstel aan de gemeente en Com-wonen gedaan over hoe zij vindt dat de projectgroep er uit moet gaan zien.

 

Portaalmedia volgt de gebeurtenissen in Vreewijk en legt dit vast in filmpjes. Het tweede filmpje is klaar met als titel Fundamenteel onderzoek. Kijk op www.portaalmedia.nl.

 

Op 20 september 2008 Open monumentendag. Dan bestaat Vreewijk 90 jaar. Dit zal groots gevierd worden. Begin september meer nieuws hierover.

 

Wlt u het behoud van Vreewijk steunen. Koop dan voor 5 Euro de CD van Kees Korbijn (06-30198089 redactie). Of gireer naar giro 4987935 BOV Rotterdam Behoud Vreewijk.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 14

18 juli 2008 (08:10) | Categorie: NIEUWSBRIEF

VREEWIJK IN ACTIE (VIA) is op 12 juni 2008 weer bijeen gekomen en heeft afgesproken een lijst samen te stellen van mensen die actief zijn voor behoud van de wijk. Zo weten zij elkaar makkelijk te vinden.

VREEWIJKMARKT was op zaterdag 14 juni 2008 op het Brinkplein. Ook het actiecomite was vertegenwoordigd met een kraam. Het publiek kon het door TNO uitgebrachte rapport over de wijk inzien. Kinderen maakte mooie tekeningen over Vreewijk.

KAMERLID ANTOINETTE VIETSCH CDA deelt mee uit het TNO rapport te begrijpen dat de woningen in Vreewijk te renoveren zijn. Opmerkelijk vindt zij dat de woningen niet volgens tekening zijn gerenoveerd. Ook adviseert zij het rapport van de RET over funderingen op te vragen.

HOORZITTINGEN MEI 2008. Het deelgemeentebestuur heeft gereageerd op de reacties in de hoorzittingen. Uiteindelijk heeft het deelgemeentebestuur Feijenoord de conceptwijkvisie met zoveel amendementen aangenomen aangenomen, dat de strekking is veranderd van sloop tenzij naar BEHOUD TENZIJ.  We moeten waakzaam blijven.

TUINDORP VREEWIJK GEADOPTEERD DOOR DE TWEEDE KAMER EN DE GEMEENTE.Tweede Kamerlid PvdA mevrouw Gill'ard en gemeenteraadslid Rotterdam PvdA de heer Hoogland hebben Vreewijk geadopteerd. Eenmaal per kwartaal komen zij naar Vreewijk om van de bewoners hun mening over hun wijk te horen.

VREEWIJK OPSTELTEN. De 81 jarige Kees Korbijn, leidjeszanger en woonachtig in Vreewijk heeft een sollicitatiebrief geschreven om wethouder volkshuisvesting te worden. Hiermee geeft hij aan dat de gemeente moet stoppen met grootschalige sloop en bouwen voor de rijken. De arme mensen moeten in hun huis in hun stad kunnen blijven wonen.

KEES KORBIJN heeft een cd gemaakt over Vreewijk. Deze kan voor 5 Euro gekocht worden, waarmee u het behoud van Vreewijk steunt.

COM.WONEN scoort het slechts van alle corporaties op huurdersparticipatie. Voor bewoners niets nieuws. Het wordt nu vanuit officiele hoek eveneens vastgesteld. De woningbouwcorporatie heeft het kwaliteitskeurmerk dan ook niet gekregen.

VREEWIJK IN HET NIEUWS.  Het AD ( 4,14, 23, 26, 27 juni 2008) ), de  Oud Rotterdammer (10, 24  juni 2008), de Volkskrant (11 juni 2008), Havenloods (11, 18 juni 2008) besteden aandacht aan onze mooie wijk. Vreewijkers verzetten zich uit pure liefde tegen sloop van hun wijk.

VREEWIJK OP FILM. www.portaalmedia.nl maakt professionele filmpjes over (de ontwikkelingen in) Vreewijk. De eerste filmpjes zijn klaar en te bewonderen.

SCHANDE dat Com.wonen twee panden Bree 206 en Maarland 9 leeg laat staan. De dichtggemetselde panden zijn een aanfluiting voor de buurt. De wethouder zwijgt in alle talen. Een bewoonster heeft een rechtszaak aangespannen. 

STEUN BEHOUD VREEWIJK. U kunt onze strijd voor behoud van Vreewijk overigens ook nog steeds financieel steunen. Ons gironummer is 4987935 t.a.v. BOV, Behoud Vreewijk.   

 

Brief Karakus 13 juni 2008

17 juni 2008 (11:20) | Categorie: Pers en politiek

Wethouder Karakus heeft een  brief gestuurd aan de deelgemeente Feijenoord en aan mevrouw Drijver van Com.wonen. De deelgemeente beslist donderdag 26 juni 20.00 over de  toekomst Vreewijk en over de uitslag van het TNO onderzoek.

 

Komt allen.

 

De strekking van deze brief is Behoud tenzij en niet meer sloop tenzij. De volledige brief is te zien op www.rotterdam.nl

 

 

Wat dit in de praktijk gaat betekenen zal de tijd leren.

 

Oplettendheid blijft geboden.

 

 

Doe mee met RIA

17 juni 2008 (11:16) | Categorie: Pers en politiek

Op 11 juni 2008 werd op een bijeenkomst in het Nivon met als onderwerp:

Van wie is de stad.

RIA gelanceerd.

RIA staat voor Rotterdam In Actie.

Hoe kunnen de Rotterdamse bewoners gezamenlijk zich verzetten tegen de herstructurering/slooplannen van Karakus. RIA is bezig met een protocol voor bewoners.

 

Om betrokken te worden neem dan contact op met

RIAvoorRotterdam@gemail.com

Steunbetuiging Zanger, Componist, Kees Korbijn

17 juni 2008 (11:04) | Categorie: Steunbetuigingen

Kees Korbijn, zanger heeft na het bezoek van Plasterk aan Vreewijk maandag 2 juni 2008 en de reactie van Karakus, wethouder Rotterdam het volgende lied gecomponeerd.

 

Leuk voor Vreewijk dat de minister is gekomen

Leuk voor Vreewijk wat de minister heeft bericht

Dat de Vreewijkmens hier fijn mag blijven wonen

Dat er hier geen massasloop wordt aangericht

De minister kwam met eigen ogen kijken

Naar een primawijk dat heeft ie zo gezegd

Maar die Karakus die weet het nou weer beter

Die vindt dat Plasterk het niet goed heeft uitgelegd

 

Ja zo'n wethouder dat is een man met invloed

Met een groot gewicht in de gemeenteraad

Die Heer die Vreewijk onderhand liet weten

Dat ie aan de kant der Corporatie staat

 

Leuk voor Vreewijk dat de Minister is gekomen

Leuk voor Vreewijk dat de minister heeft bericht

Maar nu worden we zo koud 3 dagen later

Door Heer Karakus wat beter voorgelicht

De minister heeft wat voor zijn beurt gesproken

Nee, die afbraak is nog echt niet van de baan

Nee hoor mensen je zit echt niet op rozen

Met Com.wonen dat van hem zijn gang mag gaan

 

Ja zo'n wethouder dat is een man met invloed

Met een groot gewicht in de gemeenteraad

Maar bedreigde huurders in het Rotterdamse

Laat ie helder zien aan welke kant hij staat

 

Beste mensen in de Provenierswijk

Of in het Liskwartier, dit wil ik even kwijt

Brave huurders daar in het Oude Westen

Gegroet uit Vreewijk en veel sterkte in de strijd

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 13

17 juni 2008 (10:39) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief bevat vele kranteartikelen. Deze treft u elders op deze site.

Belangrijke zaken zijn

De deelraadszitting op donderdag 26 juni 2008 20.00. De deelgemeenteraad beslist over goed/afkeuring conceptwijkvisie en over de uitslag van het TNO onderzoek.

De deelgemeentecommissie op maandag 23 juni 2008 20.00 gaat ook over de toekomst van Vreewijk

 

Komt allen.

 

Op 30 juni 2008 houdt Vrelom, de huurdersvereniging Vreewijk haar jaarlijkse ledenvergadering. De activiteiten en het aantal nieuwe leden wordt bekendgemaakt. 

 

Vreewijk "Rust en beroering"op Internet www.portaalmedia.nl  De eerste internetfilm over Vreewijk is de aftrap van een serie van 15 korte filmpjes over Vreewijk.

 

Vreewijk in Actie is op 12 juni 2008 voorlopig de laatste keer bijeengekomen. Adressen en email wordt uitgewisseld. Mensen kunnen elkaar goed bereiken voor acties.

 

Een zo'n actie is een CD van Kees Korbijn waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Behoud Vreewijk.

 

Er is een rechtszaak aangespannen tegen Com.wonen wegens het dichttimmeren van twee woningen. Op 17 juni 2008 is de zaak voor de rechter geweest.

 

Mario van Megen maakt een scriptie over Vreewijk waarvan het actiecomitee begin augustus 2008 een samenvatting krijgt.

 

Minister Vogelaar bezoekt op 1 september 2008 Vreewijk heeft een politiek adviseur van Vogelaar meegedeeld.

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 13

17 juni 2008 (10:39) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief bevat vele kranteartikelen. Deze treft u elders op deze site.

Belangrijke zaken zijn

De deelraadszitting op donderdag 26 juni 2008 20.00. De deelgemeenteraad beslist over goed/afkeuring conceptwijkvisie en over de uitslag van het TNO odnerzoek.

De deelgemeentecommissie op maandag 23 juni 2008 20.00 gaat ook over de toekomst van Vreewijk

 

Komt allen.

 

Op 30 juni 2008 houdt Vrelom, de huurdersvereniging Vreewijk haar jaarlijkse wedenvergadering. De activiteiten en het aantal nieuwe leden wordt bekendgemaakt. 

 

Vreewijk "Rust en beroering"op Internet www.portaalmedia.nl  De eerste internetfilm over Vreewijk is de aftrap van een serie van 15 korte filmpjes over Vreewijk.

 

Vreewijk in Actie is op 12 juni 2008 voorlopig de laatste keer bijeengekomen. Adressen en email wordt uigewisseld. mensen kunnen elkaar goed bereiken voor acties.

 

Een zo'n actie is een CD van Kees Korbijn waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Behoud Vreewijk.

 

Er is een rechtszaak aangespannen tegen Com.wonen wegens het dichttimmeren van twee woningen. Op 17 juni 2008 is de zaak voor de rechter geweest.

 

Mario van Megen maakt een scriptie over Vreewijk waarvan het actiecomitee begin augustus 2008 een samenvatting krijgt.

 

Minister vogelaar bezoekt op 1 september 2008 Vreewijk heeft een politiek adviseur van Vogelaar meegedeeld.

« Vorig artikel  (Artikel 2 van 6)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden